Czerwcowe dyżury w punkcie konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o dyżurach specjalistów oraz pracowników socjalnych w punkcie konsultacyjnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Sokółka, ul. Wojska Polskiego 7).

  • prawnik – 5, 19 czerwca 2019 r. w godz. 15.00 – 18.00
  • psychiatra – 10, 24 czerwca 2019 r. w godz. 15.00 – 17.00
  • psycholog – 4, 17, 27 czerwca 2019 r. w godz. 15.00 – 18.00
  • pedagog – 12, 26 czerwca 2019 r. w godz. 15.30 – 17.30
  • terapeuta uzależnień – 7, 14 czerwca 2019 r. w godz. 15.00 – 17.00

25 czerwca 2019 r. w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Porady udzielane są bezpłatnie.

OPS

Skip to content