Spotkanie w sprawie parku kulturowego w Bohonikach

30 stycznia 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbył się panel dyskusyjny poświęcony koncepcji utworzenia parku kulturowego w Bohonikach.

Spotkanie

Park kulturowy swoim zasięgiem obejmowałby głownie wieś Bohoniki. Jego ostateczny kształt nie został jeszcze opracowany, dlatego nadal podlega konsultacjom.

Głównym celem utworzenia parku kulturowego w Bohonikach jest wzmocnienie ochrony zabytków znajdujących się na jego terenie – miedzy innymi meczetu i mizaru, które mają tytuły Pomników Historii. Ma to za zadanie także wzmocnienie potencjału turystycznego tego obszaru.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: prof. Małgorzata Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Ewa Kulikowska – Burmistrz Sokółki, Adam Juchnik – Zastępca Burmistrza Sokółki, Antoni Stefanowicz – Pełnomocnik Burmistrza Sokółki oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Prof. Małgorzata Dajnowicz zwróciła uwagę, iż w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają prace polegające na ustawowym tworzeniu parków kulturowych wokół obiektów uznanych za Pomniki Historii.
Wojewoda Podlaski zwrócił uwagę na ostateczny przebieg granic parku oraz ustalenie w drodze uchwały nakazów i zakazów związanych z utworzeniem parku.
Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku przekazali sugestie dotyczące granic parku oraz materiały dotyczące funkcjonowania takich miejsc w innych częściach kraju.
Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zapowiedziała dalsze konsultacje z mieszkańcami Bohonik.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Zabytków w Białymstoku (wuoz.bialystok.pl)
Fot.: D. Biziuk

Skip to content