Zawsze są tam, gdzie potrzeba

Już po raz czwarty w sokólskim kinie „Sokół” odbyła się Gala Wolontariatu. Zorganizowano ją w sobotę 1 grudnia 2018 roku pod Honorowym Patronatem Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej. Galę przygotowała Sokólska Sieć Wolontariatu.

– Wolontariat nie ma określonych kolorów. To kolory miłości i tęczy. Cieszę się, że zawsze jesteście tam, gdzie trzeba nieść pomoc innym – powiedziała do wszystkich zgromadzonych na widowni wolontariuszy Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.
W trakcie gali rozstrzygnięto konkurs „Sokólskie Barwy Wolontariatu” – w kategoriach wolontariat indywidualny i grupowy. Do nagrody za działalność indywidualną zgłoszono Łukasza Tochwina, Małgorzatę Paszko, Annę Bronicką i Ewelinę Bandzińską z Sokółki.

Zwyciężył Łukasz Tochwin. Łukasz Tochwin wraz ze swoją grupą Złombol Żuliki bierze udział w charytatywnych rajdach starymi samochodami, z czego dochód przeznacza na pomoc finansową dzieciom z Domów Dziecka. Dzięki zdobytej popularności pozyskuje darczyńców i sponsorów, aby w ten sposób pomagać zwłaszcza przewlekle chorym dzieciom, osobom ubogim, starszym i samotnym. Wystawia na aukcjach wycieczki starymi samochodami, a wylicytowane pieniądze przeznacza na leczenie chorych dzieci lub pomoc stowarzyszeniom.

Wyróżnienia otrzymały: Ewelina Bandzińska, Małgorzata Paszko i Anna Bronicka. Ewelina Bandzińska prowadzi liczne zbiórki publiczne i internetowe licytacje na rzecz osób potrzebujących pomocy w kosztownym leczeniu. Organizuje kampanie społeczne, których celem jest uświadomienie społeczeństwu trudności i barier, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami. Pomaga w „Szlachetnej Paczce”. Małgorzata Paszko i Anna Bronicka są założycielkami grupy pomocy „Skrawek Nieba”. Obie panie pozyskują i przekazują osobom potrzebującym paczki z odzieżą, obuwiem, zabawkami, żywnością i innymi rzeczami.

W kategorii wolontariat grupowy – wśród przedszkoli zwyciężył Klub Wolontariusza „Voluntary Five” przy Przedszkolu nr 5 w Sokółce. Wyróżnienia przypadły w udziale dla: Klubu Wolontariusza „Małe – wielkie serca najmłodszych” przy Przedszkolu nr 1, Klubu Wolontariusza „Kochamy – pomagamy” przy Przedszkolu nr 2 oraz Klubu Wolontariusza „Otwarta dłoń” przy Przedszkolu nr 3.

W gronie szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęło Szkolne Koło Wolontariatu „Reksio” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sokółce. Komisja konkursowa wyróżniła: Szkolny Klub Wolontariusza „Pomagam, bo lubię” przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce oraz Klub Wolontariusza „Szkoła w Malawiczach Pomaga” przy Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych.

W kategorii szkół ponadpodstawowych zwyciężył Szkolny Klub Wolontariuszy przy Liceum Ogólnokształcącym w Sokółce. Wyróżnienie zdobył Klub Wolontariusza „Jestem Wolontariuszem” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce.

Wolontariuszom pogratulowali: Poseł Mieczysław Kazimierz Baszko, Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, a także Starosta Sokólski Piotr Rećko. Specjalne podziękowania otrzymała Prezes Stowarzyszenia „Barka” z Sokółki Krystyna Stefanowicz, która jest koordynatorem Sokolskiej Sieci Wolontariatu.

Galę uświetniły występy sokólskich mażoretek z Miejskiej Orkiestry Dętej i zespołu „Wesołe Sokółczanki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokółce.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content