Tak śpiewają Cyganie

Spotkanie z kulturą romską odbyło się w niedzielę 15 lipca 2018 roku na placu przed sokólskim kinem „Sokół”. Przed publicznością wystąpiły zespoły z Polski i Białorusi.

Zespół Romski na występach w Sokółce

Głównym organizatorem imprezy była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Współorganizatorzy to: Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Igrył i Sokólski Ośrodek Kultury.

-To jedyne takie wydarzenie na Podlasiu – zapewnił Wojciech Januszkiewicz ze Stowarzyszenia Dziedzictwo Kulturowe Igrył.

Witając zgromadzoną pod sceną publiczność, Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska przypomniała swoje zaangażowanie w promowanie kultury romskiej.

-Pracując jako Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego doprowadziłam do rejestracji kociołka cygańskiego. Kociołek został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych – przypomniała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

O zwyczajach Cyganów opowiedział zebranym Honorowy Prezydent Międzynarodowej Unii Romów Stanisław Stankiewicz.

Przed publicznością zaprezentowali się: Roman Tomaszewicz, Kasandra Aleksandrowicz, a także zespoły Rada Dance Art z Białegostoku, Cygańskie Serca z Igrył, Studio Rada z Grodna, Teatr Narodowy Rada z Grodna oraz Tabor z Mińska, który zaprezentował projekt romsko-żydowski Shomer – International Asocjacji dialogu judeo-chrześcijańskiego. Artystów nagrodzono gromkimi brawami.

Organizatorzy zapewnili, że kolejne spotkanie z kulturą romską odbędzie się  w Sokółce za rok.

Impreza została sfinansowana ze środków przyznanych w ramach gminnego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content