Mer Grodna z wizytą w Sokółce

Na zaproszenie Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej nasze miasto odwiedził Mer Grodna Mieczysław Goj. Spotkanie z Panią Burmistrz odbyło się w piątek 16 marca w sokólskim magistracie.

Burmistrz Sokółki i Mer Grodna

W spotkaniu uczestniczyli również: Wiceprezes Grodzieńskiego Oddziału Obwodowej Organizacji Społecznej „Państwowy Związek Turystyczno – Sportowy” Siergiej Koleda, Sekretarz Sokółki Adam Łajkowski, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w Urzędzie Miejskim w Sokółce Piotr Romanowicz.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Mer Grodna Mieczysław Goj podpisali kolejne dokumenty dotyczące współpracy. Podpisanie tych dokumentów jest kolejnym etapem prowadzącym do podpisania umowy na realizację projektu Tyzenhauza. Wkrótce po wymianie dokumentów między Warszawą a Mińskiem, Mer Grodna i Burmistrz Sokółki podpiszą szczegółową umowę w Grodnie i rozpocznie się fizycznie realizacja projektu.

Pani Burmistrz przypomniała, że niebawem ruszy realizacja projektu „Szlakiem Tyzenhauza” – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodno”, gdzie partnerem wiodącym jest Gmina Sokółka. Projekt będzie realizowany wspólnie z Departamentem Sportu i Turystyki Komitetu Wykonawczego miasta Grodno oraz Grodzieńskim Oddziałem Obwodowej Organizacji Społecznej „Państwowy Związek Turystyczno – Sportowy”. Wartość projektu to 2 mln 139 tys. 254,66 euro, z czego dofinansowanie wyniesie 90 proc. W ciągu dwóch lat powstanie unikalny produkt turystyczny transgraniczny pod nazwą „Szlak  Tyzenhauza” – szlak rowerowy Sokółka – Grodno dł. 59 km (PL 26 km, BY 33 km) w celu promocji regionu. Założono też remont zabytkowych kamienic w obu miastach (w Sokółce XIX- wieczna kamienica przy ul. Piłsudskiego 1). Odrestaurowane kamienice zostaną przeznaczone na cele kulturalno – edukacyjne i turystyczne. W ramach projektu odbędą się również międzynarodowe konferencje, warsztaty, rajdy rowerowe, plener malarski i szkolenia.

Po spotkaniu z Panią Burmistrz Mer Grodna obejrzał zabytkową kamienicę przy ul. Piłsudskiego 1 w Sokółce, która wkrótce doczeka się generalnego remontu. Mieczysław Goj zwiedził też Muzeum Ziemi Sokólskiej, meczet w Bohonikach i cmentarz żołnierzy radzieckich w Sokółce. W trakcie pobytu w Sokółce Mer Grodna spotkał się również z Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Mariuszem Gurzyńskim oraz Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce Tomaszem Breńko.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content