Ukończenie przebudowy drogi gminnej w Nowej Kamionce

Ukończenie przebudowy drogi gminnej w Nowej Kamionce

W poniedziałek 28 listopada br. dokonano odbioru technicznego przebudowanej drogi gminnej w Nowej Kamionce. W odbiorze uczestniczyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska z Zastępcą Burmistrza Antonim Stefanowiczem wraz z mieszkańcami i przedstawicielami wykonawcy.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa” realizowano od 12 lipca do 28 października 2016 r. Wykonawcą robót była firma B.K. Tras Roboty Drogowe Borsukiewicz S.J. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 989 200,65 zł brutto. Zadanie sfinansowano z budżetu gminy Sokółka.

Zakres rzeczowo-finansowy robót zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa”:

 1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdnia) – 3755,10 m2
 2. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej (wjazdy) – 609,70 m2
 3. Nawierzchnia żwirowa jezdni – 140,70 m2
 4. Nawierzchnia z płytek betonowych 35*35 cm (chodnik) – 1753,35 m2
 5. Krawężnik betonowy typu ciężkiego – 361,50 + 895,00 = 1256,50 m
 6. Obrzeża betonowe 6 cm – 990,60 m
 7. Obrzeża betonowe 8 cm – 425,70 m
 8. Kanalizacja deszczowa Ø 400 PCV – 401,90 mb
 9. Kanalizacja deszczowa Ø 315 PCV – 163,60 mb
 10. Kanalizacja deszczowa Ø 200 PCV – 77,60 mb
 11. Studnie betonowe Ø 1200 – 14 szt.
 12. Wpusty uliczne Ø 600 –  16 szt.
 13. Powierzchnia zieleńców – 886,60 m2.

Odbiór techniczny przebudowanej drogi gminnej w Nowej Kamionce:

Roboty drogowe w trakcie przebudowy drogi w Nowej Kamionce:

UM, fot.: D. Żukiewicz

Skip to content