Dzień Edukacji Narodowej w SP w Janowszczyźnie

Zdjęcie grupowe dzieci

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Janowszczyźnie rozpoczęły się już na początku października, kiedy to Samorząd Uczniowski – pod opieką Pani Agnieszki Grynczel – przygotował konkurs na najpiękniejsze życzenia dla pracowników szkoły. Uroczysta akademia odbyła się 14 października.

Podniosły nastrój i świąteczną atmosferę tego dnia dało się odczuć tuż po przekroczeniu progu szkoły, dzięki dekoracjom wykonanym przez Panie: Katarzynę Sarosiek i Agnieszkę Grynczel. W samo południe do szkoły przybyli znamienici goście, m.in.: Pani Barbara Kuczałek – prezes stowarzyszenia „Edukator” (organu prowadzącego szkołę), Pani Burmistrz Ewa Kulikowska, przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Daniel Supronik, ksiądz proboszcz parafii Lipina-Janowszczyzna Stanisław Niewiński. Tradycyjnie nie zabrakło też rodziców, którzy zawsze aktywnie biorą udział w życiu szkoły.

Zebranych przywitał Pan Dyrektor Janusz Pawłowski. Następnie przedszkolaki, przygotowane przez Panie: Małgorzatę Urban oraz Martę Ignatowicz, piosenką rozpoczęły część artystyczną. Po nich zaprezentowali się uczniowie „zerówki” (przygotowani przez Panią Justynę Leosz). Następnie piosenkę wykonały dzieci należące do prowadzonego przez Panią Iwonę Słoma koła muzycznego. Po nich uczestnicy akademii mogli obejrzeć niezwykły pokaz mody dla nauczycieli – przygotowany przez uczniów kl. IV-VI pod kierunkiem Pani Teresy Stefanowicz. Spośród zaprezentowanych w nim stylizacji każdy pedagog mógł odnaleźć coś dla siebie. Część artystyczną zakończyła piosenka wykonaniu uczniów kl. IV-VI przygotowanych przez Panią Iwonę Słoma.

Kolejnym etapem uroczystości były przemówienia. Głos zabrali: Pan Dyrektor, Pani prezes Barbara Kuczałek, Pani Burmistrz Ewa Kulikowska, Pan przewodniczący Daniel Supronik oraz przedstawicielka Rady Rodziców Jolanta Kirpsza. Wszyscy podkreślali jak trudna, a zarazem dająca wiele satysfakcji, jest praca nauczyciela. Nie zabrakło też życzeń, gratulacji i pochwał dla pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców. Pani Barbara Kuczałek wręczyła nagrody Prezasa Stowarzyszenia „Edukator”. Wyróżnienia otrzymali: Teresa Pawłowska, Hanna Baranowska, Elżbieta Sadanowicz, Ryszard Narel, Agnieszka Grynczel, Justyna Leosz, Monika Krawiel, Julita Nelke, Barbara Słoma, Teresa Stefanowicz. Nagrodę specjalną Zarządu Stowarzyszenia Edukator otrzymał dyrektor szkoły – Janusz Pawłowski.

Podsumowaniem pierwszej części uroczystości były życzenia i kwiaty, które nauczycielom wręczyli uczniowie  i rodzice. Obchody Dnia Edukacji w szkole w Janowszczyźnie zakończyły się wspaniałym obiadem przygotowanym przez rodziców.

Tekst: SP w Janowszczyźnie, fot. D. Żukiewicz

Skip to content