Komunikat Burmistrza Sokółki dot. wycinki drzew

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, iż w ramach rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 (ul. Grodzieńska) z ulicami Piłsudskiego i Plac Kościuszki w Sokółce na odcinku od km 17+035 do km 17+400 wraz z budową sygnalizacji świetlnej oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, wykonawca robót UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży wykona w dniu 27 sierpnia 2016 r. (sobota) wycinkę drzew przy zatoce autobusowej naprzeciwko Cerkwi.

W następnym tygodniu w dalszym ciągu będą wykonywane roboty polegające na poszerzeniu ul. Grodzieńskiej na odcinku ok. 60 m. od strony Urzędu Miejskiego. Chodnik na tym odcinku będzie zamknięty.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Skip to content