Wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej

Stowarzyszenie „ODNOWA” w ramach projektu: „Dobre praktyki w spółdzielniach socjalnych na przykładzie spółdzielni socjalnej osób prawnych” zorganizowało w dniu 28 października 2015 roku wizytę studyjną do spółdzielni socjalnej HORYZONTY w Iławie.

W wizycie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia „ODNOWA”, Zastępca Burmistrza Sokółki, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz grupa potencjalnych entuzjastów powstania przedsiębiorstwa społecznego.

Spółdzielnia Socjalna HORYZONTY to pierwsza i dotychczas jedyna w powiecie iławskim spółdzielnia socjalna, założona 6 czerwca 2014 roku. Powstała z inicjatywy 2 organizacji społecznych – Stowarzyszenia „Przystań” w Iławie, które do współpracy zaprosiło Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym „Jesteśmy” w Iławie. Spółdzielnia świadczy: usługi opiekuńcze oraz usługi sprzątania powierzchni biurowych, domów i terenów zielonych. Prezes spółdzielni – Pan Arkadiusz Karpiński przedstawił uczestnikom informacje na temat zakładania, funkcjonowania i finansowania spółdzielni socjalnych. Zaprezentował szczegółowo działalność Spółdzielni oraz jej podstawowy cel jakim jest powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy jej członków, przeciwdziałania bezrobociu w formie aktywizacji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji, m.in. osób bezrobotnych, ale i np. niepełnosprawnych.

Wizyta studyjna jest jedna z najlepszych form praktycznego poznania funkcjonowania spółdzielni socjalnej, dała możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu praktycznego funkcjonowania spółdzielni, która jest wyjątkowo pomocna w uzyskaniu odpowiedniego przygotowania do prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego na otwartym rynku.

Projekt finansowany był z zdania publicznego: „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii”

Joanna Czeczko

Skip to content