Awanse nauczycieli

W czwartek 16 lipca Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska pogratulowała nauczycielom z terenu sokólskiej gminy awansu zawodowego. Do gratulacji przyłączył się Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk.

Po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Burmistrz Sokółki stopień nauczyciela mianowanego uzyskały: Kornelia Ewa Szuchnicka, Urszula Mrozowicz oraz Edyta Kondrat.

– Serdecznie gratuluję wszystkim Paniom i życzę zasłużonego odpoczynku wakacyjnego – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content