Wybory sołtysów prawie na finiszu

Rozpoczęły się 1 lutego i potrwają do 6 marca. Mowa o wyborach sołtysów na terenie sokólskiej gminy. W każdym z wyborczych spotkań uczestniczą Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska bądź Zastępcy Burmistrza – Adam Kowalczuk lub Antoni Stefanowicz.

Do 1 marca włącznie, wybrano sołtysów w 45 na 55 sołectw. W 17 z nich funkcję tę sprawować będą nowe osoby. 

Są to:

– Piotr Anoszko w Bachmatówce;
– Paweł Żuk w Drahlach;
– Krzysztof Borowski w Geniuszach;
– Bożena Galej w Igryłach;
– Krzysztof Białous w Jałówce;
– Anna Edyta Jurowczyk w Jeleniej Górze;
– Ewa Rećko w Kraśnianach;
– Natalia Małachwiej w Kundzinie;
– Anna Rabiczko w Malawiczach Dolnych;
– Anna Szadowska w Poniatowiczach;
– Marian Borys w Puciłkach;
– Janusz Chmielewski w Starej Rozedrance;
– Wiesław Kozłowski w Starym Szorze;
– Mateusz Popławski w Straży;
– Elżbieta Białobłocka w Wierzchjedlinie;
– Justyna Raczkowska w Woronianach;
– Bogdan Klej w Zadworzanach.

Sołtysi nie zmienili się w:
– Bilwinkach – Jacek Kuryłowicz;
– Bobrownikach – Wojciech Rećko;
– Boguszach – Tomasz Tolko;
– Bohonikach – Marek Stankiewicz;
– Dworzysku – Piotr Tur;
– Gliniszczach Małych – Leszek Łapicz;
– Gliniszczach Wielkich – Waldemar Szczesiul;
– Hałem – Grażyna Żemojduk;
– Nowej Kamionce – Stanisław Kieżel;
– Starej Kamionce – Kazimierz Szomko;
– Kundziczach – Krystyna Zarachowicz;
– Kurowszczyźnie – Grzegorz Chomutnik;
– Lebiedzinie – Edward Deputat;
– Malawiczach Górnych – Grażyna Zaniewska;
– Miejskich Nowinach – Antoni Dobrzyński;
– Nomikach – Kornel Rabiczko;
– Pawełkach – Paweł Rećko;
– Polankach – Krystyna Haponik;
– Planteczce – Halina Rećko;
– Nowej Rozedrance – Elżbieta Szacka;
– Szyndzielu Gilbowszczyźnie – Andrzej Karczewski;
– Szyszkach – Zofia Szarkowska;
– Wojnachach – Andrzej Puszko;
– Wysokich Laskach – Antoni Kuryłowicz;
– Zaśpiczach – Piotr Wróblewski;
– Zawistowszczyźnie – Zenon Wojdałowicz;
– Żukach Sierbowcach – Stefan Droździewicz;
– Wierzchłowcach – Bronisław Sawko.

Więcej o wyborach sołtysów napiszemy już wkrótce na Sokółka.pl

(UM)

Skip to content