Zakończenie projektu „Moje Westerplatte”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka” zakończyło realizację projektu „Moje Westerplatte”, dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie — Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”. Celem realizacji projektu był wzrost wiedzy i kompetencji społeczno-obywatelskich 30 uczniów Gimnazjum nr 1 w Sokółce.

moje_westerplatte

Zorganizowane zostały atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne: warsztaty literackie “25 lat wolności”, teatralne “Moje Westerplatte” oraz muzyczne. Uczestnicy warsztatów literackich wykonali prezentacje multimedialne, film (do obejrzenia na kanale gimnet-tv www.gimnet.cba.pl),  ulotki i prace literackie oraz odbyli debatę nt. 25 rocznicy odzyskania wolności. Podczas warsztatów teatralnych młodzież przygotowała podwieczorek literacki, na którym przedstawiła swoim koleżankom i kolegom poezję Karola Wojtyły.

W ramach warsztatów muzycznych uczniowie przygotowali repertuar, który zaprezentowali  podczas spotkania Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Sokółce, połączonego z uroczystością odsłonięcia pomnika Jana Pawła II. W spotkaniu tym uczestniczyły również dzieci i młodzież ze szkół w gminie Sokółka.

Dzięki projektowi wzrosła wiedza uczestników nt. dziedzictwa Jana Pawła II i czołowych przedstawicieli polskiej opozycji, którzy doprowadzili do odzyskania w 1989 r. przez Polskę wolności. Poprzez wspólne działania w zespołach uczniowie rozwinęli umiejętności społeczno-obywatelskie, postawę tolerancji, wrażliwości na ludzką krzywdę, poczucie odpowiedzialności, otwartość i zaufanie do innych, budowanie z nimi prawidłowych relacji, umiejętność podejmowania odważnych i odpowiedzialnych decyzji. Rezultaty te trwale przyczynią się do wzrostu aktywności i wzmocnienia kapitału społecznego uczniów. Stanowić będą solidną podstawę do kontynuowania wspólnych działań na rzecz rozwiązywania problemów lokalnej społeczności.

Projekt dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie-Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”

Krystyna Stefanowicz

Skip to content