W podziękowaniu dla sołtysów

W piątek 14 listopada w sokólskiej kawiarni „Lira” Burmistrz Stanisław Małachwiej oraz Zastępca Burmistrza Piotr Bujwicki spotkali się z sołtysami.

soltysi_dzieki-028

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od Burmistrza Sokółki pamiątkowe dyplomy o następującej treści:

„Dobiega końca szósta kadencja gminnego samorządu. Z tej okazji składam serdeczne podziękowania za dotychczasową, pełną poświęcenia pracę na rzecz swojego sołectwa. To między innymi dzięki Państwa zaangażowaniu, sumiennemu wykonywaniu wszystkich zadań, trosce o mieszkańców, czuwaniu na estetyką sołectwa, wizerunek naszej gminy stale się poprawia.

Na osobie sprawującej funkcję sołtysa spoczywa wielka odpowiedzialność. To ona jest najbliżej lokalnej społeczności, najbardziej dostrzega jej potrzeby i przekazuje je samorządowi gminnemu. Dziękuję za wywiązanie się z tej odpowiedzialności.

Pozostając z wyrazami szacunku i poważania, życzę realizacji dalszych zamierzeń w pracy na rzecz własnego środowiska i Gminy Sokółka, sukcesów, zadowolenia oraz pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.”

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content