Zaproszenie na spotkanie Klubu Historycznego

witalis_brzeski

Sokólski Ośrodek Kultury oraz Klub Historyczny im. kpt.Franciszka Potyrały „Oracza” zapraszają na spotkanie Klubu Historycznego im. kpt. Franciszka Potyrały „Oracza” w dniu 28 kwietnia 2014 r. o godz. 18.00 do Kawiarni „Lira”, ul Grodzieńska 1.

Bohaterem spotkania będzie postać jednego z pierwszych komendantów Sokólskiego Obwodu Związku Walki Zbrojnej mjr. Witalisa Brzeskiego ps. „Socha”, „Żegota”. W programie zaplanowana jest prelekcja Pana Piotra Łapińskiego z białostockiego IPN dotycząca osoby mjr. Witalisa Brzeskiego, oraz prezentacja filmu z archiwum IPN – pt.: Żegota”.

Klub Historyczny im. kpt. Franciszka Potyrały „Oracza” ma na celu zapoznawanie swoich członków oraz społeczeństwa, w tym szczególnie młodzieży z opartą o najnowsze badania naukowe i dokumenty wiedzą historyczną dotyczącą dziejów Polski i jej obywateli w latach 1939-1945 oraz 1945-1989, w tym w szczególności:

 • Z dziejami i dorobkiem Polskiego Państwa Podziemnego i władz polskich na uchodźstwie
 • Z walką SZP – ZWZ – AK i innych organizacji niepodległościowych z okupantami
 • Ze zbrodniami dokonanymi z przyczyn politycznych, narodowościowych lub religijnych na obywatelach polskich
 • Z oporem społecznym przeciwko niesuwerennej, komunistycznej władzy w okresie powojennym
 • Z represjami, których doznali Polacy dążący do przywrócenia Polsce niepodległego bytu
 • Z historią Powstania Styczniowego na terenie Powiatu Sokólskiego
 • Z historią II Rzeczypospolitej na terenie Powiatu Sokólskiego ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy Niemeńskiej

Klub Historyczny realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizowanie spotkań, na których wygłaszane są przez historyków, znawców i badaczy poszczególnych tematów wykłady i prelekcje
 • Spotkania z osobami zasłużonymi dla Polski oraz świadkami wydarzeń, o których mowa powyżej
 • Organizowanie pokazów filmowych wiążących się z wydarzeniami, o których mowa powyżej
 • Upamiętnianie miejsc i osób zasłużonych dla Polski

Krzysztof Promiński, Krzysztof Matczak, Krzysztof Oszer

Skip to content