Harcerstwo na Białostocczyźnie ma 100 lat

zlot_100_lecie-008

Sokólscy harcerze wzięli udział w obchodach 100-lecia

W niedzielę 8 września 2013 r. harcerze naszej Chorągwi podczas Zlotu świętowali 100 lat istnienia na Białostocczyźnie. Z tej okazji ZHP Chorągiew Białostocka otrzymała nowy sztandar oraz przyjęła imię Druha hm. Ryszarda Kaczorowskiego ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie.

Plac przed Pałacem Branickich w Białymstoku wypełnił się delegacjami harcerzy z całego regionu. Nasz Hufiec ZHP Sokółka reprezentowała ponad 120-osobowa grupa harcerzy. 

W wydarzeniu wzięli udział także m.in. Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica, Zastępca Naczelnika ZHP hm. Krzysztof Budziński, J.E. Ks. Biskup Henryk Ciereszko, Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, Druhna Barbara Wachowicz – pisarka, Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel, Dyrektor Regionalnych Lasów Państwowych Ryszard Ziemblicki, Podlaski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Sławomir Mierzwa, Komendant Wojewódzkich Ochotniczych Straży Pożarnych Jan Gradkowski, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Barbara Bojaryn-Kazberuk, Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź, Prezes Zarządu Okręgu Białostockiego Światowego Związku Żołnierzy AK Witold Czanrecki. oraz wielu innych znamienitych gości związany z harcerstwem, byłych druhów oraz działaczy ruchów seniorskich w harcerstwie.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Katedrze Białostockiej, celebrowana przez J.E. Ks. Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza oraz J.E. Ks. Biskupa Henryka Ciereszko, gdzie poświęcono nowy sztandar oraz przekazano do Katedry wotum w postaci Krzyża Harcerskiego. Oprawę liturgiczno – muzyczną Mszy Świętej przygotowali harcerze naszego hufca pod opieką dh. phm. Bogumiła Dziedziul.

Po mszy harcerze oraz goście przemaszerowali zwartym szykiem, na czele z pocztami sztandarowymi, na dziedziniec Pałacu Branickich. Podczas apelu Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica uroczyście wręczyła Komendantowi ZHP Chorągwi Białostockiej nowy sztandar. Do drzewca gwoździe pamiątkowe wbili m.in. wojewoda podlaski, Podlaski Kurator Oświaty, naczelnik ZHP oraz z ramienia Komend Hufców Chorągwi Białostockiej Komendant Hufca ZHP Sokółka hm. Wojciech Pietraszewski.

Po apelu harcerze i goście udali się do Auli Wielkiej Pałacu Branickich na dalszą część uroczystości. Pieśnią, słowem i muzyką Drużyna Sztandarowa Chorągwi (6 Lipska Drużyna Harcerskiej Straży Granicznej “Żubry” i 4 Nowodworska Drużyna Harcerska „Złote Lwy”) przedstawiła postać Druha Ryszarda Kaczorowskiego oraz istotną rolę harcerstwa na Białostocczyźnie przez okres minionych 100 lat. Na nowy sztandar, harcerze złożyli przyrzeczenie harcerskie, które odebrała Druhna Naczelnik wręczając krzyże harcerskie. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć przesłanie nagrane na wideo, w którym wdowa po Ryszardzie Kaczorowskim Karolina Kaczorowska podziękowała harcerzom za to, że obrali jej męża za patrona. Zaznaczyła również, że harcerskie życia Ryszarda Kaczorowskiego to doskonały wzór wartości dla młodych ludzi.

Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej wyróżnił Statuetką Małego Polskiego Harcerza przyjaciół harcerstwa, w tym naszego byłego wieloletniego Komendanta, obecnie Skarbnika Hufca ZHP Sokółka – dh. hm. Adama Kowalczuka.

Uroczystość, w tym historycznym dla Chorągwi dniu, uwieńczył poczęstunek jubileuszowymi trzema tortami.

Po uroczystościach głównych, w ramach bloku programowego, odbył się Rajd Szlakiem Druha Ryszarda Kaczorowskiego a na zuchy czekała trasa Rajdu Antka Cwaniaka.

W godzinach popołudniowych została uroczyście odsłonięta, na budynku komendy Chorągwi Białostockiej, tablica pamiątkowa.

Przy ul. Glinianej na Bojarach na uroczystości kameralnej przy gawędzie o Druhu Kaczorowskim odsłonięto tablicę upamiętniającą Druha hm. Ryszarda Kaczorowskiego.

Obchody 100-lecia harcerstwa na Białostocczyźnie zakończyło spotkanie w Parku Zwierzynieckim, przy Trzech Dębach zasadzonych dla uczczenia rocznicy Konstytucji 3 Maja, gdzie hm. Ryszard Kaczorowski w 1933 r. złożył przyrzeczenie harcerskie. Harcerze otrzymali specjalne pamiątkowe dyplomy, nagrody i Braterskim Kręgiem rozwiązali Zlot.

Komendant Hufca ZHP Sokółka składa serdeczne podziękowania wszystkim harcerkom, harcerzom, instruktorom i instruktorkom za udział i godne uczczenie Jubileuszu 100-lecia harcerstwa na Białostocczyźnie a przede wszystkim za czynne włączenie się w przygotowania obchodów tak ważnego jubileuszu.

(WP)

Skip to content