Dodatkowy nabór wniosków kwalifikacyjnych

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka

Burmistrz  Sokółki informuje o rozpoczęciu dodatkowego naboru wniosków kwalifikacyjnych w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, osób samotnie wychowujących dzieci i rodzin zastępczych.

W ramach Projektu Beneficjenci otrzymają bezpłatny dostęp do Internetu oraz pakiet bezpłatnych szkoleń z obsługi komputera i Internetu.

Termin składania wniosków kwalifikacyjnych: 29 kwietnia 2013 r. – 8 maja 2013 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków kwalifikacyjnych. Druki wniosków o zakwalifikowanie do projektu oraz szczegółowe informacje dostępne są w Biurze projektu w budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce, pok. 309, od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-13.00, tel. 85 711-09-32. Wnioski można również pobrać poniżej.

DO POBRANIA:

Wniosek edytowalny wraz z wymaganymi załącznikami

Wniosek w formacie PDF wraz z wymaganymi załącznikami

Skip to content