Trwa realizacja projektu „Szkoła z klasą”

Od 12 miesięcy w 9 szkołach podstawowych Gminy Sokółka realizowany jest projekt pt. „Szkoła z klasą” nr WND.POKL.09.01.02-20-648/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o wartości 405 860 zł, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”.

Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III. W projekcie bierze udział 309 uczniów i 322 uczennice. Zajęcia prowadzi 62 nauczycieli. Razem zrealizowanych zostanie 5 742 godzin.

REALIZOWANE ZAJĘCIA:

SZKOŁA PODSTAWOWA W BOGUSZACH
1)  zajęcia dla dzieci  ze  trudnościami w czytaniu i pisaniu – 118 godzin zajęć;
2)  zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 112 godzin zajęć;
3)  zajęcia  logopedyczne – 178 godzin zajęć;
4)  zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – 60 godzin zajęć.

SZKOŁA PODSTAWOWA W GENIUSZACH
1) zajęcia dla trudnościami w czytaniu i pisaniu – 70 godzin zajęć;
2)  zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 70 godzin zajęć;
3)  zajęcia  logopedyczne – 140 godzin zajęć;
4) zajęcia z rehabilitacji ruchowej – indywidualne z dzieckiem niepełnosprawnym – 120 godzin zajęć;
5)  koło matematyczno-przyrodnicze – 70 godzin zajęć.

SZKOŁA PODSTAWOWA W JANOWSZCZYŹNIE
1)  zajęcia dla dzieci  z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 80 godzin zajęć;
2)  zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 80 godzin zajęć;
3)  zajęcia  logopedyczne – 80 godzin zajęć;
4)  koło matematyczno-przyrodnicze – 70 godzin zajęć;
5)  koło języka angielskiego – 70 godzin zajęć.

SZKOŁA PODSTAWOWA W MALAWICZACH DOLNYCH
1)  zajęcia dla dzieci  z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 70 godzin zajęć;
2)   zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 70 godzin zajęć;
3)   zajęcia socjoterapeutyczne – 70 godzin zajęć;
4)   zajęcia  logopedyczne – 82 godziny zajęć;
5)   koło matematyczno-przyrodnicze – 70 godzin zajęć;
6)   koło języka angielskiego – 70 godzin zajęć.

SZKOŁA PODSTAWOWA W STAREJ KAMIONCE
1)  zajęcia dla dzieci  z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 156 godzin zajęć;
2)  zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 156 godzin zajęć;
3)  zajęcia  logopedyczne – 140 godzin zajęć;
4)  koło matematyczno-przyrodnicze – 40 godzin zajęć.

SZKOŁA PODSTAWOWA W STAREJ ROZEDRANCE
1)  zajęcia dla dzieci  z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 70 godzin zajęć;
2)  zajęcia  logopedyczne – 70 godzin zajęć;
3)  koło matematyczno-przyrodnicze – 70 godzin zajęć;
4)  koło artystyczne – 90 godzin zajęć;
5)  koło języka angielskiego – 70 godzin zajęć.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
1)  zajęcia dla dzieci  z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 240 godzin zajęć;
2)  zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 240 godzin zajęć;
3)  zajęcia  logopedyczne – 120 godzin zajęć;
4)  gimnastyka korekcyjna –  120 godzin zajęć;
5)  zajęcia socjoterapeutyczne –  60 godzin zajęć;
6)  zajęcia psychologiczno-pedagogiczne – 60 godzin zajęć;
7)  koło matematyczno-przyrodnicze – 240 godzin zajęć;
8)  koło teatralno-taneczne – 160 godzin zajęć;
9)  koło języka angielskiego – 120 godzin zajęć;
10) koło humanistyczne –  80 godzin zajęć.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ZSI
1)  zajęcia dla dzieci  z  trudnościami w czytaniu i pisaniu – 420 godzin łącznie;
2)  zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 120 godzin zajęć;
3)  zajęcia  logopedyczne – 360 godzin zajęć;
4)  koło matematyczno – przyrodnicze – 360 godzin zajęć;
5)  koło języka angielskiego – 120 godzin zajęć.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZSO
1) zajęcia dla dzieci  z  trudnościami w czytaniu i pisaniu – 210 godzin zajęć;
2)  zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 170 godzin zajęć;
3)  zajęcia  logopedyczne – 70 godzin zajęć;
4)  koło matematyczno-przyrodnicze – 40  godzin zajęć.
Do prowadzenia w/w zajęć zakupiono niezbędne artykuły papiernicze oraz pomoce dydaktyczne.

(AR)

Skip to content