Zaproszenie na spotkanie poetyckie

„A wiara idzie obok” – Monodrama Broma

Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprasza na spotkanie poetyckie z Romanem Zygmuntem Brodowskim w dniu 5 października (piątek). Początek spotkania o godz. 17.00 w czytelni biblioteki, Os. Centrum 21.

Roman Brodowski urodził się w Pszczółkach, małym miasteczku niedaleko Gdańska. Po ukończeniu szkoły podstawowej wyjechał na Śląsk, gdzie kontynuował naukę w szkole górniczej. Po ukończeniu szkoły rozpoczął studia na wydziale nauk społecznych o specjalizacji filozofia religii. Jego pierwsze wiersze powstały jeszcze w szkole podstawowej i miały charakter prostych rymowanek.

W latach 80-tych poeta musiał wyjechać do Niemiec, gdzie mieszka do dziś.

BROM, bo takim pseudonimem posługuje się, od kilku lat mieszka i tworzy w Berlinie. Emocjonalnie związany jest z Kresami (Białoruś, Litwa). Od kilku lat jest Pełnomocnikiem na Polskę Zachodnią Stowarzyszenia Pomocy „Rubież”.

Pisze utwory o charakterze filozoficzno-teologicznym (apokryfy), patriotyczne, liryki, utwory dla dzieci oraz socjologiczno-polityczne. Utwory pełne są ciepła, tęsknoty za krajem, ukazują romantyczną duszę poety. Dotychczas ukazały się zbiory wierszy „Apokryfy Broma” i „Poetycki Coctail”.

(KB)

Skip to content