Spis zamówień i przetargów – Archiwum ROK 2016

Poniżej zamieszczono chronologiczny spis ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz przetargach prowadzonych przez Urząd Miejski w Sokółce. Po kliknięciu na numerze pisma nastąpi przekierowanie do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ROK 2016

 • 2016-12-23 GR.271.83.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozbudowa węzła cieplnego do podłączenia budynków przy ul. Warszawskiej, 1-go Maja, Białostockiej.
 • 2016-12-12 GR.271.82.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej we wsi Podkamionka.
 • 2016-12-07 GR.271.81.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury lekkoatletycznej – stadion OSiR.
 • 2016-12-06 GR.271.80.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Nr 5 w Sokółce – winda przyścienna.
 • 2016-11-29 GR.271.79.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 8 000 000 zł.
 • 2016-11-25 GR.271.78.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury lekkoatletycznej – stadion OSiR.
 • 2016-11-17 GR.271.77.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej Hałe – Lebiedzin – Podkantorówka.
 • 2016-11-17 GR.271.55.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Sokółka w roku 2017.
 • 2016-11-16 GR.271.64.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Szyszki.
 • 2016-11-14 GR.271.76.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Modernizacja nawierzchni ulicy Lelewela wraz z wykonaniem parkingów przy blokach mieszkalnych.
 • 2016-11-10 GR.271.75.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych ul. Władysława Reymonta, Żwirki i Wigury, Stanisława Skarżyńskiego, Dywizjonu 303.
 • 2016-11-09 GR.271.74.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych ul. Cypriana Kamila Norwida, Bolesława Prusa, Zofii Nałkowskiej, Henryka Sienkiewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Władysława Reymonta.
 • 2016-11-07 GR.271.73.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej i ul. 1-go maja w Sokółce.
 • 2016-11-07 GR.271.72.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa ul. Mikołajczyka wraz z dojazdem do ul. Tarasiewicza w Sokółce – I etap.
 • 2016-10-28 GR.271.71.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa ul. Mickiewicza na odcinku od Mickiewicza do cmentarza.
 • 2016-10-28 GR.271.70.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Wierzchłowcach.
 • 2016-10-07 GR.271.68.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Os. Zielone w Sokółce.
 • 2016-10-06 GR.271.69.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego i budynku socjalnego przy ul. Majowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • 2016-09-27 GR.271.67.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa ul. Mickiewicza na odcinku od Mickiewicza do cmentarza.
 • 2016-09-23 GR.271.66.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Modernizację nawierzchni ulicy Lelewela wraz z wykonaniem parkingów przy blokach mieszkalnych.
 • 2016-09-23 GR.271.65.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozbudowa miejskiego placu zabaw przy pomniku Józefa Piłsudskiego.
 • 2016-09-13 GR.271.63.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa ul. Mikołajczyka wraz z dojazdem do ul. Tarasiewicza w Sokółce – I etap.
 • 2016-09-09 GR.271.62.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka wraz z Systemem Informacji Przestrzennej Miasta Sokółka i części gminy Sokółka.
 • 2016-09-09 GR.271.61.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 103718B Wysokie Laski – Igryły oraz drogi gminnej wewnętrznej na dz. geod. Nr 116 i 120 obręb Igryły.
 • 2016-09-09 GR.271.60.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Szyszki.
 • 2016-09-09 GR.271.59.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Integracja układu komunikacyjnego ul. Nowej i ul. Kolejowej – opracowanie dokumentacji.
 • 2016-09-09 GR.271.58.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Putry w Sokółce.
 • 2016-09-02 GR.271.57.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej ul. Nadrzeczna w Sokółce.
 • 2016-09-02 GR.271.56.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej ul. Zdrojowa w Sokółce.
 • 2016-09-02 GR.271.54.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Modernizacja nawierzchni ulicy Lelewela wraz z wykonaniem parkingów przy blokach mieszkalnych.
 • 2016-09-02 GR.271.53.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Sokółce.
 • 2016-08-31 GR.271.52.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa oświetlenia hybrydowego w postaci 11 lamp na terenie gminy Sokółka.
 • 2016-08-31 GR.271.51.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozbudowa węzła cieplnego do podłączenia budynków przy ulicy Polnej w Sokółce.
 • 2016-08-31 GR.271.50.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ul. Kłopotowskiego w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej – II Etap.
 • 2016-08-25 GR.271.49.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dokończenie budowy drogi nr 433 we wsi Bogusze wraz z chodnikiem.
 • 2016-08-24 GR.271.48.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej we wsi Podkamionka.
 • 2016-08-19 GR.271.47.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa linii wodociągowej w Lipowej Górze.
 • 2016-08-18 GR.271.46.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na ul. Sawickiego w Sokółce.
 • 2016-07-07 GR.271.45.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Zakup biletów miesięcznych umożliwiających dojazd uczniów środkami komunikacji publicznej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce i Gimnazjum Nr 1 w Sokółce.
 • 2016-07-07 GR.271.44.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa dróg gminnych ul. Nadrzecznej i Zdrojowej wraz z chodnikami w Sokółce.
 • 2016-07-07 GR.271.43.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Sokółce.
 • 2016-07-04 GR.271.42.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 103718B Wysokie Laski – Igryły oraz drogi gminnej wewnętrznej na dz. geod. Nr 116 i 120 obręb Igryły.
 • 2016-07-04 GR.271.41.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka wraz z Systemem Informacji Przestrzennej Miasta Sokółka i części gminy Sokółka.
 • 2016-06-30 GR.271.38.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej integracji układu komunikacyjnego ul. Nowej wraz z kładką pieszo-rowerową nad torami łączącą ul. Nową z ul. Kolejową.
 • 2016-06-28 GR.271.40.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa ul. Mikołajczyka wraz z dojazdem do ul. Tarasiewicza w Sokółce.
 • 2016-06-28 GR.271.39.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej integracji układu komunikacyjnego ul. Kolejowej.
 • 2016-06-22 GR.271.37.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Modernizacja Przedszkola Nr 3 w Sokółce.
 • 2016-06-20 GR.271.36.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozbudowa miejskiego placu zabaw przy pomniku Józefa Piłsudskiego.
 • 2016-06-20 GR.271.35.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa chodników na ul. Cichej, Stawowej, Spokojnej, Wspólnej.
 • 2016-06-15 GR.271.34.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka wraz z Systemem Informacji Przestrzennej Miasta Sokółka i części gminy Sokółka.
 • 2016-06-14 GR.271.33.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa napowietrznej linii oświetleniowej oświetlenia ulicznego na działkach nr 216/2, 274, 280/3, 280/1 we wsi Lipina.
 • 2016-06-01 GR.271.32.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boisk wielofunkcyjnych przy SP Nr 1, ZSO w Sokółce, ZSI w Sokółce, Gimnazjum Nr 1 wraz z budową infrastruktury lekkoatletycznej.
 • 2016-06-01 GR.271.31.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 103718B Wysokie Laski – Igryły oraz drogi gminnej wewnętrznej na dz. geod. Nr 116 i 120 obręb Igryły.
 • 2016-05-31 GR.271.30.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozbudowa linii kanalizacji sanitarnej w ul. Kresowej.
 • 2016-05-30 GR.271.26.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.
 • 2016-05-25 GR.271.29.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Modernizacja Żłobka Miejskiego w Sokółce w ramach programu Maluch – edycja 2016 moduł I oraz modernizacja Przedszkola Nr 5 II etap.
 • 2016-05-24 GR.271.28.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Nadbudowa łącznika w budynku ZSO w Sokółce.
 • 2016-05-19 GR.271.27.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa.
 • 2016-05-17 GR.271.25.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego, Tarasewicza, Mościckiego, Sikorskiego.
 • 2016-05-17 GR.271.24.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozbudowa linii kanalizacji sanitarnej i linii wodociągowej w ul. M. Konopnickiej i ul. bez nazwy nr działek 4278, 4279, 4280.
 • 2016-04-28 GR.271.23.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci ciepłowniczych w ul. Polnej, Warszawskiej, Białostockiej, 1-go Maja.
 • 2016-04-28 GR.271.22.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boisk wielofunkcyjnych przy SP Nr 1, ZSO w Sokółce, ZSI w Sokółce, Gimnazjum Nr 1 wraz z budową infrastruktury lekkoatletycznej.
 • 2016-04-22 GR.271.21.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 103718B Wysokie Laski – Igryły oraz drogi gminnej wewnętrznej na dz. geod. Nr 116 i 120 obręb Igryły.
 • 2016-04-18 GR.271.20.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci ciepłowniczych w ul. Polnej, Warszawskiej, Białostockiej, 1-go Maja.
 • 2016-04-18 GR.271.19.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw, elementów siłowni plenerowej i zagospodarowania terenów zielonych na działce nr 2381/5 w Sokółce.
 • 2016-03-18 GR.271.18.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Mickiewicza na odcinku od Mickiewicza do cmentarza wraz budową kanalizacji deszczowej.
 • 2016-03-18 GR.271.17.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg na terenie Gminy Sokółka.
 • 2016-03-15 GR.271.16.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Nr 103729B w m. Gliniszcze Wielkie.
 • 2016-03-14 GR.271.15.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej.
 • 2016-02-18 GR.271.14.2016 Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na: Zaprojektowaniu integracji układu komunikacyjnego ul. Nowej wraz z kładka nad torami łączącą ul. Nową z ul. Kolejową …
 • 2016-02-10 GR.271.13.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia dróg we wsi Wierzchłowce.
 • 2016-02-08 GR.271.12.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo – rowerowego wokół Zalewu Sokólskiego wraz z oświetleniem hybrydowym, pomostem i infrastrukturą towarzyszącą.
 • 2016-02-08 GR.271.11.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy siłowni plenerowej wraz z placem zabaw Osiedle Zielone (Nad Zalewem).
 • 2016-02-08 GR.271.10.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy miejskiego placu zabaw przy pomniku Józefa Piłsudskiego.
 • 2016-02-08 GR.271.09.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Mickiewicza na odcinku od Mickiewicza do cmentarza wraz budową kanalizacji deszczowej.
 • 2016-01-28 GR.271.08.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników w ciągu dróg gminnych ul. Cicha, Nadrzeczna, Poprzeczna, Spokojna, Stawowa, Wierzbowa, Wspólna.
 • 2016-01-28 GR.271.07.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Bogusze- Boguszowski Wygon oraz wykonanie dokumentacji projektowej dokończenie budowy drogi gminnej we wsi Bogusze.
 • 2016-01-28 GR.271.06.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu rolniczego przez rzekę Sokołda w m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi dojazdowej nr działki 613 i 666 w km. 20+480.
 • 2016-01-28 GR.271.05.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej we wsi Nomiki.
 • 2016-01-22 GR.271.04.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej we wsi Moczalnia Stara.
 • 2016-01-22 GR.271.03.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej we wsi Podkamionka.
 • 2016-01-22 GR.271.02.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych ul. Władysława Reymonta, Żwirki i Wigury, Stanisława Skarżyńskiego, Dywizjonu 303.
 • 2016-01-22 GR.271.01.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych ul. Cypriana Kamila Norwida, Bolesława Prusa, Zofii Nałkowskiej, Henryka Sienkiewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Władysława Reymonta.

PRZETARGI – ROK 2016

 • 2016-10-10 GR.6840.27.2016.JŻ Burmistrz Sokółki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokółka.
 • 2016-07-29 GR.6840.23.2016.JŻ Burmistrz Sokółki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokółka.
 • 2016-07-29 GR.6840.17.2016.JŻ Burmistrz Sokółki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokółka.
 • 2016-07-29 GR.6840.16.2016.JŻ Burmistrz Sokółki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokółka.
 • 2016-07-29 GR.6840.15.2016.JŻ Burmistrz Sokółki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokółka.
 • 2016-07-29 GR.6840.15.2016.JŻ Burmistrz Sokółki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokółka.
 • 2016-07-29 GR.6840.15.2016.JŻ Burmistrz Sokółki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokółka.
 • 2016-07-29 GR.6840.14.2016.JŻ Burmistrz Sokółki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokółka.
 • 2016-07-29 GR.6840.14.2016.JŻ Burmistrz Sokółki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokółka.
 • 2016-07-05 GR.6840.3.2016.JŻ Burmistrz Sokółki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokółka.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Spis zamówień i przetargów – Archiwum ROK 2015

Spis zamówień i przetargów – Archiwum ROK 2014

[qr-code id="938" size="150"]

Skip to content