Spis zamówień i przetargów – Archiwum ROK 2014

Poniżej zamieszczono spis chronologiczny ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz przetargach prowadzonych przez Urząd Miejski w Sokółce w 2014 roku. Po kliknięciu na numerze pisma nastąpi przekierowanie do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ROK 2014

 • 2014-11-27 GR.271.41.2014 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sokółka w 2015 roku.
 • 2014-11-21 GR.271.40.2014 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Udzielenie kredytu bankowego inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł.
 • 2014-11-14 GR.271.39.2014 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej o łącznej powierzchni 1458m2 na terenie miasta Sokółka w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
 • 2014-11-14 GR.271.38.2014 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Utrzymanie czystości na chodnikach o łącznej powierzchni 28 924 m2 na terenie miasta Sokółka w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
 • 2014-10-31 GR.271.37.2014 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Ochrona walorów środowiskowych Gminy Sokółka poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery.
 • 2014-10-20 GR.271.36.2014 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Remont klatki schodowej oraz schodów wejścia głównego w Sokólskim Ośrodku Kultury.
 • 2014-09-23 GR.271.35.2014 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Remont elewacji budynku dworca kolejowego przy ul. Kolejowej 25 w Sokółce.
 • 2014-09-05 GR.271.34.2014 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Zimowe utrzymanie ulic i dróg na terenie miasta i gminy Sokółka w sezonie 2014/2015.
 • 2014-09-04 GR.271.33.2014 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie placu zabaw w miejscowości Stara Kamionka.
 • 2014-09-04 GR.271.32.2014 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Gliniszcze Wielkie.
 • 2014-09-01 GR.271.31.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa ul. Matejki w Sokółce.
 • 2014-08-27 GR.271.30.2014 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ul. Pocztowej w Sokółce.
 • 2014-08-22 GR.271.29.2014 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Remont elewacji budynku dworca kolejowego przy ul. Kolejowej 25 w Sokółce.
 • 2014-08-04 GR.271.28.2014 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Docieplenie budynku dworca kolejowego przy ul. Kolejowej 25 w Sokółce.
 • 2014-07-18 GR.271.27.2014 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Sokółce w ramach realizacji projektu pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka”.
 • 2014-07-15 GR.271.26.2014 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie infrastruktury do obsługi ruchu turystycznego na terenie gminy Sokółka.
 • 2014-07-14 GR.271.25.2014 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ul. Hallera w Sokółce wraz z budową kanalizacji deszczowej.
 • 2014-06-18 GR.271.24.2014 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Udzielenie kredytu bankowego inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 5 000 000,00 zł.
 • 2014-06-04 GR.271.23.2014 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa ciągu pieszego zlokalizowanego na działce Nr 2935 w Sokółce.
 • 2014-06-03 GR.271.22.2014 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłopotowskiego w Sokółce.
 • 2014-05-29 GR.271.21.2014 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Modernizacja kuchni, zaplecza kuchennego i socjalnego Przedszkola Nr 5 w Sokółce.
 • 2014-05-20 GR.271.20.2014 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej na terenie miasta Sokółka poprzez przebudowę ulicy Nowa – ul. M.C. Skłodowskiej.
 • 2014-04-16 GR.271.19.2014 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ulicy Leśnej i ulicy Ptasiej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
 • 2014-04-04 GR.271.18.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.
 • 2014-04-02 GR.271.17.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Modernizacja kuchni, zaplecza kuchennego i socjalnego Przedszkola Nr 5 w Sokółce.
 • 2014-03-20 GR.271.16.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Urzędu Miejskiego w Sokółce.
 • 2014-03-12 GR.271.15.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Dostawa kompletnej mobilnej sceny estradowej.
 • 2014-03-12 GR.271.14.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowę drogi gminnej ul. Królowej Bony w Sokółce.
 • 2014-03-12 GR.271.13.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa drogi gminnej ul. Malmeda w Sokółce.
 • 2014-02-28 GR.271.12.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Ubezpieczenie majątku i interesów Urzędu Miejskiego w Sokółce wraz z jednostkami organizacyjnymi.
 • 2014-02-26 GR.271.11.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Dostawa kompletnej mobilnej sceny estradowej wraz z podestem scenicznym i wyposażeniem.
 • 2014-01-30 GR.271.10.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Remont tarasu widokowego przy zalewie sokólskim od ul. Kryńskiej.
 • 2014-01-30 GR.271.09.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa linii kablowej komunalnej i linii energetycznej oświetleniowej na Placu Kościuszki i Placu Kilińskiego w Sokółce.
 • 2014-01-30 GR.271.08.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa linii energetycznej i linii energetycznej oświetleniowej na ul. Pocztowej w Sokółce i w miejscowości Bohonniki.
 • 2014-01-30 GR.271.07.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni na ul. Armii Krajowej, ul. Reja, ul. Hubala.
 • 2014-01-30 GR.271.06.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.
 • 2014-01-15 GR.271.05.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mikołajczyka.
 • 2014-01-14 GR.271.04.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta i Norwida.
 • 2014-01-13 GR.271.03.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w 2014 r.
 • 2014-01-07 GR.271.02.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa drogi gminnej ul. Tuwima w Sokółce.
 • 2014-01-02 GR.271.01.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Wykonywanie remontów cząstkowych mieszanką mineralno-bitumiczną na zimno na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka w roku 2014.

PRZETARGI – ROK 2014

 • 2014-12-31 GR.6840.32.2014.RS Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej na terenie obrębu Słojniki, stanowiącej własność Gminy Sokółka przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich.
 • 2014-07-16 GR.6840.22.2014.RS Burmistrz Sokółki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sokółka, położonej na terenie obrębu Sokółka przy ul. Grodzieńskiej.
 • 2014-07-14 GR.6840.16.2014.RS Burmistrz Sokółki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Gminy Sokółka, położonych na terenie obrębu Lipina.
 • 2014-06-16 GR.6840.15.2014.RS Burmistrz Sokółki ogłasza przetarg ustny ograniczony na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości gruntowych, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokółka, położonej na terenie obrębu Sokółka.
 • 2014-06-16 GR.6840.13.2014.RS Burmistrz Sokółki ogłasza przetarg ustny nieograniczony nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sokółka, położonej na terenie obrębu Rozedranka Stara.
 • 2014-05-26 GR.6848.9.2014.RS Burmistrz Sokółki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sokółka, położonej na terenie obrębu Malawicze Górne.
 • 2014-04-07 GR.6848.9.2014.RS Burmistrz Sokółki ogłasza przetarg ustny nieograniczony nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej własność Gminy Sokółka, położonej na terenie obrębu Malawicze Górne.
 • 2014-03-21 GR.6840-28.1.2013.2014GF Burmistrz Sokółki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5, stanowiącego własność Gminy Sokółka, położonego w Sokółce, os. Centrum 7.
 • 2014-03-06 GR.6848.2.2014.RS Burmistrz Sokółki ogłasza przetarg ustny nieograniczony nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej własność Gminy Sokółka, położonej na terenie obrębu Sokółka w rejonie ul. Nowej.
 • 2014-01-28 GR.7125.9.2013.2014GF Burmistrz Sokółki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Sokółka, położonego w Sokółce, os. Centrum 8 …
 • 2014-01-23 GR.6848.2.2014.RS Burmistrz Sokółki ogłasza przetarg ustny nieograniczony nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sokółka, położonej na terenie obrębu Sokółka w rejonie ul. Nowej, przeznaczonej do dzierżawy.
Skip to content