Spis zamówień publicznych

Poniżej zamieszczono chronologiczny spis ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz przetargach prowadzonych przez Urząd Miejski w Sokółce. Po kliknięciu na numerze pisma nastąpi przekierowanie do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ROK 2021

 • 2021-07-02 PI.I.271.25.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane Budowa ul. Norwida etap l.
 • 2021-06-25 PI.I.271.24.2021 Ogłoszenie o zamówieniu usługi: udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.960.000 zł.
 • 2021-06-18 PI.I.271.20.2021 Ogłoszenie i Specyfikacja Warunków Zamówienia: Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową ul. I. Mościckiego w Sokółce w systemie zaprojektuj i wybuduj.
 • 2021-06-18 PI.I.271.23.2021 Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych.
 • 2021-06-11 PI.I.271.19.2021 Ogłoszenie dot. zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji przez Gminę Sokółka.
 • 2021-05-31 PI.I.271.17.2021 Ogłoszenie i Specyfikacja Warunków Zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka.
 • 2021-05-25 PI.I.271.18.2021 Ogłoszenie i Specyfikacja Warunków Zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu „Szlakiem Tyzenhauza”.
 • 2021-05-12 PI.I.271.16.2021 Ogłoszenie i Specyfikacja Warunków Zamówienia: Roboty budowlane – Rozbudowa dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dywizjonu 303 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce.
 • 2021-04-21 PI.I.271.12.2021 Ogłoszenie i Specyfikacja Warunków Zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sokółka w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.
 • 2021-04-20 PI.I.271.15.2021 Ogłoszenie i Specyfikacja Warunków Zamówienia: Roboty budowlane – Bieżące utrzymywanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka w zakresie mechanicznego profilowania dróg równiarką w roku 2021.
 • 2021-04-19 PI.I.271.14.2021 Ogłoszenie i Specyfikacja Warunków Zamówienia: Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce wykonanie elewacji i dachu.
 • 2021-04-19 PI.I.271.13.2021 Ogłoszenie i Specyfikacja Warunków Zamówienia: Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg na terenie Gminy Sokółka.
 • 2021-04-08 PI.I.271.11.2021 Ogłoszenie i Specyfikacja Warunków Zamówienia: Roboty budowlane – Budowa ul. Os. Zielone III etap.
 • 2021-04-08 PI.I.271.6.2021 Ogłoszenie i Specyfikacja Warunków Zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nauczanie przez kodowanie w Przedszkolu nr 2 w Sokółce.
 • 2021-04-08 PI.I.271.5.2021 Ogłoszenie i Specyfikacja Warunków Zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Przedszkole z przyszłością”.
 • 2021-03-24 PI.I.271.9.2021 Ogłoszenie i Specyfikacja Warunków Zamówienia: Roboty budowlane – Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Sokołda w miejscowości Dworzysk.
 • 2021-03-17 PI.I.271.7.2021 Ogłoszenie i Specyfikacja Warunków Zamówienia: Roboty budowlane – Bieżące utrzymywanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka w zakresie mechanicznego profilowania dróg równiarką w roku 2021.
 • 2021-03-16 PI.I.271.8.2021 Ogłoszenie i Specyfikacja Warunków Zamówienia: Roboty budowlane – Budowa parku na Osiedlu Buchwałowo w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • 2021-03-01 PI.I.271.4.2021 Ogłoszenie i Specyfikacja Warunków Zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sokółka w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.
 • 2021-03-01 PI.I.271.3.2021 Ogłoszenie i Specyfikacja Warunków Zamówienia: Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce – wykonanie elewacji i dachu.
 • 2021-02-11 PI.I.271.2.2021 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Dostawę mebli i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach projektu pn. Gmina Sokółka przyjazna rodzicom nr RPPD.02.02.00-20-0173/19.
 • 2021-02-02 PI.I.271.1.2021 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Usługa kontynuacji zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021 r.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ROK 2020

 • 2021-01-04 PI.I.271.34.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sokółka.
 • 2020-12-29 PI.I.271.33.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sokółka w okresie od 1.7.2021 r. do 30.6.2022 r.
 • 2020-12-08 PI.I.271.32.2020 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na: Bieżące utrzymywanie czystości na terenie miasta Sokółka na chodnikach o pow. 62 086,30 m2.
 • 2020-12-08 PI.I.271.31.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. o łącznej długości 129 km.
 • 2020-12-08 PI.I.271.30.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sokółka zlokalizowanego przy ul. Białostockiej bn. w Sokółce.
 • 2020-12-03 PI.I.271.29.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa mebli i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach projektu pn. Gmina Sokółka przyjazna rodzicom nr RPPD.02.02.00-20-0173/19.
 • 2020-12-03 PI.I.271.28.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nauczanie przez kodowanie w Przedszkolu nr 2 w Sokółce”.
 • 2020-12-02 PI.I.271.27.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonywanie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Sokółka na rok 2021.
 • 2020-12-01 PI.I.271.26.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Remont chodników przy drodze gminnej Nr 103722B w m. Bobrowniki w km 0+000 – 1+130,00.
 • 2020-11-16 PI.I.271.25.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce.
 • 2020-10-16 PI.I.271.24.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa mebli i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3 w
  ramach projektu pn. Gmina Sokółka przyjazna rodzicom.
 • 2020-10-07 PI.I.271.23.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Remont chodników przy drodze gminnej nr 103722b w m. Bobrowniki w km 0+000 ÷ 1+130,00.
 • 2020-09-29 PI.I.271.22.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020.
 • 2020-09-08 PI.I.271.21.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Aktywne Przedszkole”.
 • 2020-06-25 PI.I.271.20.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Igryły na działkach nr 116, 120.
 • 2020-05-28 PI.I.271.19.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie ul. Królowej Bony w Sokółce – III etap.
 • 2020-05-28 PI.I.271.18.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 103836 B ul. Wodna w Sokółce.
 • 2020-05-15 PI.I.271.17.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna szkoła w Gminie Sokółka.
 • 2020-04-30 PI.I.271.16.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa wraz z montażem elementów zestawów interaktywnych w ramach projektu „Twórcze Przedszkole”.
 • 2020-04-30 PI.I.271.15.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego i komputerowego na potrzeby projektu pn. Szkolna Pracownia Myślenia.
 • 2020-04-22 PI.I.271.13.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sokółka w okresie od 1.07.2020 r. do 30.06.2021 r.
 • 2020-04-21 PI.I.271.14.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Modernizacja i remont budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym niepełnosprawnych remont pomieszczeń I piętra budynku.
 • 2020-04-14 PI.I.271.12.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 8 000 000 zł.
 • 2020-04-09 PI.I.271.11.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg na terenie gminy Sokółka.
 • 2020-04-03 PI.I.271.10.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce na potrzeby żłobka miejskiego – przebudowa dachu, więźby dachowej i stropów.
 • 2020-03-27 PI.I.271.9.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi.
 • 2020-03-19 PI.I.271.8.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Sokółka w okresie kwiecień – czerwiec 2020 r.
 • 2020-03-18 PI.I.271.7.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka – Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance.
 • 2020-03-13 PI.I.271.6.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Szkolna Pracownia Myślenia”.
 • 2020-03-13 PI.I.271.5.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Kompetentna Szkoła”.
 • 2020-03-06 PI.I.271.4.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Spotkajmy się w przedszkolu”.
 • 2020-01-22 PI.I.271.3.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka (Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance).
 • 2020-01-21 PI.I.271.2.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa i rewitalizacja parku na Osiedlu Zielonym w Sokółce.
 • 2020-01-21 PI.I.271.1.2020 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Twórcze przedszkole”.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ROK 2019

 • 2019-12-17 PI.I.271.45.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Zakup i dostawa autobusu na potrzeby Gminy Sokółka.
 • 2019-12-16 PI.I.271.44.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej o łącznej powierzchni 1458 m2 na terenie miasta Sokółka.
 • 2019-12-13 PI.I.271.43.2019 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Bieżące utrzymanie czystości na chodnikach o pow. 48 995 m2 na terenie miasta Sokółka.
 • 2019-12-13 PI.I.271.42.2019 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka.
 • 2019-12-06 PI.I.271.41.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Szkolna Pracownia Myślenia”.
 • 2019-12-06 PI.I.271.40.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Kompetentna Szkoła”.
 • 2019-11-29 PI.I.271.39.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sokółka zlokalizowanego przy ul. Białostockiej w Sokółce.
 • 2019-11-19 PI.I.271.38.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej 673.
 • 2019-11-18 PI.I.271.37.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonywanie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Sokółka.
 • 2019-10-18 PI.I.271.36.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Zakup i dostawa autobusów na potrzeby Gminy Sokółka.
 • 2019-10-18 PI.I.271.33.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka i Szyszki.
 • 2019-10-17 PI.I.271.32.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce.
 • 2019-10-15 PI.I.271.35.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
 • 2019-10-15 PI.I.271.31.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sokółka.
 • 2019-10-15 PI.I.271.34.2019 Informacja o zamiarze zawarcia umowy na budowę wodociągu w miejscowości Hałe.
 • 2019-09-16 PI.I. 271.30.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bachmatówka gmina Sokółka.
 • 2019-08-09 PI.I. 271.29.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa i instalacja/montaż na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Sokółka w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii”.
 • 2019-07-31 PI.I. 271.28.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce na potrzeby żłobka miejskiego.
 • 2019-07-30 PI.I. 271.27.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Zakup i dostawa autobusów na potrzeby Gminy Sokółka.
 • 2019-07-31 PI.I. 271.26.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 12 850 000,00 zł.
 • 2019-07-25 PI.I. 271.25.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustów na ciekach wodnych w ciągach dróg będących własnością gminy Sokółka.
 • 2019-07-23 PI.I. 271.24.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektów „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka”.
 • 2019-07-19 PI.I. 271.23.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Zaprojektowanie i budowa doświetlenia przejść dla pieszych w Sokółce.
 • 2019-07-18 PI.I. 271.22.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sokółka w latach szkolnych 2019/2021.
 • 2019-07-18 PI.I. 271.21.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Starej Kamionce – opracowanie dokumentacji.
 • 2019-06-28 PI.I.271.20.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektów „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka”.
 • 2019-06-26 PI.I.271.19.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce.
 • 2019-06-26 PI.I.271.18.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa i rewitalizacja parku na Osiedlu Zielonym w Sokółce.
 • 2019-06-24 PI.I. 271.17.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynku ul. Dąbrowskiego 12 na działce geod. 884/2 i 884/3.
 • 2019-06-18 PI.I.271.16.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Modernizacja drogi rolniczej w obrębie wsi Pawełki – etap I.
 • 2019-06-03 PI.I.271.15.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Sokółka w latach szkolnych 2019/2021.
 • 2019-05-22 PI.I.271.14.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektów „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka”.
 • 2019-05-16 PI.I.271.13.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Zaprojektowanie i budowa doświetlenia przejść dla pieszych w Sokółce.
 • 2019-05-10 PI.I.271.12.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 1 w Sokółce w ramach realizacji projektu „Szlakiem Tyzenhausa – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna.
 • 2019-04-09 PI.I.271.11.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka”.
 • 2019-04-08 PI.I.271.10.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka”.
 • 2019-04-02 PI.I.271.9.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i
  gruntowych dróg na terenie gminy Sokółka.
 • 2019-03-29 PI.I.271.8.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Sokółka.
 • 2019-03-07 PI.I.271.7.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce.
 • 2019-03-05 PI.I.271.6.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą.
 • 2019-02-20 PI.I.271.5.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii.
 • 2019-02-13 PI.I.271.4.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej ul. K. I. Gałczyńskiego w Sokółce.
 • 2019-01-21 PI.I.271.3.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ul. Sosnowej w Sokółce.
 • 2019-01-14 PI.I.271.2.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Matematyka i technika pod lupą w Przedszkolu nr 2 w Sokółce”.
 • 2019-01-14 PI.I.271.1.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektów „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka”, „Matematyka i technika pod lupą w Przedszkolu nr 2 w Sokółce”, oraz „Przedszkole szansą na lepszą przyszłość”.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ROK 2018

 • 2018-12-13 GR.I.271.61.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa placów zabaw na terenie gminy Sokółka.
 • 2018-12-12 GR.I.271.60.2018 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na: bieżące utrzymanie czystości na chodnikach o pow. 48 995 m2 na terenie miasta Sokółka.
 • 2018-12-12 GR.I.271.59.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sokółka zlokalizowanego przy ul. Białostockiej w Sokółce.
 • 2018-12-07 GR.I.271.58.2018 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka w okresie 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. o łącznej długości 94 km.
 • 2018-12-05 GR.I.271.57.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci cieplnej w ul. Gęsiej i ul. 11-go Listopada
  w Sokółce.
 • 2018-12-03 GR.I.271.56.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sokółka, zlokalizowanego przy ul. Białostockiej w Sokółce.
 • 2018-11-20 GR.I.271.55.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ul. Modrzewiowej w Sokółce – I etap.
 • 2018-11-19 GR.I.271.54.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Miłej, ul. Pogodnej, ul. Upalnej w Sokółce.
 • 2018-11-15 GR.I.271.53.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Sokółka w roku 2019.
 • 2018-10-23 GR.I.271.52.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii.
 • 2018-09-26 GR.I.271.51.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie.
 • 2018-09-19 GR.I.271.50.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa modernizacja drogi rolniczej w obrębie wsi Pawełki.
 • 2018-09-19 GR.I.271.49.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu do miejscowości Hałe w gminie Sokółka.
 • 2018-09-19 GR.I.271.48.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w m. Sokolany na działce nr 357/8.
 • 2018-09-05 GR.I.271.47.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ul. Sosnowej w Sokółce.
 • 2018-08-29 GR.I.271.45.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie drenażu przy bloku komunalnym i bloku socjalnym ul. Majowa w Sokółce.
 • 2018-08-27 GR.I.271.46.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sokółka.
 • 2018-08-16 GR.I.271.44.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 20 000 000,00 PLN.
 • 2018-08-09 GR.I.271.43.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce.
 • 2018-08-09 GR.I.271.42.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie.
 • 2018-08-09 GR.I.271.41.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci cieplnej w ul. Gęsiej i 11-go Listopada w Sokółce.
 • 2018-08-09 GR.I.271.40.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w m. Sokolany na działce nr 357/8.
 • 2018-08-09 GR.I.271.39.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej do miejscowości Polanki.
 • 2018-08-01 GR.I.271.38.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Małej i ul. Kreciej w Sokółce.
 • 2018-08-01 GR.I.271.37.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie elewacji i docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance.
 • 2018-07-20 GR.I.271.36.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika z płyt kamiennych na działce nr 922 w Sokółce.
 • 2018-07-19 GR.I.271.35.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa odcinka ul. Dąbrowskiego (od ul. W. Witosa do skrzyżowania z drogą do ogródków działkowych).
 • 2018-07-19 GR.I.271.34.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ulicy St. Skarżyńskiego – I (od ul. Broniewskiego do ul. Żwirki i Wigury), Budowa ulicy St. Skarżyńskiego – II etap, Przebudowa skrzyżowania ul. Grodzieńskiej z ulicą Lotników Lewoniewskich i ul. Żwirki i Wigury wraz z budową odcinka ul. Żwirki i Wigury.
 • 2018-06-29 GR.I.271.33.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu do miejscowości Hałe w gminie Sokółka.
 • 2018-06-29 GR.I.271.32.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Modrzewiowej, ul. Miłej, ul. Pogodnej, ul. Upalnej.
 • 2018-06-27 GR.I.271.31.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika z płyt kamiennych na działce nr 922 w Sokółce.
 • 2018-06-22 GR.I.271.30.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w m. Sokolany na działce nr 357/8.
 • 2018-06-21 GR.I.271.29.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bolesława Chrobrego, ul. Mieszka I i ul. Łokietka w Sokółce.
 • 2018-06-18 GR.I.271.28.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka.
 • 2018-06-14 GR.I.271.27.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonie elewacji i docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance.
 • 2018-06-14 GR.I.271.26.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci cieplnej w ul. Gęsiej i ul. 11-go Listopada w Sokółce.
 • 2018-06-14 GR.I.271.25.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ulicy St. Skarżyńskiego – I i II etap, Przebudowa skrzyżowania ul. Grodzieńskiej z ulicą Lotników Lewoniewskich i ul. Żwirki i Wigury wraz z budową odcinka ul. Żwirki i Wigury.
 • 2018-06-14 GR.I.271.24.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa odcinka ul. Dąbrowskiego (od ul. W. Witosa do skrzyżowania z drogą do ogródków działkowych).
 • 2018-06-07 GR.I.271.23.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej budowy placów zabaw na terenie gminy Sokółka.
 • 2018-05-08 GR.I.271.22.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa modernizacja drogi rolniczej w obrębie wsi Pawełki, Słojniki, Kamionka Stara i Bilwinki.
 • 2018-05-08 GR.I.271.21.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg na terenie gminy.
 • 2018-05-08 GR.I.271.20.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie placu zabaw nad zalewem w Sokółce.
 • 2018-04-30 GR.I.271.19.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci cieplnej w ul. Gęsiej w Sokółce.
 • 2018-04-27 GR.I.271.18.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej.
 • 2018-04-17 GR.I.271.16.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Sokółka.
 • 2018-04-16 GR.I.271.17.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej, ul. Modrzewiowej, ul. bez nazwy na dz. nr geod. 4280, 4278.
 • 2018-04-09 GR.I.271.15.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wewnętrznych i zagospodarowanie terenu na części działki nr 1928/1 na tereny rekreacyjne na Os. Buchwałowo w Sokółce.
 • 2018-04-09 GR.I.271.14.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ul. Z. Nałkowskiej.
 • 2018-04-09 GR.I.271.13.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Tarasiewicza (w kierunku Targowej).
 • 2018-03-30 GR.I.271.12.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą.
 • 2018-03-30 GR.I.271.11.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne w Sokółce.
 • 2018-03-15 GR.I.271.10.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej wykonania elewacji i docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance.
 • 2018-02-22 GR.I.271.9.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Modernizacja Przedszkola nr 2 w Sokółce.
 • 2018-02-13 GR.I.271.8.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej.
 • 2018-02-13 GR.I.271.7.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi.
 • 2018-02-07 GR.I.271.6.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie nawierzchni w ul. Norwida w Sokółce I etap/
 • 2018-01-25 GR.I.271.5.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ul. Z. Nałkowskiej.
 • 2018-01-25 GR.I.271.4.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ul. W. Reymonta.
 • 2018-01-25 GR.I.271.3.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa ul. Osiedle Zielone.
 • 2018-01-25 GR.I.271.2.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Tarasewicza (w kierunku Targowej).
 • 2018-01-25 GR.I.271.1.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ul. St. Skarżyńskiego, Żwirki i Wigury oraz Dywizjonu 303 – I Etap.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ROK 2017

 • 2017-12-15 GR.271.60.2017 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na: Utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej o łącznej powierzchni 1458 m2, na terenie
  miasta Sokółka w 2018 r.
 • 2017-12-14 GR.271.59.2017 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na: Bieżące utrzymanie czystości na chodnikach o pow. 40 163 m2 na terenie miasta Sokółka.
 • 2017-12-13 GR.271.57.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej. Przebudowa i rewitalizacja północnej i południowej części Placu Kościuszki w Sokółce.
 • 2017-11-29 GR.271.56.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Budowa ul. C. K. Norwida w Sokółce.
 • 2017-11-28 GR.271.55.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej w Sokółce.
 • 2017-11-28 GR.271.54.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej.
 • 2017-11-21 GR.271.53.2017 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na: Budowę kanału głównego kanalizacji deszczowej w ul. OS. Zielone w Sokółce.
 • 2017-11-16 GR.271.52.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Sokółka w roku 2018.
 • 2017-11-10 GR.271.51.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Modernizacja budynku gminnego we wsi Kraśniany II Etap.
 • 2017-11-10 GR.271.50.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze – Boguszowski Wygon, Budowa drogi gminnej w miejscowości Puciłki.
 • 2017-11-07 GR.271.49.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej w Sokółce.
 • 2017-11-06 GR.271.48.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ul. J. K. Putry, Budowa ul. Wąskiej, Przebudowa ul. Królowej Bony w Sokółce.
 • 2017-11-02 GR.271.42.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej.
 • 2017-09-21 GR.271.47.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji Budowa bloku komunalnego i socjalnego w Sokółce.
 • 2017-09-19 GR.271.46.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ul. J. K. Putry w Sokółce.
 • 2017-09-13 GR.271.45.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa ul. Królowej Bony w Sokółce III etap.
 • 2017-09-07 GR.271.44.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej we wsi Puciłki.
 • 2017-09-07 GR.271.43.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 15 000 000 zł.
 • 2017-08-10 GR.271.41.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa bloku komunalnego i socjalnego w Sokółce.
 • 2017-08-03 GR.271.40.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rewitalizacji północnej i południowej części Placu Kościuszki w Sokółce.
 • 2017-08-02 GR.271.39.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida.
 • 2017-07-25 GR.271.38.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rewitalizacji Parku i miasteczka ruchu drogowego na Os. Zielonym.
 • 2017-07-25 GR.271.37.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rewitalizacji północnej i południowej części Placu Kościuszki w Sokółce.
 • 2017-07-25 GR.271.36.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej przebudowy ulic: Wasilkowskiej, ul. Jodłowej, ul. Sosnowej, ul. Żytniej, ul. Przemysłowej, ul. Pawłowskiego.
 • 2017-07-18 GR.271.35.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Modernizacja Przedszkola Nr 2 w Sokółce.
 • 2017-07-11 GR.271.34.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej ul. Wąska w Sokółce.
 • 2017-07-07 GR.271.32.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce na potrzeby przedszkola – opracowanie dokumentacji.
 • 2017-07-06 GR.271.33.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku gminnego we wsi Kraśniany.
 • 2017-06-28 GR.271.31.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ul. Baczyńskiego, budowa ul. Prusa w Sokółce, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida.
 • 2017-06-19 GR.271.30.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Modernizacja Przedszkola Nr 2 w Sokółce.
 • 2017-06-14 GR.271.29.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozbudowa miejskiego placu zabaw przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 • 2017-06-08 GR.271.28.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ul. Pawłowskiego na Os. Zielonym w Sokółce – opracowanie projektu.
 • 2017-06-05 GR.271.27.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozbudowa węzła cieplnego do podłączenia budynków przy ul. Polnej II etap, ul. Kopernika, ul. Witosa, ul. Kasztanowej – opracowanie dokumentacji.
 • 2017-06-05 GR.271.26.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa odcinka ul. Dąbrowskiego w Sokółce.
 • 2017-06-05 GR.271.25.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Przemysłowej.
 • 2017-06-05 GR.271.24.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej.
 • 2017-05-31 GR.271.23.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku gminnego we wsi Kraśniany.
 • 2017-05-25 GR.271.22.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Dworzysk.
 • 2017-05-25 GR.271.21.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej ul. Wąska w Sokółce.
 • 2017-05-17 GR.271.20.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej ul. Nadrzeczna w Sokółce.
 • 2017-04-26 GR.271.19.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg na terenie Gminy Sokółka.
 • 2017-04-25 GR.271.18.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej.
 • 2017-04-25 GR.271.17.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej ul. Wąska w Sokółce.
 • 2017-04-24 GR.271.16.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku gminnego we wsi Kraśniany.
 • 2017-04-10 GR.271.15.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Sokółka.
 • 2017-03-31 GR.271.14.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie.
 • 2017-03-31 GR.271.12.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku gminnego we wsi Kraśniany.
 • 2017-03-17 GR.271.13.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa mostu rolniczego przez rzekę Sokołda w m. Ostrówek, gmina Sokółka.
 • 2017-03-10 GR.271.11.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Sokółka wraz z jednostkami organizacyjnymi.
 • 2017-03-10 GR.271.10.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej.
 • 2017-03-06 GR.271.09.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Biblioteki Publicznej w Sokółce i przebudowy budynku przy ul. Dąbrowskiego 12 na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • 2017-02-14 GR.271.08.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Broniewskiego w Sokółce.
 • 2017-02-14 GR.271.07.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Modernizacja Przedszkola Nr 3 w Sokółce.
 • 2017-02-08 GR.271.06.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa ul. Mikołajczyka wraz z dojazdem do ul. Tarasewicza w Sokółce – II etap.
 • 2017-01-31 GR.271.05.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej ul. Wąska w Sokółce.
 • 2017-01-27 GR.271.04.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej ul. Zdrojowa w Sokółce.
 • 2017-01-27 GR.271.03.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej ul. Nadrzeczna w Sokółce.
 • 2017-01-13 GR.7234.03.2017.ML Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka.
 • 2017-01-12 GR.271.02.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej we wsi Moczalnia Stara.
 • 2017-01-12 GR.271.01.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej we wsi Podkamionka.
 • 2017-01-12 GR.7234.02.2017.ML Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie usług w zakresie bieżącego utrzymania czystości na chodnikach na terenie miasta Sokółka.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Spis zamówień i przetargów – Archiwum ROK 2016

Spis zamówień i przetargów – Archiwum ROK 2015

Spis zamówień i przetargów – Archiwum ROK 2014

[qr-code id="938" size="150"]

Skip to content