Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

W Sokólskim Ośrodku Kultury realizowany jest projekt grantowy „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Baner konwersja cyfrowa

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Sokólski Ośrodek Kultury otrzymał grant w ramach projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Jego celem jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej, oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

ZOBACZ WIĘCEJ

Realizacja projektu „Teatr Bajkoczuli”

Sokólski Ośrodek Kultury już po raz trzeci prowadzi projekt, w którym to młodzież jest podmiotem wszystkich działań i sama decyduje o przebiegu i realizacji swojego przedsięwzięcia.

Zajęcia warsztatowe

Trzynastoosobowa grupa młodych ludzi, z terenu gminy i miasta Sokółka, od września bieżącego roku, w ramach projektu o nazwie „Teatr Bajkoczuli”, pracuje nad przygotowaniem i wystawieniem przedstawienia na podstawie bajek Ignacego Krasickiego, które mimo iż pochodzą z XVIII wieku, idealnie oddają ludzkie przywary i wady.

W ramach realizowanego projektu młodzież będzie miała szansę współpracować z lokalnymi pedagogami, wybitnymi reżyserami i scenografami.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na spotkanie z cyklu „Przystanek Historia”

Plakat

UWAGA! Z przyczyn niezależnych od organizatorów, spotkanie ZOSTAŁO ODWOŁANE. Nowy termin zostanie podany na niniejszej stronie.

Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Przystanek Historia Sokółka. Tym razem pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku, Waldemar Tyszuk wygłosi wykład pt. „Agresja sowiecka 17 IX 1939 r. w Polsce północno wschodniej. Początek okupacji i kształtowanie się antysowieckiego ruchu oporu.”

Wykład dotyczyć będzie agresji ZSRS na północno -wschodnie tereny II RP. Poruszona zostanie również kwestia tzw. partyzantki powrześniowej, a więc pierwszych oddziałów partyzanckich tworzących się jeszcze w trakcie lub tuż po zakończeniu walk we wrześniu i październiku 1939 r. na naszych terenach. Do najbardziej znanych należał oddział ppłk. Dąbrowskiego, który na bazie 110. Rezerwowego Pułku Ułanów zorganizował oddział partyzancki działający w rejonie Puszczy Augustowskiej.

Spotkanie odbędzie się 27 października o godz. 17.00 w Sali „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury. Serdecznie zapraszamy.

Krzysztof Oszer

Podpisywanie umów w projekcie Gmina Sokółka przyjazna środowisku

Program Regionalny EFRR

Gmina Sokółka jest na etapie podpisywania umów z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie pn. „Gmina Sokółka przyjazna środowisku”.

Poziom dofinansowania 65%.
Wartość projektu:  1 993 500,00 zł
Dofinansowanie: 1 295 775,00 zł
Wkład własny: 697 725,00 zł

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne) wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych na terenie gminy Sokółka w 2022 r.

Poniżej znajduje się lista osób, które do dnia 20.10.2021 r. podpisały umowy:

Lista osób, które podpisały umowę

(JF)

Zwołanie XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz. 2499; z 2005 r. Nr 261 póz. 2993; z 2010 r. Nr 236 póz. 2875; z 2012 r. póz. 161; z 2015 r. póz. 370; z 2016 r. póz. 2246; z 2018 r. póz. 4653), Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje XLIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 26 października 2021 r. (wtorek) o godzinie 15:00, w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/151694

Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza na wystawę fotografii

Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza na przepiękną wystawę fotografii z okresu międzywojennego, autorstwa Lucjusza Antoniego Juliana Niedźwieckiego (1886 – 1972).

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Sokólskiej. Na 33 fotografiach wykonanych w technice fotografii czarno – białej i sepii odkryją Państwo Sokółkę i okolice z okresu międzywojnia jaką dzisiaj trudno już dostrzec, nieistniejące już budowle oraz te w pierwotnym kształcie, stare uliczki i krajobrazy.

W tę nostalgiczną podróż zapraszamy do placówki przy ul. Piłsudskiego 1 (parter). Godziny zwiedzania od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Wystawa dostępna będzie do połowy listopada 2021. Wstęp bezpłatny.

Sylwia Nowakowska
Punkt Informacji Turystycznej w Sokółce

Stypendia zostały przyznane

20 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej Fundacji SFL.

Sponsorami stypendium „Prymus” są Urząd Miejski w Sokółce i Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”, stypendium „Sokół” finansuje Fundacja The Pucilowski Foundation, stypendia imienne ufundowała Pani Grażyna Sienkiewicz.

Lista przyznanych stypendiów „Prymus” na rok szkolny 2021/2022:

  • Stypendia dla uczniów klas szkoły podstawowej przyznane w kwocie 1000 zł na rok szkolny 2021/2022 otrzymują: Woronko Kornel, Czopur Maja, Kuryksza Grzegorz, Kawryga Cezary, Kośmicka Zofia, Kabak Zuzanna Zofia, Klej Aleksandra, Taudul Przemysław, Bryczkowski Filip, Stupak Kinga, Kiszkiel Kornelia, Białous Victoria, Iłendo Aneta, Możejko Natalia.
  • Stypendium imienne im. Grażyny Sienkiewicz w wysokości 2000zł na rok szkolny 2021/202 otrzymują: Nowak Dominika Karolina, Łopatecka Justyna.

Lista przyznanych stypendiów „Sokół” The Pucilowski Foundation:

  • Stypendia dla uczniów ostatnich klas szkoły średniej przyznane w kwocie 2000 zł na rok szkolny 2021/2022 otrzymują: Taudul Hubert, Daszuta Izabela, Kośmicki Franciszek, Polewko Izabela.
  • Stypendia dla studentów przyznane w kwocie 3800 zł na rok akademicki 2021/2022 otrzymują: Polewko Angelika, Kucharewicz Róża, Januszkiewicz Aleksandra, Wojciech Andrzejak, Maliszewska Gabriela, Jasielczuk Jarosław Bartosz, Łapata Artur, Rakieć Julia, Sklepkowska Urszula, Dzietko Agata, Szczęsnowicz Justyna, Giczan Marta, Konrad Agata, Pezowicz Zuzanna, Rakieć Daniel, Charkiewicz Julia, Trochim Justyna, Andronik Anna, Sobolewska Magdalena, Białous Anna, Strzałkowski Marcin, Stankiewicz Szymon, Jodczyk Aleksandra, Łukaszewicz Waleria, Januszkiewicz Paweł Wojciech.

Zarząd Fundacji zaprasza stypendystów do podpisania umów w dniach:

  • 28-10-2021 r. (czwartek) w godzinach 13.00 – 17.00
  • 29-10-2021 r. (piątek) w godzinach 8.00-12.00
  • 2-11-2021 r. (wtorek) w godzinach 8.00-12.00.

Adres: Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”, Sokółka, ul. Plac Kościuszki 9/1, tel. 85 7115700. Osoby niepełnoletnie proszone są o przybycie na podpisanie umów z rodzicami.

Warunkiem otrzymania stypendium jest posiadanie bezpłatnego konta osobistego w Banku BNP Paribas.

Zarząd Fundacji SFL

Gmina ogłosiła przetarg na budowę biblioteki

We wtorek 19 października 2021 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska w obecności Zastępców Burmistrza Adama Kowalczuka i Adama Juchnika podpisała umowę z Dyrektorem Biblioteki Publicznej w Sokółce Joanną Bienasz. Umowa dotyczy pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy realizacji robót budowlanych, związanych z budową nowej siedziby Biblioteki Publicznej przy ul. Dąbrowskiego w Sokółce.

W związku z pozyskaniem dofinansowania przez Gminę Sokółka i Bibliotekę Publiczną w Sokółce na budowę nowej siedziby biblioteki, konieczne było wyłonienie inwestora zastępczego. Na podstawie podpisanej umowy, przy realizacji inwestycji, funkcję inwestora będzie pełniła Biblioteka Publiczna w Sokółce, zaś funkcję inwestora zastępczego – Gmina Sokółka. Trzeba podkreślić fakt, że powyższa umowa została podpisana 19 października, a już następnego dnia – 20 października Gmina Sokółka jako inwestor zastępczy, ogłosiła przetarg na realizację inwestycji budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce. Termin zakończenia inwestycji to lipiec 2023 roku.

Środki na budowę Biblioteki Publicznej w Sokółce będą pochodziły z trzech źródeł:

  • Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 mln 500 tys. zł;
  • Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunek Interwencji 2.1. Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021 – 2025 ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa – 2 mln 250 tys. zł;
  • budżetu Gminy Sokółka – 13 tys. 530 zł.

(DB) Fot.: A. Sienkiewicz

DKF FANTOM zaprasza

Dyskusyjny Klub Filmowy FANTOM zaprasza w najbliższy czwartek 21 października 2021 r. o godz. 17.00 na pokaz filmu prod. polskiej „Żeby nie było śladów”. Gościem pokazu będzie aktor, odtwórca głównej roli Tomasz Ziętek.

Plakat

Film „Żeby nie było śladów” to najnowsze dzieło Jana P. Matuszyńskiego. Przedstawia historię zbrodni, która poruszyła cały naród-śmiertelnego pobicia maturzysty Grzegorza Przemyka. W maju 1983 władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zaangażowały swój aparat państwowy, by zatrzeć okoliczności tej śmierci. Film zrealizowany został na podstawie nagrodzonego Literacką Nagrodą Nike reportażu Cezarego Łazarewicza „Żeby nie było śladów”. Jest dziełem godnym uwagi ze względu na to ,że ukazuje „poruszający obraz świata napędzanego propagandą, przesiąkniętego cynizmem i skażonego kłamstwem, w którym mimo wszystko mają odwagę żyć ludzie niezłomnie wierzący w prawdę”. Film zdobył nagrodę Srebrnych Lwów na tegorocznym Festiwalu Filmów Polskich w Gdyni i jest polskim kandydatem do Oskara.

Krystyna Kostera
Kino „Sokół”

Zaproszenie na warsztaty wypieku chleba

Plakat

26 października o godz. 16.30 zapraszamy do Muzeum Ziemi Sokólskiej na warsztaty wypieku chleba, które poprowadzą Łukasz Radziszewski oraz Ewa Tatar.

W Sokółce łącznie odbędą się trzy warsztaty w ramach działania, dwa z nich skierowane są do grup przedszkolnych i szkolnych, jedne skierowane do grupy międzypokoleniowej, na te ostatnie zapraszamy Państwa o 16.30 dnia 26 października i ze względów na duże zainteresowanie działaniem prosimy o zapisy pod adresem mailowym: poczta@sokolskiosrodekkultury.pl Warsztaty trwają około godziny, odbędą się w budynku Muzeum Ziemi Sokólskiej, ul. Piłsudskiego 2 (I piętro).

Podobne spotkania chlebowe odbyły się dotychczas min. w galeriach: Arsenał w Białymstoku, TRAFO w Szczecinie, Salonie Akademii w Warszawie, MOS Gorzów Wielkopolski, DOMIE, Stroboskop, BWA Wrocław, CSW U-jazdowski. Domach kultury: min. MDK, Świetlicy Dziennego Pobytu i MDK w Białymstoku, Świetlicy KP Granica w Cieszynie, Klubie Wojskowym w Kazuniu Nowym. Warsztaty przeprowadzone zostały łącznie w 57 miejscach.

ZOBACZ WIĘCEJ

Sklepy Gama organizują zbiórkę dla sokólskiego schroniska

Sieć Sklepów Gama organizuje zbiórkę dla lokalnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sokółce. Akcja „Nakarm psiaka z Gamą” rozpoczyna się 18.10.2021 r. i potrwa do końca października.

Plakat

Jesień i zima to szczególnie trudny okres dla bezdomnych zwierząt. Niska temperatura, oraz obfite opady deszczu i śniegu stanowią poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Czworonogi zamieszkujące schroniska czekają na osobę, która zapewni im bezpieczeństwo, ciepły kąt i odpowiednią opiekę. Lokalne schroniska można także wspomagać poprzez przekazywanie artykułów pierwszej potrzeby, które pomogą przetrwać zimę ich podopiecznym.

Potrzebne są m.in. karma sucha i mokra, uprane koce i ręczniki, produkty do pielęgnacji, smycze, zabawki, miski, obroże. Wszystkie dary można dostarczać do Sklepów Gama, od poniedziałku do soboty, w godzinach otwarcia sklepów. Adresy sklepów biorących udział w akcji:
• Gama Mini, Sklep nr 10, Racewo 21, 16-100 Sidra
• Gama, Sklep nr 11, ul. Grodzieńska 11, 16-123 Kuźnica
• Gama, Sklep nr 13, ul. Browarna 1, 16-140 Korycin
• Gama, Sklep nr 14, ul. Sokólska 2, 16-130 Janów
• Gama Mini, Sklep nr 17, ul. Mickiewicza 1, 16-100 Sokółka
• Gama, Sklep nr 19, ul. Sikorskiego 29, 16-100 Sokółka

Wszystkich gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w akcji! Pomóżmy zwierzakom przetrwać zimę!

Monika Drozdowska, Gama

Ostatnie spotkanie w ramach projektu „Bliżej siebie”

Plakat

W sobotę, 16 października 2021 r. o godz. 15.00 (wiata wiejska) Stowarzyszenie „Polanie” działające we wsi Polanki zaprasza mieszkańców Polanek i przyjaciół wsi na zakończenie projektu „Bliżej siebie”. 

W ramach spotkania przewidziany jest wspólny grill oraz zabawy integracyjne. Zapraszamy!

Projekt realizowany ze środków programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce i Gminę Sokółka.

Stowarzyszenie „Polanie”
Sylwia Nowakowska

Na festynie KGW „Wesołe Ziomale”

W niedzielę, 26 września 2021 roku Koło Gospodyń Wiejskich „Wesołe Ziomale” z Gliniszcza Małego, zaprosiło na festyn, który odbył się na placu przykościelnym w Sokolanach. Festyn połączono z akcją „Szczepimy się”.

KGW Gliniszcze Małe "Wesołe Ziomale"

-Koło Gospodyń Wiejskich „Wesołe Ziomale” działa od 2018 roku. W swym kole mamy 44 osób – poinformował Leszek Łapicz – sołtys a jednocześnie Przewodniczący KGW.

Podczas festynu można było skosztować swojskich wędlin smalczyku bigosu zupki strogonow wielu rodz. O oprawę muzyczną zadbał zespół „Golden”. Były zawody sportowe gry i zabawy malowanie twarzy, dmuchaniec dla najmłodszych, kład oraz wiele innych atrakcji. Tego dnia jedno dawkową szczepionką zaszczepiło się 51 osób. Na zaszczepione osoby czekały upominki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Pracowity weekend kolarzy SKK Sokół

W dniach 8-10 października 2021 r. zawodnicy Sokólskiego Klubu Kolarskiego „Sokół” rywalizowali na zawodach w trzech różnych odmianach kolarstwa i za każdym razem z pozytywnym skutkiem.

Kolarze SKK

W piątek odbywały się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kolarstwie torowym na Arenie Pruszków. Z 4 obecnych tam zawodników najlepiej spisał się Jakub Deputat zdobywając brązowy medal w konkurencji 250m ze startu zatrzymanego i 4 miejsce w sprintach.

W sobotę odbyły się kończące sezon zawody z cyklu Maratony Kresowe MTB w Augustowie gdzie ponownie bezkonkurencyjna była Nikola Gliniecka zdobywając złoty medal w półmaratonie, a na dystansie Mini triumfował żak Michał Dereszkiewicz przed zawodnikiem z Supraśla i Jakubem Fiedorowiczem również z SKK SOKÓŁ.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content