Na dożynkach w Kundzinie

Organizowano je w  sierpniu lub na początku września. W Polsce były obchodzone już w XVI wieku. Właściciele majątków ziemskich urządzali dożynki dla żniwiarzy w nagrodę za wykonaną pracę i zebrane plony. Tegoroczne dożynki parafialno – gminne odbyły się w środę 8 września w Kundzinie.

Dożynki w Kundzinie

Za zebrane plony podziękowano podczas uroczystej mszy, jaka została odprawiona w kościele pw. Narodzenia NMP w Kundzinie. Przewodniczył jej Proboszcz miejscowej parafii – ks. Grzegorz Kułakowski. Honory Gospodarzy Dożynek pełnili: Anna Olszewska i Jan Białobłocki z miejscowości Białobłockie. Tego dnia w Kundzinie odbył się odpust parafialny i zakończenie 40-godzinnego nabożeństwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

Przesłuchania piosenek do słów C. K. Norwida

Plakat

Zachęcamy do wzięcia udziału młodzież w wieku od 12 do 18 roku życia w przesłuchaniach piosenek do słów Cypriana Kamila Norwida, organizowanych przez Samorządową Szkołę Muzyczną I stopnia w Sokółce pod patronatem Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej.

W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2021 rokiem Cypriana Kamila Norwida Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokółce, pragnie uczcić i przypomnieć sylwetkę tego wspaniałego poety poprzez organizację przesłuchania piosenek do słów wieszcza.

Przesłuchania odbędą się 11 października 2021 o godz. 15:00 na auli konferencyjnej w SSM I st. w Sokółce. Przesłuchania piosenki mają na celu, m. in. wspieranie zdolnej wokalnie młodzieży w mieście i regionie poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych, propagowanie polskiej kultury literackiej i muzycznej, szczególnie tej, wykorzystującej twórczość poetycką Cypriana Kamila Norwida, zapoznanie się z poezją wieszcza a także refleksja nad życiem i wartościami, jakie przekazywał poeta.

Uczestnicy proszeni są o przesłanie na adres e-mail szkoły sekretariat@ssmsokolka.pl do dnia 1.10.2021 r.:

 • wypełnione karty zgłoszeń – załącznik nr 1 do regulaminu,
 • oświadczenie rodziców (dotyczy osób niepełnoletnich) – załącznik nr 2 do regulaminu,
 • oświadczenie osób biorących udział w przesłuchaniach (dotyczy osób pełnoletnich) – załącznik nr 3 do regulaminu,
 • w miarę potrzeby, nagranie akompaniamentu/podkładu muzycznego do wykonywanego utworu w formacie mp3, którego czas nie może przekroczyć 7 minut.

Patronat medialny objęła telewizja SOKÓŁKA TV.

DO POBRANIA: Regulamin

Sekretariat SSM I stopnia w Sokółce

Stypendia Prymus i imienne 2021/2022

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i średnich zamieszkałych na terenie miasta i Gminy Sokółka, na rok szkolny 2021/2022, w ramach następujących programów:

 • Stypendia „Prymus” realizowane we współpracy z Urzędem Miejskim w Sokółce oraz dzięki wsparciu społeczności sokólskiej, przekazującej 1% podatku i biorącej udział w akcjach charytatywnych Fundacji „SFL”: – dla uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej, planujemy przyznać stypendia po 1000 zł, płatne w 2 ratach po 650 zł i 350 zł,

Wnioski Prymus należy składać w terminie 8-30 września 2021 r. Formularze są aktywne na stronie http://www.formularze.ffl.org.pl Należy wybrać organizację Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”.

 • Stypendia imienne Imienia Grażyny Sienkiewicz dla uczniów szkół średnich- 2 stypendia po 2000 zł płatne w 2 ratach po 1000 zł.

Regulamin stypendium imiennego i wniosek do pobrania na stronie Fundacji „SFL” www.fundacjasfl.pl termin składania wniosków do 30 września 2021r. UWAGA! Fundacja SFL może prowadzić imienne fundusze stypendialne. Każda zainteresowana osoba może ufundować stypendium: – dla uczniów klasy szkół podstawowych po 100 zł/m-c, – dla uczniów szkół średnich po 150 zł/m-c.

ZAŁACZNIKI:

Pełna treść ogłoszenia

Regulamin Prymus 2021-2022

Regulamin stypendia imienia G. Sienkiewicz 2021-2022

Wniosek stypendia imienia G. Sienkiewicz 2021-2022

Elżbieta Maliszewska, SFL

Stypendia Sokół 2021/2022

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia na rok szkolny/akademicki 2021/2022, w ramach programu „Sokół” finansowanego ze środków The Pucilowski Foundation z Nowego Jorku:

 • dla uczniów ostatniej klasy szkół średnich, zamieszkałych na terenie Gminy Sokółka,
 • dla studentów (zarówno pierwszego roku studiów, jak i lat następnych, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na uczelniach akredytowanych według obowiązujących praw) zamieszkałych na terenie gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo i Nowy Dwór.

Kwota przeznaczona na stypendia wynosi 20 000 $ USD. Wysokość stypendium dla ucznia klasy maturalnej – 2000 zł na rok szkolny, wysokość stypendium dla studenta – 3800 zł na rok akademicki.

Regulaminy Programu Stypendialnego „Sokół” są dostępne na stronie Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” – www.fundacjasfl.pl Wnioski on-line należy składać do 30 września 2021 r. Formularze są dostępne na stronie http://www.formularze.ffl.org.pl Należy wskazać organizację Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz załącznikami należy dostarczyć do siedziby Fundacji do 1 października 2021 r. Fundacja „SFL” informuje o możliwości zmian w wartości stypendiów.
Dodatkowe informacje są dostępne stronie internetowej Fundacji www.fundacjasfl.pl lub pod numerem telefonu 85 711 57 00. Wydrukowane wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Fundacji – Plac Kościuszki 9/1 w Sokółce.

DO POBRANIA: Regulamin

Elżbieta Maliszewska, SFL

Nabór do konkursu “Zielone spojrzenie”

Baner konkursu Zielone spojrzenie

Gmina Sokółka ogłasza nabór do konkursu pn. “Zielone spojrzenie” w związku z realizacją projektu pn. „Zielone spojrzenie – promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego” w celu promocji i zachowania dziedzictwa przyrodniczego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Konkurs obejmuje następujące kategorie:

 • Najlepsze foto (zdjęcia, które otrzymają najwyższą ocenę Komisji)
 • Najlepsze wideo (nie dłuższe niż 3 minuty) zapisane za pośrednictwem dowolnego urządzenia, jak np. aparat fotograficzny, dron, telefon komórkowy i pokazujące piękno przyrody Powiatu Sokólskiego i Puszczy Knyszyńskiej.
 • Przyroda (ożywiona i nieożywiona) Powiatu Sokólskiego i Puszczy Knyszyńskiej
 • Turystyka (obiekty turystyczne Parku Krajobrazowego Puszcza Knyszyńska)

Konkurs trwa do dnia 20.09.2021 r. Zapraszamy!

DO POBRANIA: Regulamin konkursu

(EJ)

Na pikniku w Nowej Rozedrance

Na pikniku w Nowej Rozedrance

W niedzielę 5 września 2021 roku w Nowa Rozedrance koło Sokółki odbył się piknik rodzinny. Podczas imprezy można było zaszczepić się jednodawkową szczepionką Jonson & Jonson. Piknik zorganizowano pod Patronatem Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej.

Organizatorem imprezy połączonej z akcją „#Szczepimy się” było Sołectwo Nowa Rozedranka na czele z Sołtysem Magdaleną Sadanowicz oraz miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich „Wrzos”. Panie z Koła Gospodyń zadbały również o przygotowanie poczęstunku dla uczestników pikniku. Organizatorzy zapewnili mnóstwo atrakcji m.in. zawody sportowe, jakie poprowadził Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce. Był też animator dla najmłodszych, pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz stoiska Komendy Powiatowej Policji w Sokółce oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sokółce. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół „Gold”.

Podczas akcji „#Szczepimy się” zaszczepiło się 30 osób.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zapanować nad światłem

6 września 2021 o godz. 13.00 Sokólski Ośrodek Kultury zaprosił mieszkańców miasta i gminy Sokółka na wernisaż wystawy pt. “Sokółczanin Piotr Lebiedziński (1860-1934). Zapanować nad światłem”.

Camera obscura

Wystawa zaprezentowana została w sposób wyjątkowy gdyż umieszczono ją na budowli camery obscura, do której w każdej chwili można wejść i zaobserwować na specjalnie umieszczonych ekranach zjawisko optyczne jakie zachodzi w ciemnej komnacie camery.

Wernisaż jest początkiem trwającego przez najbliższe miesiące projektu prowadzonego przez Sokólski Ośrodek Kultury wspólnie ze Stowarzyszeniem “Tryby Historii” pt. “Zapanować nad światłem”. W ramach wspólnych działań odbędą się w warsztaty na których blisko dwustu uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z miasta i gminy Sokółka pozna osobę prekursora polskiej kinematografii, sokółczanina Piotra Lebiedzińskiego (1860-1934) oraz sama zbuduje pierwsze prototypy aparatów fotograficznych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rusza projekt „W krainie zmysłów”

Baner z logówkami EFS

Burmistrz Sokółki i Dyrektor Przedszkola nr 5 w Sokółce zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym (głównie dzieci 4-6 letnie) objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu nr 5 w Sokółce, do udziału w projekcie pn. „W krainie zmysłów” nr RPPD.09.01.00-20-0574/20, realizowanym w roku szkolnym 2021/2022.

Projekt zapewni dzieciom z Przedszkola nr 5 w Sokółce większy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Naszym celem jest wspieranie wielokierunkowej aktywności minimum 52 dzieci z Przedszkola nr 5 w Sokółce. Wiąże się to między innymi z dostosowaniem miejsc pracy do potrzeb wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i organizacją zajęć dodatkowych.

Misją projektu jest stworzenie KRAINY ZMYSŁÓW – miejsca do zajęć o charakterze korekcyjnym, logopedycznym, rozwijającym kreatywność, umiejętność współpracy w grupie, stymulujących rozwój psychoruchowy, rozwijającym kompetencje matematyczne oraz podstawowe zmysły. Zostaną zorganizowane zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia pn. Poznaję świat zmysłami oraz zajęcia pn. “Wędrujące stopy”. Proces edukacyjny będzie wspomagany dzięki doposażeniu Przedszkola nr 5 w pomoce dydaktyczne i sprzęt rozwijające kompetencje kluczowe u dzieci oraz wyposażenie dostosowane do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Aby wziąć udział w projekcie należy w dniach od 1 do 15 września 2021 r. złożyć w sekretariacie Przedszkola nr 5 w Sokółce wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie i Oświadczenie uczestnika /osoby biorącej udział w realizacji projektu.

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014.

Projekt jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Rusza projekt „Kompetentne przedszkolaki”

Baner z logówkami EFS

Burmistrz Sokółki i Dyrektor Przedszkola nr 1 w Sokółce zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym (głównie dzieci 4-6 letnie) objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu nr 1 w Sokółce, do udziału w projekcie pn. „Kompetentne przedszkolaki” nr RPPD.09.01.00-20-0496/20, realizowanym w roku szkolnym 2021/2022.

Projekt zapewni dzieciom w wieku przedszkolnym z Przedszkola nr 1 w Sokółce, możliwość oraz przestrzeń na przyjazne i efektywne uczenie się, które pozwoli im prawidłowo rozwinąć kompetencje kluczowe i umiejętności niezbędne w życiu. Zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia, w postaci kół zainteresowań i warsztatów: “Mądroboty”, “Kulinarna Przygoda”, “Być badaczem” oraz “Skaczące nutki” oraz wyjazdy edukacyjne, w wyniku podjętych działań u dzieci rozwinięte zostaną kompetencje informatyczne, matematyczne, przyrodnicze, kreatywność, współpraca w grupie, przedsiębiorczość i inicjatywność. Proces edukacyjny będzie wspomagany dzięki doposażeniu przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt rozwijające kompetencje kluczowe u dzieci. Zaplanowane w projekcie zakupy w istotny sposób wpłyną na poprawę jakości procesu nauczania w placówce. Wartością dodaną projektu będzie też wzrost atrakcyjności przedszkola i edukacji przedszkolnej w środowisku lokalnym.

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć w sekretariacie Przedszkola nr 1 w Sokółce wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie i Oświadczenie uczestnika /osoby biorącej udział w realizacji projektu.

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014.

Projekt jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Klub Wiejski w Sokolanach szansą na lepsze jutro

Logo Odnowa wsi

Gmina Sokółka realizuje projekt pn. „Klub Wiejski w Sokolanach szansą na lepsze jutro” dofinansowany z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna Wieś” na podstawie umowy nr ROR-VIII.0103.108.2021 z dnia 9 czerwca 2021r. podpisanej przez Burmistrza Sokółki Panią Ewę Kulikowską z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Wicemarszałków Pana Marka Olbrysia i Pana Stanisława Derehajło.

W ramach projektu została zaplanowana modernizacja pomieszczenia w celu jego zaadoptowania na łazienkę, co pozwoli mieszkańcom na pełne wykorzystanie budynku w celu organizacji spotkań integracyjnych, warsztatów edukacyjnych i innych wydarzeń ważnych dla mieszkańców sołectwa Sokolany.

Mieszkańcy zapoznają się z ideą „Smart Villages” czyli „inteligentne wsie”. Idea ma na celu wyrównywanie poziomu życia pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi oraz zapewnienie mieszkańcom jak najlepszej przestrzeni do życia. W ramach projektu zostaną również zakupione klocki programowalne i zestawy zabawek solarnych. W Klubie Wiejskim będą się odbywały się warsztaty edukacyjne w zakresie budowania i programowania robotów rozwijające kompetencje informatyczne. Mieszkańcy, dzięki robotom/zabawkom solarnym, zapoznają się również z tematem wykorzystania energii słonecznej jako odnawialnego źródła energii.

Realizacja projektu kończy się 30 września 2021r.

Wartość całego zadania wynosi 16899,90 zł brutto, z czego:
8449,95 zł – dofinansowanie z Budżetu Województwa,
8449,95 zł – wkład własny z budżetu Gminy Sokółka.

(KKK)

Wiedza i kompetencje

Baner z logówkami EFS

„Wiedza i kompetencje” projekt nr: RPO.03.01.02-20-368/19 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

„Wiedza i kompetencje” – projekt realizowany w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, przez:
• Firmę: Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA
• Gminę Sokółka – Partner
• Gminę Rutka–Tartak – Partner

Okres realizacji projektu: 1.09.2021 r. – 30.06.2023 r.

Głównym celem projektu jest: podniesienie u 613 uczniów (295dz/318ch), ze szkół podstawowych w Gminie Sokółka i Gminie Rutka − Tartak, kompetencji kluczowych (TIK, nauk matematyczno−przyrodniczych, języków obcych) i umiejętności uniwersalnych (m.in.: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), w tym rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wzrost kompetencji nauczycieli (72K/11M) tych szkół oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne w okresie od 01.09.2021 do 30.06.2023r.

Projektem w naszej gminie objęta zostanie Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Sokółce. Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich zainteresowanych uczniów i uczennice.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na promocję książki

Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zaprasza na promocję książki Piotra Zygmunta pt. „Nawiść”. Spotkanie odbędzie się 10 września 2021 r. (piątek), o godzinie 17:00 w czytelni biblioteki, os. Centrum 21.

Plakat

Piotr Zygmunt na co dzień jest kreatywnym, tworzącym reklamy komercyjne, a także kampanie społeczne. Pracował w największych polskich agencjach reklamowych (Leo Burnett, Grey, DDB). Był także wykładowcą marketingu, teorii reklamy i case studies w Instytucie Promocji.

Natomiast w zaciszu domowym jest pisarzem lub bardziej (jak sam o sobie mówi) – przesuwaczem słów w prawo. Warsztat pisarski poznawał w obszarze opowiadania pod kierunkiem Marka Nowakowskiego i Piotra Wojciechowskiego, reportażu pod opieką Marka Millera i dramatu pod czujnym okiem Tadeusza Słobodzianka.

Debiutował w Magazynie krótkich form literackich „Opowieści”, Nr 2, wrzesień 2006, w którym opublikował opowiadania: „Czas naglić”, „C2£0W1€K”, „Rozjuszona cisza (czyli postaraj się dotrwać do końca)”, „Temat: (bez tematu)”, „Jezu kochany, ale ja chciałam tu sprzątać tylko”, „Po datek”, „We własne ręce”, „Poświęcim”, „(Bonus text)”.

Powieść „Nawiść” wydał w 2020, nakładem Wydawnictwo CM. Zdobyła ona wiele nominacji: do Złotego Kościeja w kategorii Fantastyka Roku 2020, również jako Książka Roku 2020 według blogów Przeczytane. Napisane. oraz Bonomuza. Otrzymała też nominację w plebiscycie „Najlepsza książka na zimę 2020”, w kategorii Fantasy / Science-fiction, portalu Granice.pl. oraz w plebiscycie „Fantastyczne Zaskoczenia Roku 2020” serwisu nakanapie.pl.

Katarzyna Bułkowska
Biblioteka Publiczna w Sokółce

Projekt „Na zdrowie. Wychodzimy z pandemii” dobiegł końca

Wszystko co dobre, niestety szybko się kończy. Projekt „Na zdrowie. Wychodzimy z pandemii” realizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce dobiegł końca.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce

Zadaniem realizowanych działań było przywrócenie czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, poprawę kondycji psychicznej i fizycznej oraz utrzymanie więzi w grupie senioralnej. Na całość złożyły się cztery wydarzenia.
Pierwszym były warsztaty z plecenia wianków, które zakończyły się spacerem z kijkami nordic walking wokół jeziora oraz sesją fotograficzną indywidualną i grupową na pomoście, której autorami byli studenci z sekcji fotograficznej UTW: Elżbieta Haponik, Anna Werner, Anna Andruszkiewicz i Krzysztof Frejus. Ich prace można było oglądać w dwóch ostatnich tygodniach sierpnia w Bibliotece Publicznej w Sokółce. ZOBACZ WIĘCEJ

Jubileuszowe Narodowe Czytanie

3 września 2021, jak co roku, Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprosiła mieszkańców do wspólnej lektury. Akcja Narodowe Czytanie miała w tym roku swoją jubileuszową, dziesiątą edycję. W ramach wydarzenia odbywającego się pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej, wszyscy jego uczestnicy za każdym razem czytają wspólnie inną lekturę. Tym razem była nią „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie Prezydenta RP, w tym roku do wspólnego czytania wybrano „Moralność Pani Dulskiej” ponieważ to książka, która „piętnuje obłudę i zakłamanie”. W specjalnym liście Andrzej Duda napisał również o dziele Zapolskiej, iż:

„Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji”.

Akcja utworu rozgrywa się na początku XX wieku we Lwowie,w salonie państwa Dulskich. W taki właśnie salonik zmieniła się czytelnia biblioteki!

Narodowe Czytanie 2021

W tym roku swoje umiejętności zaprezentowali: Z-ca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, który fenomenalnie odtworzył rolę Zbyszka, Dyrektor Biblioteki Publicznej Joanna Bienasz, sokólska poetka Leonarda Szubzda, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamionce Joanna Gejdel, przedstawicielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Anna Wasilewska, Teresa Galewska i Alina Struczewska, czytelniczki Barbara Wnukowska, Helena Nicewicz i Antonina Arciuch oraz bibliotekarki – Katarzyna Bułkowska oraz Marta Wojewódzka-Szoda.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content