Informacja o spisie wyborców

Burmistrz Sokółki informuje, że został sporządzony spis wyborców na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Spis jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sokółce, ul. Pl. Kościuszki 1,  pokój nr 301 do 10 listopada 2014 r. w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30 oraz wtorek od 8.00 do 16.00. Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Informacje dotyczące wyborów w Gminie Sokółka >>

Strona Państwowej Komisji Wyborczej >>

(EM)

Komunikat dotyczący wyborów

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi przypadającymi na dzień 16 listopada 2014 roku Burmistrz Sokółki przypomina osobom niepełnosprawnym o upływających terminach:

  • 27 października 2014 r. mija termin zgłaszania przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,
  • 7 listopada mija termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
  • 12 listopada mija termin składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Informacje dotyczące wyborów w Gminie Sokółka >>

Strona Państwowej Komisji Wyborczej >>

(EM)

Skip to content