Artykuły w kategorii: Urząd Statystyczny w Białymstoku

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje, że badania ankietowe w gospodarstwach domowych na terenie województwa podlaskiego realizowane są przez ankieterów statystycznych – pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku, poprzez kontakt bezpośredni lub telefonicznie. Każdy ankieter posiada legitymację ze zdjęciem. Jego tożsamość można potwierdzić dzwoniąc do Urzędu Statystycznego ...

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego

Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje, że w grudniu 2023 r. realizowane są następujące badania ankietowe: W gospodarstwach domowych: Badanie budżetów gospodarstw domowych Badanie aktywności ekonomicznej ludności Badanie budżetu czasu ludności Kondycja gospodarstw domowych (4-13.12) W gospodarstwach rolnych: Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej (1-22.12) Badanie ...

Informacja dot. badań ankietowych

Urząd Statystyczny w Białymstoku przypomina, że udział w badaniach rolniczych oraz spisach powszechnych jest obowiązkowy. W przypadku badań statystycznych obowiązkowych, ustawa o statystyce publicznej przewiduje możliwość zastosowania grzywny za niewypełnienie obowiązku przekazania danych na potrzeby statystyki publicznej (art. 57 i 58). Więcej informacji o badaniach ankietowych na ...

Badania statystyczne

Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje, że od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju odbywają się ważne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne: zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych i badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Obowiązek udziału w nich mają wylosowane ...