Spotkanie hodowców trzody chlewnej z ministrem rolnictwa

Burmistrz Sokółki informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2016 r. o godz. 13:00 w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku (sala konferencyjna, ul. Mickiewicza 5) odbędzie się spotkanie rolników zajmujących się chowem i hodowlą trzody chlewnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem.

W spotkaniu wezmą również udział: Sekretarz Stanu w MRiRW Jacek Bogucki oraz Główny Lekarz Weterynarii Włodzimierz Skorupski.
Zapraszamy zainteresowanych rolników do udziału w spotkaniu.

Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych w Sokółce

Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych

Jak skutecznie korzystać z unijnych środków i jak dzięki nim osiągnąć rozwój gospodarczy gmin – na tego typu pytania odpowiedzą eksperci konferencji “Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych”, która odbędzie się 12 września br. w Sokółce. 

Konferencja została objęta patronatem Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej oraz Starostwa Powiatowego w Sokółce. Forum w Sokółce będzie czwartą konferencją w ramach „Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych”, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju.

“Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych” to cykl 10 regionalnych konferencji poświęcony upowszechnieniu dobrych i innowacyjnych praktyk realizowanych przez samorządy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych wspólnot oraz dotychczasowej działalności samorządów, które starają się swoimi działaniami nie tylko wykonywać obowiązki, ale także działać na rzecz lokalnej wspólnoty.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na Regionalne Zawody Jeździeckie

Regionalne_Zawody_Jezdzieckie_KJ_BIK_Gieniusze

Klub Jeździecki BIK w Gieniuszach zaprasza na Otwarte Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody – Mistrzostwa Podlasia 2016, które organizowane są pod patronatem Posła na Sejm RP Mieczysława Kazimierza Baszko w dniach 26-28 sierpnia 2016 r. na terenie Stadniny i Klubu BIK w Gieniuszach.

DO POBRANIA: Informacja o zawodach

Jerzy Maliszewski
prezes KJ BIK Gieniusze
kjbik.pl

“Kino Pod Gwiazdami” w Sokółce

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza na plenerowe pokazy “Kina Pod Gwiazdami”, które odbędą się we wtorek 23 sierpnia w Sokółce. Ideę mobilnego kina w czasie wakacji realizuje Bank BGŻ BNP Paribas, który zaprasza do wspólnej zabawy podczas plenerowych pokazów “Kina Pod Gwiazdami” w 46 miastach w całej Polsce. Wspaniałe atrakcje i konkursy czekają zarówno na młodych jak i dorosłych widzów. Dzieci zobaczą film familijny o smokach, a dorośli jedną z najzabawniejszych polskich komedii „Planeta Singli”. We wtorek 23 sierpnia “Kino Pod Gwiazdami” odwiedzi Sokółkę.

kino-pod-gwiazdami-sokółka

ZOBACZ WIĘCEJ

Burmistrz Sokółki zaprasza do korzystania z wyprawki szkolnej

985511-przybory-szkolne-shutterstock-wyprawka-szkolna-2016

W roku 2016 po raz kolejny będzie realizowany rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów poprzez dofinansowanie zakupu podręczników, a także zakupu materiałów edukacyjnych.

W dniu 19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045 ) oraz uchwała nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. ,,Wyprawka szkolna’’.

ZOBACZ WIĘCEJ

96 lat po Bitwie Warszawskiej

96_lat_po_Bitwie_Warszawskiej_09

Trwała od 12 do 25 sierpnia 1920 roku. Była jedną z 18 przełomowych bitew w historii świata. Zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zapobiegła rozprzestrzenianiu się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią. W poniedziałek 15 sierpnia w Sokółce odbyły się obchody 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego.

Na rocznicowe obchody zaprosili: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Starosta Sokólski Piotr Rećko.

Uczestnicy uroczystości modlili się w intencji Ojczyzny podczas mszy, jaką odprawiono w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego. Nabożeństwu przewodniczył Dziekan Dekanatu Sokólskiego Ks. Stanisław Gniedziejko. Mszę uświetniła Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta, działająca przy Zespole Szkół w Suchowoli.

ZOBACZ WIĘCEJ

Punkt Konsultacyjny dla osób doznających przemocy w rodzinie

Punkt-Konsultacyjny-dla-osób-doznających-przemocy-w-rodzinie-plakat-a3---v2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce realizuje projekt „Stop przemocy w rodzinie”, w ramach którego od 17 sierpnia do 31 grudnia 2016 r. działa Punkt Konsultacyjny dla osób doznających przemocy w rodzinie. W Punkcie można uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, pedagogiczną oraz pomoc z zakresu ochrony zdrowia.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Priorytet II: „Zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie”. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. ZOBACZ WIĘCEJ

Komunikat Burmistrza Sokółki dot. drogi Sokółka – Dąbrowa B.

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, iż Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w dniu 12 sierpnia 2016 r. opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu Nr 2016-1052011 pn. “Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: wykonania robót budowlanych związanych z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 673 Dąbrowa Białostocka – Sokółka, wykonania niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowych obiektów inżynierskich oraz obejść miejscowości położonych przy drodze wojewódzkiej.

Termin składania ofert: 5 października 2016 r. do godziny 09:30.

Termin realizacji inwestycji: rozpoczęcie 15 listopada 2016 r., zakończenie 28 września 2018 r.

Planowany przebieg nowo wykonanej drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Sokółka zostanie zrealizowany z ominięciem miejscowości Kraśniany, Woroniany i Sokolany. 

 

koncepcja_droga_wojewodzka_DW673

Zamówienie będzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Poprawa dostępności transportowej, Działanie 4.1 Mobilność regionalna, Poddziałanie 4.1.1 Mobilność regionalna.

Treść zamówienia do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej PZDW: Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2016-105211

Burmistrz Sokółki

Ewa Kulikowska

Komunikat Burmistrza Sokółki dot. WIADUKTU na ul. KRYŃSKIEJ

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2016 r., znak: WOOŚ-II.4210.5.2016.UM podjął z urzędu zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną”, w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Koncepcja wiaduktu

Treść obwieszczenia do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej: OBWIESZCZENIE RDOŚ

Burmistrz Sokółki

Ewa Kulikowska

Zaproszenie na Regionalne Zawody Jeździeckie

zawody_jezdzieckie_KJ_BIK

Klub Jeździecki BIK w Gieniuszach zaprasza na Otwarte Regionalne Zawody Jeździeckie w ujeżdżeniu i skokach przez przeszkody – XIII Mistrzostwa Ziemi Sokólskiej, które organizowane są pod patronatem Burmistrza Sokółki i Prezesa Metal-Fach Sokółka w dniach 13-15 sierpnia 2016 r. na terenie Stadniny i Klubu BIK w Gieniuszach.

DO POBRANIA: Informacja o zawodach

Jerzy Maliszewski
prezes KJ BIK Gieniusze

12 i 16 sierpnia kasa urzędu nieczynna

W związku z remontem sali obsługi interesantów, w dniach 12 i 16 sierpnia 2016 r. (piątek, wtorek) kasa Urzędu Miejskiego w Sokółce będzie nieczynna.

Wpłaty z tytułu podatków i opłat za wywóz śmieci na konto Urzędu Miejskiego w Sokółce (86 1020 1332 0000 1002 0983 4641) można wykonać bez prowizji w oddziale PKO Banku Polskiego S.A. w Sokółce (ul. Os. Centrum 20), w Agencji PKO Banku Polskiego S.A. w Urzędzie Skarbowym w Sokółce (ul. Białostocka 47) lub poprzez bankowość elektroniczną.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zakończenie przebudowy drogi gminnej w Gliniszczu Wielkim

W czwartek 4 sierpnia 2016 r. dokonano odbioru technicznego przebudowanej drogi w Gliniszczu Wielkim. W odbiorze uczestniczyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcą Burmistrza Antonim Stefanowiczem.

GLINISZCZE WLK odbiór drogi

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103729B w m. Gliniszcze Wielkie” realizowano od 9 maja do 29 lipca 2016 r. Wykonawcą robót była firma PUH Kampol Barbara Szymczyk. Ryczałtowa kwota zadania wyniosła 418 753,09 zł brutto. Zadanie sfinansowano z budżetu gminy Sokółka.

Dziękuje wykonawcom za solidną robotę, praca została wykonana – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i dodała, że cieszy się z powodu oddania do użytku kolejnego odcinka drogi gminnej. – Dzisiaj jest odbiór techniczny, żadnej fety nie robimy. Tak powinno to wyglądać. Mieszkańcy mogą zgłosić uwagi, a jeżeli żadnych nie mają to cieszymy się, że zadanie jest dobrze wykonane – podkreśliła Burmistrz Sokółki. ZOBACZ WIĘCEJ

Zapisy na bezpłatne półkolonie

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” zaprasza dzieci w wieku od 8 do 14 lat na bezpłatne półkolonie pod hasłem „Wakacje w mieście i nad wodą” w terminie 1-10 sierpnia 2016 r.

Logo SFL

W ramach półkolonii będą zorganizowane:

  • nauka pływania na żaglach nad jeziorem w Sokółce,
  • zajęcia plastyczno-techniczne,
  • cykl zajęć „Muzyczne wakacje”,
  • wycieczka do Augustowa,
  • wycieczka do Supraśla.

Chętne dzieci wraz z opiekunami zapraszamy do siedziby Fundacji (Sokółka, ul. Plac Kościuszki 9) w terminie od 26 lipca do 1 sierpnia 2016 r. w godzinach 11.00-14.00.

O zakwalifikowaniu do udziału w półkolonii decyduje kolejność zgłoszenia.

Sokólski Fundusz Lokalny

Skip to content