Nabór do projektu dot. zakupu i montażu instalacji OZE

Baner z logówkami

Gmina Sokółka informuje, że w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn.: „Gmina Sokółka przyjazna środowisku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe, z dniem 26 kwietnia 2021r. ogłasza nabór na zakup i montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w postaci:

 1. instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej,
 2. instalacji solarnej (kolektory słoneczne) przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Panele solarne

Zgłoszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami określonymi w regulaminie należy złożyć w zamkniętej kopercie zatytułowanej „Nabór do projektu pn. Gmina Sokółka przyjazna środowisku” w terminie od dnia 26.04.2021r. do dnia 26.05.2021r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, we wtorki od 8.00-16.00 w pozostałe dni od 7.30-15.30.

Dane kontaktowe w sprawie projektu: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, tel. (85) 711 09 17.

ZOBACZ WIĘCEJ

System komunikacji mieszkańców z urzędem

Zapraszamy do korzystania z informatycznego systemu “LUPE”, który zapewnia prostą, dwustronną komunikację pomiędzy mieszkańcami a Urzędem Miejskim w Sokółce oraz odpowiednimi służbami miejskimi.

Plakat - informacja o systemie LUPE

Jeśli jesteś świadkiem zdarzenia lub zauważyłeś awarię – zrób zdjęcie i zgłoś sprawę za pomocą aplikacji. Zgłoszenie trafi do właściwego i kompetentnego w danej sprawie urzędnika. Status swojego zgłoszenia możesz śledzić przez aplikację oraz zobaczyć na mapie wraz ze wszystkimi innymi zgłoszeniami w gminie.

Dostęp możliwy jest korzystając z aplikacji na smartfony oraz z przeglądarki internetowej poprzez poniższy adres lub skanując kod QR.

sokolka-lupe.bit-sa.pl

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją korzystania z systemu. ZOBACZ WIĘCEJ

Obsługa interesantów w czasie pandemii COVID-19

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, petenci obsługiwani są w Urzędzie Miejskim w Sokółce na parterze budynku, w holu głównym z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 • Zaleca się załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną (e-usługi poprzez portal miejski www.sokolka.pl), telefonicznie lub korespondencyjnie.
 • Wpłat podatków i innych opłat należy dokonywać elektronicznie lub w banku (kasa zostaje zamknięta do odwołania). Numery rachunków bankowych: https://sokolka.pl/podatki/
 • Korespondencję kierowaną do Urzędu Miejskiego w Sokółce należy zostawiać w skrzynce przy wejściu do budynku.

Dane kontaktowe:
Urząd Miejski w Sokółce – kancelaria: tel. (85) 711 0900, email: kancelaria@sokolka.pl
Wykaz telefonów Urzędu Miejskiego: https://sokolka.pl/samorzad/informacje/spis-telefonow/
Urząd Stanu Cywilnego: tel. (85) 6884056, email: usc@sokolka.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej: tel. (85) 711 20-64, email: opssok@op.pl

Niezbędną wizytę w Urzędzie Miejskim w Sokółce i Urzędzie Stanu Cywilnego należy umawiać telefonicznie. W czasie wizyty obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Ograniczajmy zbędne kontakty i unikajmy skupisk ludzi.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Zaproszenie na VI Regaty Żeglarskie na Zalewie Sokolskim

Żaglówki w Sokółce

Klub Żeglarski „Żagiel” Sokółka zaprasza na VI Regaty Żeglarskie w klasie Omega Standard o Puchar Burmistrza Sokółki (edycja Podlaskiej Ligi Żeglarskiej) Sokółka.

 • Regaty zostaną rozegrane w dniu 15-16 maja 2021 r. na akwenie Zalew Sokolski
 • Biuro i port regat: ul. Wodna 20 w Sokółce
 • Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF zawiadomieniem o regatach oraz niniejszą instrukcją.
 • Regaty mają charakter turystyczny i zostaną rozegrane w klasie Omega Standard. Limit jachtów w klasie koniecznych do rozegrania regat uważa się za 4.
 • Zgłoszenia do regat w dniu 15 maja 2021r. w godz. 8:00 – 10.00
 • Instrukcja żeglugi i opis trasy będzie omówiony ze sternikami przed startem do regat o godz. 10.30.
 • Otwarcie regat: Teren OSiR nad Zalewem Sokolskim 10.00.
 • Planowany start do I wyścigu godz. 11.00.
 • Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Komisji Sędziowskiej.
 • Planowane jest rozegranie dziewięciu (9) wyścigów. W przypadku rozegrania czterech (4) wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony. Gdy rozegranych zostanie dziewięć (9) wyścigów – dwa najgorsze wyniki będą odrzucone.
 • W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.
 • Regaty zastaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.
 • Nagrody: załogi sklasyfikowane na miejscach I-III otrzymują puchary i nagrody; pozostałe załogi dyplomy i upominki za udział w regatach.
 • Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu (obsługiwania urządzenia sterowego) jachtu będącego w wyścigu.
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikający z udziału w regatach.
 • Informacje o regatach, noclegi – tel. 500067951.

Patronat: Gmina Sokółka, Burmistrz Sokółki, OSiR Sokółka.

Klub Żeglarski „Żagiel”

Igryły mają nową drogę!

Flaga i godło Polski

Gmina Sokółka zakończyła realizację projektu pn. „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Igryły” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 345 786,97 zł,
Dofinansowanie 643 776,04 zł,
Wkład własny 702 010,93 zł.

W wyniku przebudowy drogi została wykonana: nawierzchnia jezdni, pobocza, zjazdy. Cały odcinek drogi został oznakowany znakami pionowymi i poziomymi zgodnie z projektem organizacji ruchu.
Inwestycja uzyskała pozwolenie na użytkowanie z dniem 09.02.2021.

(JF)

Ulica Przemysłowa w Sokółce została przebudowana

Flaga i godło Polski

Gmina Sokółka zakończyła realizację projektu pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103803B ”  realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość zadania wynosi 5 984 291,30zł,
Dofinansowanie 2 680 182,15 zł,
Wkład własny 3  304 109,15 zł.

W wyniku przebudowy drogi wykonano: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego wraz z krawężnikami, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, zatoki postojowe, kanalizacja deszczowa, linię oświetleniową, przejścia dla pieszych, zjazdy indywidualne i publiczne. Cały odcinek drogi został oznakowany znakami pionowymi i poziomymi zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Ulica Przemysłowa została przyjęta do użytkowania w dniu 07.01.2021 r.

(JF)

Park na Osiedlu Zielonym w Sokółce został zrewitalizowany

Baner z logówkami

Gmina Sokółka zakończyła realizację projektu pn. „Przebudowa i rewitalizacja Parku na Osiedlu Zielonym w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość zadania wynosi 842 959,36 zł,
Dofinansowanie 641 967,48 zł,
Wkład własny 200 991,88 zł.

Zakres inwestycji obejmował:

 • zagospodarowanie i ogrodzenie terenu
 • oświetlenie parkowe
 • wykonanie ciągów pieszych (chodników, alejek)
 • renowacja zieleni (pielęgnacja istniejącego zadrzewienia, urządzenie trawników, nasadzenia roślin)
 • odwodnienie terenu (odprowadzenie wód opadowych)
 • wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej
 • rozmieszczenie elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, altan, stojaków na rowery, tablic informacyjnych)
 • monitoring terenu.

(JF)

Skatepark ma nowe przeszkody

W czwartek, 13 maja 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanego skateparku przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce.

Przecinanie wstęgi

Symboliczną wstęgę przecięła m.in. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Zastępca Burmistrza Adam Juchnik oraz Dyrektor OSiR Piotr Rygasiewicz.

Dotychczas istniejący skatepark został rozbudowany o nowe urządzenia: Quarter Pipe + Bank Ramp oraz Quarter Pipe. Istniejąca wcześniej przeszkoda Quarter Pipe została przeniesiona w inne miejsce.

Koszt inwestycji wyniósł 115942,26 zł, pieniądze pochodziły z budżetu Gminy Sokółka.

ZOBACZ WIĘCEJ

Młodzi muzycy zagrali nad zalewem

W środę, 12 maja 2021 r. o godz. 17:00 uczniowie Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokółce zorganizowali wydarzenie pt. „Muzykowanie nad zalewem”. Młodzi muzycy zagrali na świeżym powietrzu, przy tarasie widokowym na ul. Kryńskiej w Sokółce, ponieważ obowiązują ograniczenia uniemożliwiające koncertowanie w szkole.

Muzykowanie nad zalewem w Sokółce

Celem tego wydarzenia było wspólne spędzenie czasu w malowniczej scenerii nad sokólskim zalewem, przy melodiach wydawanych m. in. przez skrzypce, akordeon, flet, puzon, klarnet, fortepian, saksofon i waltornie. Uczniowie prezentując swoje umiejętności wzbudzili zainteresowanie wielu przechodniów, którzy w środowe popołudnie spacerowali i odpoczywali nad wodą. Dopełnieniem tego wydarzenia była znakomita pogoda, która umożliwiła wesołe muzykowanie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kraina zmysłów w Przedszkolu nr 5 w Sokółce

Baner EFS

13 maja 2021 r. Burmistrz Sokółki – Ewa Kulikowska podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. “W krainie zmysłów” RPPD.09.01.00-20-0574/20. Wcześniej ze strony władz regionu podpisali ją Wiesława Burnos i Marek Malinowski, członkowie zarządu województwa.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl
Źródło: wrotapodlasia.pl

Misją projektu jest stworzenie KRAINY ZMYSŁÓW – miejsca do zajęć o charakterze korekcyjnym, logopedycznym, rozwijającym kreatywność, umiejętność współpracy w grupie, stymulujących rozwój psychoruchowy, kształtującym u dzieci kompetencje matematyczne oraz podstawowe zmysły.

Zostaną zorganizowane zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia pn. „Poznaję świat zmysłami oraz “Wędrujące stopy”. Proces edukacyjny będzie wspomagany dzięki doposażeniu Przedszkola nr 5 w pomoce dydaktyczne i sprzęt rozwijające kompetencje kluczowe u dzieci oraz wyposażenie dostosowane do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zdjęcie grupowe

Przedsięwzięcie zapewni dzieciom z Przedszkola nr 5 w Sokółce większy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Naszym celem jest wspieranie wielokierunkowej aktywności minimum 52 dzieci z Przedszkola nr 5 w Sokółce. Jest to związane z dostosowaniem miejsc do potrzeb wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W grupach przedszkolnych jest coraz więcej takich dzieci. Możemy im pomóc wyrównać deficyty wynikające z ich niepełnosprawności bądź deficytów zauważonych podczas obserwacji dziecka.

 

Projekt pn. “W krainie zmysłów” RPPD.09.01.00-20-0574/20

 • Ogólna wartość projektu: 65 515,00 zł
 • Dofinansowanie: 62 215,00 zł
 • Wkład własny: 3 300,00 zł
 • Termin realizacji projektu: 01.08.2021-31.07.2022

Referat Pozyskiwania
Środków Pozabudżetowych

Konkurs “Laurka dla Mamy”

26 maja to dzień, w który w szczególności pokazać chcemy jak bardzo kochamy nasze mamy. Sokólski Ośrodek Kultury ogłasza konkurs “Laurka dla Mamy”

Chcąc okazać naszą miłość oraz wdzięczność za trud jaki wkładają w nasze wychowanie zachęcamy dzieci do wzięcia udziału w naszym konkursie “Laurka dla Mamy”. Zróbcie laurki swoim ukochanym mamom i zgłoście je w naszym konkursie!

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem oraz uzupełnić kartę zgłoszenia do konkursu. Powyższe dokumenty oraz szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie Sokólskiego Ośrodka Kultury https://sokolskiosrodekkultury.pl/konkurs-laurka-dla-mamy/

Jeśli potrzebujecie inspiracji zapraszamy do obejrzenia przygotowanego przez nas filmu instruktażowego.

Patronat nad konkursem objęła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Sylwia Nowakowska, SOK

Zaproszenie do odbioru bezpłatnych maseczek

Burmistrz Sokółki Pani Ewa Kulikowska zaprasza mieszkańców gminy Sokółka do odbioru bezpłatnych maseczek.

Do Sokółki trafiło 80 tys. maseczek z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Od 14 maja 2021r. bezpłatne maseczki dla mieszkańców będą dostępne w kilkunastu punktach dystrybucji. Są to gminne szkoły, przedszkola, żłobek oraz jednostki organizacyjne Gminy Sokółka.

Maseczki można odebrać w następujących punktach:

 • Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1 (punkt informacyjny na parterze budynku);
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce, ul. Mariańska 31;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce, ul. Dąbrowskiego 12;
 • Biblioteka Publiczna w Sokółce, Osiedle Centrum 21;
 • Sokólski Ośrodek Kultury, ul. Piłsudskiego 1;
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce, Plac Kościuszki 15;
 • szkoły podstawowe, przedszkola i żłobek.

Punkty są zlokalizowane w różnych częściach miasta. Te w placówkach edukacyjnych są czynne w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godz. 8.00-16.00, natomiast punkty urzędowe – w godz. 8.00-15.30. Każdy chętny mieszkaniec może odebrać 4 maseczki jednorazowe (medyczne, trzywarstwowe). Maseczki będą dostępne do wyczerpania zapasów.

Kolejne zwycięstwa drużyny Metal-Fach LP Sokółka

Polscy najlepsi bilardziści kontynuują rywalizację drużynową. 9 zespołów Polskiej Ekstraklasy Bilardowej walczących o tytuł drużynowego Mistrza Polski rozegrało kolejne mecze.

Nasz zespół „Metal-Fach LP Pool Bilard Sokółka I w składzie: Konrad Piekarski, Hubert Łopotko, Dominik Zając, Grzegorz Lasota oraz trener Lech Piekarski. Po rewelacyjnym otwarciu sezonu i zwycięstwach w 3 meczach jako lider tabeli przystąpił do kolejnych spotkań: 7 i 8 maja nasi bilardziści dopisali kolejne zwycięstwa na swoje konto pokonując kolejno 14:11 zespół WSB M13 Warszawa, i 14:9 Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki umacniając się na pozycji lidera. Kolejny zaplanowany na 9 maja mecz określany jako hit kolejki to starcie z głównym kandydatem do tytułu, Nosanem Kielce. Niestety sokółczanie złapali niesamowity dołek, kompletnie nic nie szło i Kielczanie wysoko zwyciężyli 14:4.

Kolejne mecze odbędą się 10-12 września. Sokółczanie zmierzą się z ;Akademia Bilardowa Rokietnica oraz Green Club Gdańsk. To będą ostatnie mecze rundy zasadniczej. 4 najlepsze drużyny tej rundy awansują do fazy PLAY OFF, gdzie 1 i 2 drużyna zagrają o złoto, grając dwa mecze, w przypadku 1-1 w meczach o tytule zdecydują rzuty karne. 3 i 4 drużyna zagrają 1 mecz o brązowy medal.

9 maja rozegrana została również III kolejka II Polskiej Ligi Bilardowej. Zespół Metal-Fach LP II Sokółka podejmował drużynę SEVEN Kętrzyn nasz zespół opierający się głównie na juniorach ( Szymon Miroń, Karol Zielenkiewicz, Tomasz Górski , Maciek Białous) wspieranych doświadczeniem Harytuana Sahakyana i kapitana Krystiana Piekarskiego i, odniósł zwycięstwo 4:2 (2:1, 2:1). Kolejne spotkanie naszych 2-ligowców już 22 maja, panowie wyjadą na dwumecz do SKB Mrągowo.

Mecze możemy oglądać na żywo w TVSports.pl, retransmisje na YouTube i kanale SPORTKLUB.

Na zdjęciach zawodnicy Metal Fach LP Pool Bilard Sokółka: Hubert Łopotko, Dominik Zając, Konrad Piekarski, Grzegorz Lasota.

Metal Fach LP Pool Bilard Sokółka

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

W Przedszkolu nr 5 w Sokółce obchodzony był Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Celem tego wydarzenia było zwiększenie świadomości i wrażliwości na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi borykają się osoby z autyzmem oraz ich najbliżsi.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych.

Zdjęcie grupowe dzieci

Wychowawczynie z przedszkola nr 5 wykazały się dużą kreatywnością w przygotowaniu ścieżki sensorycznej, a rodzice zadbali, żeby dzieci były ubrane na niebiesko – kolor solidarności z osobami ze spektrum autyzmu. Niektóre z dzieci przygotowały stroje na pokaz mody. Grupy przedszkolne oglądały filmy mówiące o istocie autyzmu i zaburzeniach sensorycznych. Uczyły się empatii i sprawdzały, jak czuje się dziecko inaczej postrzegające świat, uczestnicząc w eksperymencie z wykorzystaniem światła i dźwięku. Bawiły się wspólnie z wykorzystaniem SIgumy, czyli gumy sensorycznej, ucząc się współpracy, orientacji przestrzennej, budując świadomość ciała, stymulując zmysł dotyku. Wszystkie grupy przedszkolne wykonały dla podopiecznych oddziałów specjalnych ogromne niebieskie serca z odbiciem swojej dłoni lub serduszka z niebieskiej masy plastycznej. Dzieci z oddziałów specjalnych zorganizowały też krótką sesję fotograficzną dla chętnych dzieci.

Organizując to wydarzenie, przybliżono dzieciom świat osób ze spektrum autyzmu, świat postrzegany przez pryzmat zaburzeń sensorycznych. Obchody miały na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska, aby dzieci ze spektrum były akceptowane i traktowane na równi z innymi. Działaniom przyświecało hasło: „Poznaj, zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć!”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wręczenie nagród w konkursie na domek dla owadów

Konkurs na hotel dla owadów ogłosił Sokólski Ośrodek Kultury pod patronatem Burmistrz Sokółki – Ewy Kulikowskiej. Wzięły w nim udział drużyny kilkoosobowe, rodzinne grupy.

Cztery piękne, wykonane z naturalnych materiałów tj. deski, szyszki, trzciny, patyki i mech domki zostały ocenione przez Jury powołane przez organizatora, które przyznało nagrodę główną w wysokości 500 zł oraz 3 równorzędne wyróżnienia po 200 zł .

W poniedziałek 10 maja pamiątkowe dyplomy oraz nagrody wręczył Burmistrz Adam Kowalczuk oraz sponsor jednej z nich – Piotr Jaworowicz. „Cieszę się, że dbacie o środowisko, o przyrodę i otaczające nas zwierzęta, nawet te najmniejsze i niedoceniane, jakimi są owady. Te małe, latające stworzenia wymagają ochrony i troski, bo bez nich przyroda zginie”. Wręczający nagrody Burmistrz dodał, że cieszą go zespoły wielopokoleniowe, złożone z rodziców, dziadków i dzieci, które podjęły wyzwanie budowania schronienia dla owadów. Podkreślił, że to był dobrze, wspólnie spędzony czas. Piotr Jaworowicz z firmy Astec pochwalił ciekawe pomysły konstruktorskie autorów domków i obiecał, że już wkrótce hotele dla owadów umieści w parku, w centrum miasta. Za udział w konkursie dziękowali uczestnikom także Agnieszka Kozakiewicz oraz Adam Smólski z Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

Muzykowanie nad zalewem – 12 maja 2021 r. o godz. 17:00

Plakat informacyjny

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej, serdecznie zapraszają mieszkańców Sokółki, na koncert pn. “Muzykowanie nad zalewem”, który odbędzie się 12 maja 2021 r. o godz. 17:00, na tarasie widokowym nad zalewem, przy ul. Kryńskiej w Sokółce.

W związku ograniczeniami sanitarno-epidemiologicznymi, dotyczącymi organizacji koncertów w placówkach, młodzi muzycy znaleźli rozwiązanie, aby móc prezentować swoje umiejętności nie tylko on-line. Interakcja między muzykami a publicznością, jest niezwykle ważna – dlatego z niecierpliwością czekamy, aby wspólnie móc napawać się muzyką w iście wakacyjnej scenerii.

Sekretariat SSM

Noc Muzeów w Sokółce

Baner Noc Muzeów 2021

15 maja 2021 r. zapraszamy do Muzeum Ziemi Sokólskiej. W programie:

godz. 10:00 – 12:00 – warsztaty tkackie dla osób dorosłych z dziećmi pt. „Krajka”. W programie: Tradycja i znaczenia krajki w naszych domach. Pokaz metody tkania prymitywnego “na nodze”. Wykonanie własnego pasa. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy pod adresem mailowym: poczta@muzeumziemisokolskiej.pl

godz. 16:00, fanpage Sokólski Ośrodek Kultury – Facebook – spotkanie online z wystawą czasową “Krajka – Sokólska Tkanina Ludowa”. Wystawa poświęcona jest tkanym wełnianym kolorowym pasom, które do dziś służą niektórym do przyozdabiania wiązanki plonów święconej na uroczystość Matki Boskiej Zielnej w kościele katolickim. Ekspozycja ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, muzeum to w Polsce posiada jedną z największych kolekcji pasów tkanych. Jest to kolekcja pochodząca głównie z terenów Sokólszczyzny! Z autorką wystawy i projektu “Krajka w domu i w muzeum” realizowanego przy wsparciu środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Aleksandrą Plutą, spotkamy się on-line. Wystawa będzie czynna do końca czerwca 2021 r. Od 16.05.2021 film znajdzie się także na kanale na You Tube Sokólskiego Ośrodka Kultury. Przez cały czas trwania wydarzenia (do godz. 18:00) będą odbywać się pokazy związane z tkactwem dla osób które tego dnia zdecydują się na wizytę w muzeum. Chętni będą mogli usiąść za dużym i małym warsztatem tkackim, wypróbować swoich sił na kołowrotku czy motaku.

SOK

Karol Zielenkiewicz Mistrzem Polski Juniorów!

Medaliści Mistrzostw Polski Juniorów

Mistrzostwa Polski Juniorów w Bilard 2021 rozgrywane przez 5 dni majowego weekendu w Łódzkim Klubie FRAME, to najważniejsza rywalizacja najmłodszych polskich bilardzistów. Zawodnicy rywalizowali w czterech konkurencjach bilardowych: 8bil, 9bil, 10bil oraz 14.1 z podziałem na 2 kategorie wiekowe: juniorzy młodsi i starsi.

Prawo udziału w mistrzostwach otrzymała najlepsza 32-ka wśród młodszych i 16-ka wśród starszych, wyłoniona w turniejach Grand Prix Polski 2020. Wśród zakwalifikowanych znalazło się 3 zawodników LP Metal-Fach Pool Bilard Sokółka: Karol Zielenkiewicz i Tomasz Górski juniorzy młodsi, Szymon Miroń rywalizował w kategorii juniorów starszych.

Świetny występ odnotował Karol Zielenkiewicz zdobywając złoty medal i tytuł Mistrz Polski w 14.1 (najtrudniejsza i najbardziej rozwojowa odmiana). Jednak łatwo nie było, początek Mistrzostw był trudny dla Karola. Młody sokółczanin, który wymieniany był jako jeden z kandydatów do złota, dwukrotnie przegrywał w ćwierćfinałach w 8 i 9 bil. Pokazał jednak, że zgodnie ze słowami Św. Augustyna „Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą”, trzeba walczyć do końca i ostatni dzień mistrzostw należał do niego.

Dobrze ocenić trzeba występ jednego z najmłodszych uczestników mistrzostw Tomaszka Górskiego, który rywalizował tylko w 2 turniejach zajmując 9 miejsce w 10bil i 17te w 9bil. Ma czego żałować najbardziej doświadczony z naszych juniorów Szymon Miroń zaliczany do grona faworytów (2 w rankingu Polski Juniorów Starszych 2020), który zaprezentował piękną techniczną grę mimo to czegoś zabrakło i 3 krotnie ulegał w walce o ćwierćfinał zajmując 3 x 7 miejsce w 8 bil, 9 bil i 10 bil.

Serdecznie gratulujemy i wierzymy, że nasi najmłodsi bilardziści przysporzą nam jeszcze wielu dobrych emocji związanych z ich sukcesami. Karolowi Zielenkiewiczowi będziemy kibicować na Mistrzostwach Europy Juniorów gdzie będzie reprezentował Polskę. Mistrzostwa odbędą się w dniach 1-8 sierpnia 2021 r. w Słowenii.

LP Metal-Fach Pool Bilard Sokółka

Fundusze promocji na portalu usług eRolnik.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o możliwości składania za pośrednictwem portalu eRolnik dokumentów związanych z obsługą funduszy promocji produktów rolno-spożywczych: Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1), Propozycji zadania do Planu Finansowego (Fpz_f7).

Logo eRolnik

Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat – zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych – na: Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Mięsa Końskiego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego, Fundusz Promocji Ryb, Fundusz Promocji Roślin Oleistych mogą składać Deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1)

 • bezpośrednio do Oddziału Terenowego KOWR właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy,
 • listownie, za pośrednictwem ePUAP,
 • za pośrednictwem portalu eRolnik.

Organizacje branżowe i międzybranżowe, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, uprawnione do ubiegania się o środki finansowe funduszy, mogą składać Propozycję zadania do Planu Finansowego (Fpz_f7):

 • bezpośrednio do Centrali KOWR,
 • listownie,
 • za pośrednictwem ePUAP,
 • za pośrednictwem portalu eRolnik.

Warunkiem wypełnienia formularzy jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

https://bip.kowr.gov.pl/fundusze-promocji/wplaty-na-fundusze-promocji

Rafał Mazerski, KOWR

Skip to content