Świetlica jak marzenie

– To miejsce będzie naszym oczkiem w głowie – powiedział Proboszcz Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sokółce Ks. Bogusław Urban na uroczystym otwarciu Świetlicy Socjoterapeutycznej przy kościele na sokólskim Osiedlu Zielonym. Odbyło się ono we wtorek 28 lutego 2017 roku.

„Świetlica pod aureolą św. Józefa. Warsztat Przyjaźni” – tablica z taką nazwą została umieszczona na budynku parafialnym, sąsiadującym z kościołem pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sokółce. W oficjalnym otwarciu obiektu uczestniczyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Otwarcie Świetlicy

– Przyznam się, że ta świetlica to spełnienie mojego marzenia. Za jej patrona obraliśmy św. Józefa. Nie mogło być inaczej, skoro to Ks. Józef Kuczyński – budowniczy tego kościoła i przez wiele lat proboszcz tej parafii – odstąpił na potrzeby świetlicy część pomieszczeń, z jakich do tej pory korzystał – wyjaśnił Proboszcz Bogusław Urban. – Chciałbym, żeby ta placówka służyła wielu osobom, żeby pomagała w wychowaniu młodych ludzi, którzy kiedyś staną się elitą Kościoła – dodał Ksiądz Proboszcz.

Nowy obiekt wyświęcił Ks. Prałat Józef Kuczyński.

ZOBACZ WIĘCEJ

Sto lat Pani Stefanii

Błogosławieństwa Bożego, uśmiechu, szczęścia, radości każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności życzyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska dla Pani Stefanii Lenkiewicz, która 28 lutego 2017 roku dołączyła do grona stulatków.

Sto lat! Pani Stefanio

Pani Stefania Rochalska urodziła się 28 lutego 1917 roku w Popławcach koło Kuźnicy. Miała siedmioro rodzeństwa. Jej rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Bracia i siostry Pani Stefanii rozjechali się po całej Polsce. Ona – przed II wojną światową – pojechała do Grodna, gdzie pracowała jako pomoc domowa. Potem wróciła do Popławiec, gdzie w 1947 roku wyszła za mąż za swojego sąsiada – Feliksa Lenkiewicza. Małżonkowie doczekali się czterech córek (jedna zmarła jako dziecko).

ZOBACZ WIĘCEJ

Komunikat Burmistrza Sokółki

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, że od dnia 6 marca 2017 r. firma UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży – Lider konsorcjum, rozpoczyna prace związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości”.

Prace budowlane

W pierwszej kolejności wykonywane będą roboty związane z wycinką drzew, roboty rozbiórkowe, usuwanie karpin po wyciętych drzewach. W dalszej kolejności roboty ziemne, roboty branżowe, odpowiednio wykonywanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na drodze wojewódzkiej nr 673 na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Marcowe promocje na lodowisku

Lodowisko w Sokółce

Miejskie lodowisko będzie otwarte również marcu. Co więcej, od 1 marca 2017 r. rozpoczęła się marcowa promocja na lodowisku! Od poniedziałku do piątku do godz. 13:00 wszyscy łyżwiarze jeżdżą całkowicie bezpłatnie! Natomiast w soboty i niedziele każde wejście na lodowisko kosztuje dla wszystkich jedyne 2 zł. 

Promocja nie obejmuje wypożyczania łyżew. W pozostałych godzinach, nie ujętych w powyższej akcji, obowiązują wejścia wg obowiązującego dotychczas cennika. Zapraszamy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jak korzystać z lodowiska

OSiR, Paulina Sawicka

Uczelnie zaprezentowały swoją ofertę

Ufundowany przez Burmistrz Sokółki Ewę Kulikowską puchar za przygotowanie najbogatszej oferty podczas XV Prezentacji Edukacyjno – Doradczych „Uczelnie w powiecie” trafił do Uniwersytetu w Białymstoku.

Uczelnie w Sokółce

W poniedziałek 27 lutego 2017 roku w hali sportowej Zespołu szkół w Sokółce odbyły się Prezentacje Edukacyjno – Doradcze ph. „Uczelnie w powiecie”.

– Zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z tym, co młodym ludziom proponują szkoły wyższe. Dokonajcie mądrych i trafnych wyborów – powiedział Redaktor Naczelny „Wieści Podlaskich” Wiesław Sokołowski. To właśnie ta gazeta jest organizatorem Prezentacji Edukacyjno – Doradczych.

W tym roku uczelnie zaprezentowały swoją ofertę w: Sokółce, Siemiatyczach, Bielsku Podlaskim i Hajnówce. ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content