Ankieta dotycząca systemu powiadamiania sms

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, podjęła działania aby wprowadzić w Gminie Sokółka system powiadamiania sms.

SMS

Wiadomości SMS są obecnie najszybszym sposobem dotarcia do mieszkańców i przekazania najważniejszych informacji.

Na razie system zostanie wprowadzony na rok jako projekt pilotażowy, który ma na celu zbadać zainteresowanie projektem i określić czy taki system jest potrzebny i czy spełnia swoją rolę.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji sms powinny wypełnić poniżej zamieszczony formularz ankiety i dostarczyć go do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pok. 207. Rejestracja i korzystanie z sytemu dla użytkowników jest bezpłatna. Więcej informacji można uzyskać pod  tel. 85-7110944 lub 85-7110946.

DO POBRANIA: Ankieta

EZ

Skip to content