Seniorzy uczestniczyli w konsultacjach społecznych

25 lutego 2016 r. w czytelni Biblioteki Publicznej w Sokółce seniorzy z naszego miasta uczestniczyli w konsultacjach społecznych pt. „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” przeprowadzonych przez podinsp. Andrzeja Kozaka z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Policjant omówił stan zagrożenia przestępczością na terenie naszej gminy, po czym zaprosił wszystkich do dyskusji dotyczącej problemów bezpieczeństwa. Mapa zagrożeń ma być skonstruowana na początku marca i będzie ona ogólnodostępna dla każdego mieszkańca naszego powiatu.

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce przystępuje do budowy „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” na terenie powiatu sokólskiego. Dla realizacji tego celu konieczne jest m.in. zebranie informacji o zagrożeniach, bezpośrednio od mieszkańców miast i wsi, przedstawicieli samorządów, szkół, instytucji publicznych, ośrodków opieki zdrowotnej, organizacji społecznych, organizacji parafialnych, związków wyznaniowych i zakładów pracy. W ten sposób zebrane dane, będące niczym innym jak oczekiwaniami społecznymi, posłużą do opracowania mapy istniejących zagrożeń, na podstawie której planowane i realizowane będą przez Policję i inne współdziałające służby, działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego mieszkańców naszego powiatu – można przeczytać na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

(KB)

Skip to content