Na Dożynkach Wojewódzkich w Sokółce

W niedzielę 30 sierpnia w Sokółce spotkali się uczestnicy Dożynek Wojewódzkich. Największe w roku święto gospodarskie rolników, będące ukoronowaniem ich trudu, zgromadziło setki osób.

Burmistrz Sokółki

W dawnej Polsce dożynki nazywano „wieńcowem” (od najważniejszego ich symbolu – wieńca ze zbóż i kwiatów) lub „okrężnem” (od staropolskiego obyczaju jesiennego obchodzenia pól po zebraniu zboża). Polacy znali dożynki już w XVI wieku, czyli od czasu, kiedy na naszych ziemiach rozwinęła się gospodarka folwarczno – dworska.

Organizatorami tegorocznych Dożynek Wojewódzkich w Sokółce byli: Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Kazimierz Baszko oraz Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Współorganizatorzy to: Podlaska Izba Rolnicza, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Sokólski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce. ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content