Informacja o poziomie recyklingu w 2014 r.

smieci_rec

Wypełniając obowiązek określony w art. 3 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) Urząd Miejski w Sokółce informujemy, iż w 2014 r. poziom recyklingu osiągniętego na terenie gminy Sokółka wyniósł 17,9 %, a poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania uklasyfikował się na poziomie 0,7 %.

Spotkanie z mieszkańcami Starej Kamionki

W środę 27 maja Sołtys Starej Kamionki Kazimierz Szomko oraz mieszkańcy tej wsi spotkali się z Burmistrz Sokółki Ewą Kulikowską, Zastępcą Burmistrza Antonim Stefanowiczem oraz pracownikami Urzędu Miejskiego.

Mieszkańcy wyrazili zaniepokojenie planami rozbudowy i lokalizacji nowych kopalni kruszywa na obszarze wokół ich wsi oraz wyznaczenia w Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Gminy Sokółka  terenów występowania obszarów kruszyw przewidzianych do eksploatacji w okresie perspektywicznym. Obawy te wystąpiły w związku z wykonywaniem robót geologicznych na obszarze Starej Kamionki dla rozpoznania obszarów prognostycznych występowania kruszywa dla korytarza drogi S-19 na odcinku Kuźnica – Bielsk Podlaski na wniosek Ministra Środowiska.

Delegacja ze Starej Kamionki zwróciła się do Burmistrz Sokółki o rozważenie przystąpienia do zmiany Studium i wprowadzenia zakazu wydobycia kruszywa z uwagi na unikalny przyrodniczo – kulturalny charakter tych terenów oraz występujące na nim okazy dzikich zwierząt i ptaków.

(UM)

Podsumowanie sezonu AS Falcon

Dwa zespoły Akademii Sportu Falcon Sokółka prowadzone przez trenerów Radosława Kabelis i Radosława Szodę reprezentowały barwy Akademii w rozgrywkach Żaków Podlaskiego Związku Piłki Nożnej.

W grupie VII nasze zespoły rywalizowały z AP Talent Białystok, AP Talent II Białystok, BSP III Jagiellonia Białystok, BSP IV Jagiellonia Białystok. Grupę bezkonkurencyjnie wygrał zespół AP Talent Białystok. Jedynie nasz zespół AS Falcon Sokółka składający się z chłopców urodzonych w 2006 roku był w stanie nawiązać rywalizację. Udało się odnieść tylko jedno zwycięstwo na sześć spotkań. W pozostałych meczach po wyrównanej grze, AP Talen okazała się drużyną lepszą. Nasi chłopcy z pozostałymi zespołami nie mieli większych problemów i tylko raz ulegli BSP IV Jagiellonia. Dzięki temu z dorobkiem 72 pkt zajęli 2 miejsce w grupie. ZOBACZ WIĘCEJ

Dzień Samorządowca

Sejm RP w 2000 roku uchwalił dzień 27 maja „Dniem Samorządowca”, zaś w 2014 r. Senat ustanowił rok 2015 „Rokiem Samorządu Terytorialnego”. Data wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym i jednocześnie pierwszymi wyborami do samorządu terytorialnego.

Z tej okazji Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska w dniu 27 maja 2015 r. przekazała życzenia wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Sokółce:

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sokółce
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sokółce

Składam serdeczne podziękowania za codzienną pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz trud wkładany w rozwój „naszej małej ojczyzny”.

Życzę, by dotychczasowy zapał i entuzjazm towarzyszył w następnych latach pracy oraz przynosił wymierne efekty dla rozwoju Gminy Sokółka.

Z samorządowym pozdrowieniem,
Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska

UMS

Nabór wniosków o stypendia sportowe

Burmistrz Sokółki ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2015 roku stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wnioski o przyznanie stypendiów należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pok.207, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2015 r. do godz.15.00 na formularzu wniosku, który jest do pobrania poniżej.

DO POBRANIA:

Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Sokółki z dnia 25 maja 2015 r.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Europejski Tydzień Sportu

W dniach 26 maja – 1 czerwca 2015 r. Gmina Sokółka uczestniczy w VII Europejskim Tygodniu Sportu dla wszystkich. W ramach tygodnia sportu zorganizowane są takie imprezy, jak: Dzień dziecka, Dzień sportu, turniej piłki nożnej szkół gimnazjalnych.

W ramach tygodnia sportu zorganizowane zostaną:

27.05.2015 r. w godz. 9.00-14.00 Dzień Sportu – OSiR w Sokółce, Mariańska 31.

28.05.2015 r. w godz. 9.00-15.00 Turniej piłki nożnej chłopców roczników 1999 i młodsi – ORLIK przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, Sokółka, ul. Oś. Zielone 2.

1.06.2015 r. w godz. 9.00-15.00 Dzień Dziecka 2015 – OSiR w Sokółce, Mariańska 31.

DO POBRANIA:
Kalendarz imprez
Regulamin
Zgłoszenie

DODANO: Sprawozdanie

OSiR

Życzenia dla Mam

W Dniu Matki Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska odwiedziła Oddział Noworodkowy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Pani Burmistrz złożyła też życzenia dla Matek, które pracują w Urzędzie Miejskim w Sokółce oraz kobiet, które tego dnia przyszły do magistratu. Każda Mama została obdarowana czerwoną różą.

Burmistrz Ewa Kulikowska przekazała mamom takie oto życzenia:

„Z okazji Dnia Matki, życzę wszystkim Mamom, żeby każdego dnia śmiech dzieci gościł w Waszych domach i sercach, by Wasza miłość odzwierciedlała się na twarzach Waszych pociech, w ich myślach i działaniach i byście pełne dumy, w drobiazgach potrafiły dostrzec sukces swój i Waszych dzieci.”

ZOBACZ WIĘCEJ

Jak pracuje Pani Burmistrz?

„Dziękujemy za ciepłe przyjęcie i poświęcony nam czas. Życzymy sukcesów w pracy zawodowej” – laurkę o takiej treści otrzymała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska od wychowanków Przedszkola nr 1 w Sokółce. Dzieci odwiedziły Urząd Miejski we wtorek 26 maja.

Przedszkolaki odwiedziły urzad
Przedszkolaki w gabinecie Burmistrz Sokółki

– Przyszliśmy zobaczyć, jak pracuje Pani Burmistrz. Zapytamy też, czy często wyjeżdża z urzędu – oznajmiły przedszkolaki przed wejściem do gabinetu Ewy Kulikowskiej.

Pani Burmistrz chętnie odpowiadała na licznie zadawane pytania.
– Pracuję ciężko, ale robię to dla dobra naszego miasta i gminy. Przynajmniej raz w tygodniu jeżdżę w delegacje, żeby pomóc Sokółce w przygotowaniu różnych spraw – wyjaśniła przedszkolakom Burmistrz Ewa Kulikowska.

ZOBACZ WIĘCEJ

Arkusze na nowy rok

We wtorek Burmistrz Ewa Kulikowska podpisała arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli z terenu sokólskiej gminy na nowy rok szkolny 2015/2016.

– Od września w podległych nam placówkach oświatowych będziemy mieli więcej uczniów i przedszkolaków niż obecnie. W Przedszkolu nr 5 zostaną utworzone dwa oddziały specjalne dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności – poinformował Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.

W nowym roku szkolnym planowane jest też zwiększenia liczby zajęć indywidualnych z logopedą. W rozkładach pojawią się również dodatkowe godziny zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Jeżeli chodzi o plany remontowe w placówkach oświatowych – szykowana jest adaptacja piwnicy na świetlicę w Zespole Szkół Ogólnokształcących. W Przedszkolu nr 5 zostaną przygotowane pomieszczenia na oddziały specjalne. Nie zabraknie też bieżących remontów.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Śpiewajmy razem!

W poniedziałek 25 maja w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce odbył się Międzyszkolny Przegląd Piosenki Obcojęzycznej. Najmłodszy wykonawca miał 7, a najstarszy – 18 lat.

Międzyszkolny Przegląd Piosenki Obcojęzycznej

Z zaproszenia na imprezę skorzystało osiem szkół z terenu całej sokólskiej gminy. Były to: Szkoła Podstawowa w Geniuszach, Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych, Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce, Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce, Zespół Szkół w Sokółce, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce oraz Gimnazjum nr 1 w Sokółce.

Z propozycją zorganizowania przeglądu wyszli nauczyciele skupieni w działającym przy Gimnazjum nr 1 Zespole Języków Obcych.

ZOBACZ WIĘCEJ

20 lat chóru „Sokólskie Wrzosy”

– Dziękuję Państwu serdecznie, że promujecie nie tylko Ziemię Sokólską, ale cały region. Staracie się krzewić kulturę i dobre obyczaje – z tymi słowami zwróciła się Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska do członków Chóru Seniorów „Sokólskie Wrzosy”. W sobotę 23 maja zespół świętował swój jubileusz.

20 lat chóru „Sokólskie Wrzosy”
20 lat chóru „Sokólskie Wrzosy”

„Na radość światu, na chwałę miastu, ku pokrzepieniu serc wszystkich” – brzmi motto „Sokólskich Wrzosów”. Pierwsza próba chóru odbyła się w maju 1995 roku. Zespół powstał z inicjatywy Henryka Cudnika, Przewodniczącego Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Sokółce. Chór miał nawiązywać do osiągnięć zespołu, działającego w tym mieście na początku lat 60. XX wieku pod kierunkiem Mariana Kozakiewicza.

W pierwszej próbie uczestniczyły 23 osoby. Kandydaci do śpiewania zostali podzieleni na cztery głosy. Ogromny wkład w funkcjonowanie zespołu wnieśli: Elżbieta Ceglarska, emerytowana Dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury i Kazimierz Wołyniec, Przewodniczący Miejsko – Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce. Chór wspierała też Krystyna Andrzejewska, ówczesna Dyrektor SOK. ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na „Noc Bibliotek”

Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zaprasza na „Noc Bibliotek” w sobotę 30 maja 2015 r., Os. Centrum 21.

W programie:

od godz. 17:00
– gry, zabawy i konkursy pod chmurką z animatorem,
– Kącik Kolorowej Buzi z Sokólskim Ośrodkiem Kultury,
– pokaz broni i walk przygotowany przez Sokólskie Bractwo Rycerskie,
– polonez w wykonaniu uczniów SP Nr 1 w Sokółce,
– literackie hobby Oli Zalewskiej,
– konkurs na ciekawy strój bajkowy.

od godz. 19:00
– odjazd z „Lokomotywą” Juliana Tuwima,
–  zumbuj z biblioteką,
– otwarcie wystawy prac Karola Klimowicza,
– występ Koła recytatorsko-teatralnego ZSR w Sokółce,
– występ wokalny – Studio Poezja,
– występ kabaretu „To i Owo” UTW,
– czytanie z latarkami (własnymi).

(KB)

Modlili się o pokój

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk uczestniczyli w wyjątkowym spotkaniu, które odbyło się w sobotę 23 maja w Bohonikach. Do tej niewielkiej podsokólskiej wsi przyjechało blisko 200 chrześcijan i muzułmanów, aby wspólnie pomodlić się o pokój i sprawiedliwość na świecie.

Modlitwa o pokój
Modlitwa o pokój

– Po raz kolejny spotykamy się w gościnnych podlaskich progach – w Bohonikach. Ta miejscowość jest dla nas symbolem Mekki. Tak jak Kruszyniany są symbolem Medyny – powiedział Tomasz Miśkiewicz, Mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.
To właśnie on objął honorowym patronatem uroczystość, która w sobotę odbyła się w Bohonikach koło Sokółki.

W Polsce podobne spotkanie po raz pierwszy zainaugurowali muzułmanie w 2003 roku.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wielobój pływacki w Augustowie

W dniach 22-23 maja 2015 r. odbył się w Augustowie wielobój pływacki o Puchar Burmistrza. W dwudniowej zmaganiach rywalizowało 255 zawodników z 13 klubów województwa podlaskiego, Wyszkowa, Giżycka oraz czterdziestoosobowa reprezentacja litewskiego klubu z miasta Alytus. Nasze miasto reprezentowały kluby UKS Omega oraz UKS Batory.

Zawody odbywały się w kategoriach wiekowych rocznik 2004 i młodsi, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 i starsi. Były to wymagające zawody, sprawdzające wszechstronność oraz szybkość zawodników, ponieważ musieli oni startować we wszystkich stylach pływackich na dystansach sprinterskich (50m oraz 100m). Każdy pływak miał prawo startu w 6 wyścigach indywidualnych oraz w sztafecie. Prowadzonabyła klasyfikacja wielobojowa, na zakończenie której nagradzano 10 najlepszych zawodników oraz zawodniczki w poszczególnych rocznikach (decydowała suma punktów Fina za 6 startów).

Zawodnicy UKS Omega przygotowani przez trenerów Konrada Stackiewicza oraz Rafała Firsa zdobyli w tej rywalizacji 19 medali. ZOBACZ WIĘCEJ

Życzenia dla strażaków

W piątek 22 maja 2015 r. w Sokółce odbyły się obchody Dnia Strażaka. Z tej okazji Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wystosowała pismo do wszystkich, którzy pełnią tę zaszczytną funkcję. Zostało ono przekazane przez Zastępcę Burmistrza Adama Kowalczuka na ręce Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Wacława Gresia.

Poniżej przytaczamy treść życzeń od Pani Burmistrz:

„Strażacy są dumą polskiego społeczeństwa, symbolem trwania i siły Naszej Ojczyzny, przykładem patriotyzmu, ofiarności i profesjonalizmu.
Z okazji Dnia Strażaka, kieruję na ręce Pana Komendanta słowa najwyższego uznania dla wszystkich druhów.
Życzę wytrwałości w zmaganiu się z codziennymi wyzwaniami, satysfakcji z pełnionej służby oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym”.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Spotkanie z klubami pływackimi z Sokółki

Przedstawiciele dwóch Uczniowskich Klubów Sportowych – „Batory” i „Omega” z Sokółki uczestniczyli w spotkaniu z Burmistrz Sokółki Ewą Kulikowską i Zastępcą Burmistrza Adamem Kowalczukiem. Odbyło się ono we wtorek 19 maja w Urzędzie Miejskim.

W trakcie spotkania omówiono bieżącą działalność „Batorego” i „Omegi”. Poruszono też zagadnienia związane z dalszym funkcjonowaniem klubów. Przedstawiciele „Batorego” i „Omegi” zrelacjonowali sukcesy swoich zawodników na zawodach pływackich.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Ankieta dot. planu gospodarki niskoemisyjnej

Gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informacje pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

ZOBACZ WIĘCEJ

Urodziny chóru seniorów

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza na uroczyste obchody 20-lecia Chóru Seniorów „Sokólskie Wrzosy”, które odbędą się w Sokółce 23 maja 2015 r. (sobota).

Źródło: Sok.org.pl
Źródło fot.: Sok.org.pl

W programie:
godz. 13.00 – Msza w intencji chórzystów w Kościele Kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce.
godz. 14.30 – Część oficjalna w kinie „Sokół”:
• Otwarcie uroczystości przez Burmistrz Sokółki Ewę Kulikowską;
• Wręczenie odznaczeń;
• Krótki rys historyczny Chóru Seniorów „Sokólskie Wrzosy” – Dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury Zbigniew Dębko;
• Wystąpienia zaproszonych gości;
• Koncert Jubileuszowy Chóru Seniorów „Sokólskie Wrzosy”.

Zaproszenie na Zieloną Galę

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w dniach 30 i 31 maja 2015 r. organizuje Zieloną Galę i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego. Są to jedne z większych targów rolniczych w województwie podlaskim.

Na zwiedzających czekają pokazy, ciekawe wykłady, konkursy i bogata oferta wystawiennicza. Do Szepietowa przyjedzie ponad 150 wystawców. Zapowiada się majówka pełna atrakcji.

DO POBRANIA: Pełna treść zaproszenia

Marlena Zaremba
PODR w Szepietowie

Skip to content