Informacja o poziomie recyklingu w 2014 r.

smieci_rec

Wypełniając obowiązek określony w art. 3 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) Urząd Miejski w Sokółce informujemy, iż w 2014 r. poziom recyklingu osiągniętego na terenie gminy Sokółka wyniósł 17,9 %, a poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania uklasyfikował się na poziomie 0,7 %.

Spotkanie z mieszkańcami Starej Kamionki

W środę 27 maja Sołtys Starej Kamionki Kazimierz Szomko oraz mieszkańcy tej wsi spotkali się z Burmistrz Sokółki Ewą Kulikowską, Zastępcą Burmistrza Antonim Stefanowiczem oraz pracownikami Urzędu Miejskiego.

Mieszkańcy wyrazili zaniepokojenie planami rozbudowy i lokalizacji nowych kopalni kruszywa na obszarze wokół ich wsi oraz wyznaczenia w Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Gminy Sokółka  terenów występowania obszarów kruszyw przewidzianych do eksploatacji w okresie perspektywicznym. Obawy te wystąpiły w związku z wykonywaniem robót geologicznych na obszarze Starej Kamionki dla rozpoznania obszarów prognostycznych występowania kruszywa dla korytarza drogi S-19 na odcinku Kuźnica – Bielsk Podlaski na wniosek Ministra Środowiska.

Delegacja ze Starej Kamionki zwróciła się do Burmistrz Sokółki o rozważenie przystąpienia do zmiany Studium i wprowadzenia zakazu wydobycia kruszywa z uwagi na unikalny przyrodniczo – kulturalny charakter tych terenów oraz występujące na nim okazy dzikich zwierząt i ptaków.

(UM)

Podsumowanie sezonu AS Falcon

Dwa zespoły Akademii Sportu Falcon Sokółka prowadzone przez trenerów Radosława Kabelis i Radosława Szodę reprezentowały barwy Akademii w rozgrywkach Żaków Podlaskiego Związku Piłki Nożnej.

W grupie VII nasze zespoły rywalizowały z AP Talent Białystok, AP Talent II Białystok, BSP III Jagiellonia Białystok, BSP IV Jagiellonia Białystok. Grupę bezkonkurencyjnie wygrał zespół AP Talent Białystok. Jedynie nasz zespół AS Falcon Sokółka składający się z chłopców urodzonych w 2006 roku był w stanie nawiązać rywalizację. Udało się odnieść tylko jedno zwycięstwo na sześć spotkań. W pozostałych meczach po wyrównanej grze, AP Talen okazała się drużyną lepszą. Nasi chłopcy z pozostałymi zespołami nie mieli większych problemów i tylko raz ulegli BSP IV Jagiellonia. Dzięki temu z dorobkiem 72 pkt zajęli 2 miejsce w grupie. ZOBACZ WIĘCEJ

Dzień Samorządowca

Sejm RP w 2000 roku uchwalił dzień 27 maja “Dniem Samorządowca”, zaś w 2014 r. Senat ustanowił rok 2015 “Rokiem Samorządu Terytorialnego”. Data wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym i jednocześnie pierwszymi wyborami do samorządu terytorialnego.

Z tej okazji Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska w dniu 27 maja 2015 r. przekazała życzenia wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Sokółce:

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sokółce
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sokółce

Składam serdeczne podziękowania za codzienną pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz trud wkładany w rozwój „naszej małej ojczyzny”.

Życzę, by dotychczasowy zapał i entuzjazm towarzyszył w następnych latach pracy oraz przynosił wymierne efekty dla rozwoju Gminy Sokółka.

Z samorządowym pozdrowieniem,
Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska

UMS

Nabór wniosków o stypendia sportowe

Burmistrz Sokółki ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2015 roku stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wnioski o przyznanie stypendiów należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pok.207, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2015 r. do godz.15.00 na formularzu wniosku, który jest do pobrania poniżej.

DO POBRANIA:

Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Sokółki z dnia 25 maja 2015 r.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Europejski Tydzień Sportu

W dniach 26 maja – 1 czerwca 2015 r. Gmina Sokółka uczestniczy w VII Europejskim Tygodniu Sportu dla wszystkich. W ramach tygodnia sportu zorganizowane są takie imprezy, jak: Dzień dziecka, Dzień sportu, turniej piłki nożnej szkół gimnazjalnych.

W ramach tygodnia sportu zorganizowane zostaną:

27.05.2015 r. w godz. 9.00-14.00 Dzień Sportu – OSiR w Sokółce, Mariańska 31.

28.05.2015 r. w godz. 9.00-15.00 Turniej piłki nożnej chłopców roczników 1999 i młodsi – ORLIK przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, Sokółka, ul. Oś. Zielone 2.

1.06.2015 r. w godz. 9.00-15.00 Dzień Dziecka 2015 – OSiR w Sokółce, Mariańska 31.

DO POBRANIA:
Kalendarz imprez
Regulamin
Zgłoszenie

DODANO: Sprawozdanie

OSiR

Życzenia dla Mam

W Dniu Matki Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska odwiedziła Oddział Noworodkowy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Pani Burmistrz złożyła też życzenia dla Matek, które pracują w Urzędzie Miejskim w Sokółce oraz kobiet, które tego dnia przyszły do magistratu. Każda Mama została obdarowana czerwoną różą.

Burmistrz Ewa Kulikowska przekazała mamom takie oto życzenia:

„Z okazji Dnia Matki, życzę wszystkim Mamom, żeby każdego dnia śmiech dzieci gościł w Waszych domach i sercach, by Wasza miłość odzwierciedlała się na twarzach Waszych pociech, w ich myślach i działaniach i byście pełne dumy, w drobiazgach potrafiły dostrzec sukces swój i Waszych dzieci.”

ZOBACZ WIĘCEJ

Jak pracuje Pani Burmistrz?

„Dziękujemy za ciepłe przyjęcie i poświęcony nam czas. Życzymy sukcesów w pracy zawodowej” – laurkę o takiej treści otrzymała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska od wychowanków Przedszkola nr 1 w Sokółce. Dzieci odwiedziły Urząd Miejski we wtorek 26 maja.

Przedszkolaki odwiedziły urzad
Przedszkolaki w gabinecie Burmistrz Sokółki

– Przyszliśmy zobaczyć, jak pracuje Pani Burmistrz. Zapytamy też, czy często wyjeżdża z urzędu – oznajmiły przedszkolaki przed wejściem do gabinetu Ewy Kulikowskiej.

Pani Burmistrz chętnie odpowiadała na licznie zadawane pytania.
– Pracuję ciężko, ale robię to dla dobra naszego miasta i gminy. Przynajmniej raz w tygodniu jeżdżę w delegacje, żeby pomóc Sokółce w przygotowaniu różnych spraw – wyjaśniła przedszkolakom Burmistrz Ewa Kulikowska.

ZOBACZ WIĘCEJ

Arkusze na nowy rok

We wtorek Burmistrz Ewa Kulikowska podpisała arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli z terenu sokólskiej gminy na nowy rok szkolny 2015/2016.

– Od września w podległych nam placówkach oświatowych będziemy mieli więcej uczniów i przedszkolaków niż obecnie. W Przedszkolu nr 5 zostaną utworzone dwa oddziały specjalne dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności – poinformował Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.

W nowym roku szkolnym planowane jest też zwiększenia liczby zajęć indywidualnych z logopedą. W rozkładach pojawią się również dodatkowe godziny zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Jeżeli chodzi o plany remontowe w placówkach oświatowych – szykowana jest adaptacja piwnicy na świetlicę w Zespole Szkół Ogólnokształcących. W Przedszkolu nr 5 zostaną przygotowane pomieszczenia na oddziały specjalne. Nie zabraknie też bieżących remontów.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Śpiewajmy razem!

W poniedziałek 25 maja w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce odbył się Międzyszkolny Przegląd Piosenki Obcojęzycznej. Najmłodszy wykonawca miał 7, a najstarszy – 18 lat.

Międzyszkolny Przegląd Piosenki Obcojęzycznej

Z zaproszenia na imprezę skorzystało osiem szkół z terenu całej sokólskiej gminy. Były to: Szkoła Podstawowa w Geniuszach, Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych, Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce, Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce, Zespół Szkół w Sokółce, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce oraz Gimnazjum nr 1 w Sokółce.

Z propozycją zorganizowania przeglądu wyszli nauczyciele skupieni w działającym przy Gimnazjum nr 1 Zespole Języków Obcych.

ZOBACZ WIĘCEJ

20 lat chóru „Sokólskie Wrzosy”

– Dziękuję Państwu serdecznie, że promujecie nie tylko Ziemię Sokólską, ale cały region. Staracie się krzewić kulturę i dobre obyczaje – z tymi słowami zwróciła się Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska do członków Chóru Seniorów „Sokólskie Wrzosy”. W sobotę 23 maja zespół świętował swój jubileusz.

20 lat chóru „Sokólskie Wrzosy”
20 lat chóru „Sokólskie Wrzosy”

„Na radość światu, na chwałę miastu, ku pokrzepieniu serc wszystkich” – brzmi motto „Sokólskich Wrzosów”. Pierwsza próba chóru odbyła się w maju 1995 roku. Zespół powstał z inicjatywy Henryka Cudnika, Przewodniczącego Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Sokółce. Chór miał nawiązywać do osiągnięć zespołu, działającego w tym mieście na początku lat 60. XX wieku pod kierunkiem Mariana Kozakiewicza.

W pierwszej próbie uczestniczyły 23 osoby. Kandydaci do śpiewania zostali podzieleni na cztery głosy. Ogromny wkład w funkcjonowanie zespołu wnieśli: Elżbieta Ceglarska, emerytowana Dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury i Kazimierz Wołyniec, Przewodniczący Miejsko – Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce. Chór wspierała też Krystyna Andrzejewska, ówczesna Dyrektor SOK. ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na “Noc Bibliotek”

Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zaprasza na “Noc Bibliotek” w sobotę 30 maja 2015 r., Os. Centrum 21.

W programie:

od godz. 17:00
– gry, zabawy i konkursy pod chmurką z animatorem,
– Kącik Kolorowej Buzi z Sokólskim Ośrodkiem Kultury,
– pokaz broni i walk przygotowany przez Sokólskie Bractwo Rycerskie,
– polonez w wykonaniu uczniów SP Nr 1 w Sokółce,
– literackie hobby Oli Zalewskiej,
– konkurs na ciekawy strój bajkowy.

od godz. 19:00
– odjazd z “Lokomotywą” Juliana Tuwima,
–  zumbuj z biblioteką,
– otwarcie wystawy prac Karola Klimowicza,
– występ Koła recytatorsko-teatralnego ZSR w Sokółce,
– występ wokalny – Studio Poezja,
– występ kabaretu “To i Owo” UTW,
– czytanie z latarkami (własnymi).

(KB)

Modlili się o pokój

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk uczestniczyli w wyjątkowym spotkaniu, które odbyło się w sobotę 23 maja w Bohonikach. Do tej niewielkiej podsokólskiej wsi przyjechało blisko 200 chrześcijan i muzułmanów, aby wspólnie pomodlić się o pokój i sprawiedliwość na świecie.

Modlitwa o pokój
Modlitwa o pokój

– Po raz kolejny spotykamy się w gościnnych podlaskich progach – w Bohonikach. Ta miejscowość jest dla nas symbolem Mekki. Tak jak Kruszyniany są symbolem Medyny – powiedział Tomasz Miśkiewicz, Mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.
To właśnie on objął honorowym patronatem uroczystość, która w sobotę odbyła się w Bohonikach koło Sokółki.

W Polsce podobne spotkanie po raz pierwszy zainaugurowali muzułmanie w 2003 roku.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wielobój pływacki w Augustowie

W dniach 22-23 maja 2015 r. odbył się w Augustowie wielobój pływacki o Puchar Burmistrza. W dwudniowej zmaganiach rywalizowało 255 zawodników z 13 klubów województwa podlaskiego, Wyszkowa, Giżycka oraz czterdziestoosobowa reprezentacja litewskiego klubu z miasta Alytus. Nasze miasto reprezentowały kluby UKS Omega oraz UKS Batory.

Zawody odbywały się w kategoriach wiekowych rocznik 2004 i młodsi, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 i starsi. Były to wymagające zawody, sprawdzające wszechstronność oraz szybkość zawodników, ponieważ musieli oni startować we wszystkich stylach pływackich na dystansach sprinterskich (50m oraz 100m). Każdy pływak miał prawo startu w 6 wyścigach indywidualnych oraz w sztafecie. Prowadzonabyła klasyfikacja wielobojowa, na zakończenie której nagradzano 10 najlepszych zawodników oraz zawodniczki w poszczególnych rocznikach (decydowała suma punktów Fina za 6 startów).

Zawodnicy UKS Omega przygotowani przez trenerów Konrada Stackiewicza oraz Rafała Firsa zdobyli w tej rywalizacji 19 medali. ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content