Konkurs „Inicjatywa Społeczna Roku 2013″

Wojewoda Podlaski zaprasza do udziału w konkursie „Inicjatywa Społeczna Roku 2013”, którego celem jest promowanie działań organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które swoimi inicjatywami aktywizują najbliższe środowisko, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, kształtują zasady współżycia społecznego oraz integrują lokalną społeczność.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które prowadzą działalność na rzecz lokalnej społeczności, aktywizują najbliższe środowisko, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, kształtują zasady współżycia społecznego oraz integrują lokalną społeczność. Konkurs obejmuje inicjatywy zrealizowane w 2013 roku. Kategorie inicjatyw objętych konkursem:

  1. Inicjatywy edukacyjne i sportowe.
  2. Inicjatywy na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego.
  3. Inicjatywy z zakresu polityki społecznej.
  4. Inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://www.bialystok.uw.gov.pl

Zaproszenie na wystawę w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zaprasza na marcową wystawę etykiet zapałczanych Aleksandry Zalewskiej ph. “Moja mała filumenistyka”. Wystawę można oglądać od poniedziałku do soboty w godzinach pracy biblioteki (Os. Centrum 21).

Ola od kilku lat jest filumenistką. To nie znaczy, że zbiera wszystko, jej hobby to kolekcjonowane etykiet zapałczanych (filumenistyka z gr. philéō = lubię + łac. lumen = światło, ozdoba – to dziedzina nauki i pasji hobbystycznej, która zajmuje się zbiorami etykiet zapałczanych oraz historią niecenia i użytkowania ognia). Pierwsi filumeniści pojawili się w połowie XIX wieku. Większą popularność filumenistyka zyskała w latach 30. XX wieku, najpierw w Wielkiej Brytanii, potem także w innych krajach. Polscy filumeniści są zrzeszeni razem z filatelistami w Polskim Związku Filatelistów. W Bystrzycy Kłodzkiej znajduje się jedno z niewielu na świecie muzeów filumenistycznych. Obecnie filumenistyka w Polsce jest w zaniku z powodu braku nowych etykiet zapałczanych, gdyż produkowane obecnie pudełka zapałek posiadają nadruki. Natomiast jeszcze w latach 70. XX wieku w sieci kiosków RUCH-u sprzedawane były zestawy etykiet zapałczanych specjalnie dla kolekcjonerów (podobnie jak zestawy znaczków pocztowych czystych lub stemplowanych).

(KB)

Skip to content