Zaproszenie na seminarium

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zaprasza na seminarium realizowane we współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego pn. „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej – Działanie 8.1 POIG”. Seminarium odbędzie się 9 lipca 2013 r. w godz. 10.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, Sala 117, I piętro.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego do 5 lipca 2013 r.  na adres e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl lub na nr faksu 85 66 54 474

W programie:

 • Informacje o usługach Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
 • Zasady naboru wniosków do działania 8.1
  • Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.1
  • Wydatki kwalifikowane
  • Wielkość i intensywność wsparcia
  • Procedura aplikacyjna
  • Kryteria oceny wniosków
 • Panel dyskusyjny
 • Poczęstunek dla uczestników

Dodatkowych informacji udzielają:
Magdalena Kosobudzka, tel. 85 66 54 599, magdalena.kosobudzka@wrotapodlasia.pl
Agnieszka Piesowicz, tel. 85 66 54 516, agnieszka.piesowicz@wrotapodlasia.pl

DO POBRANIA:
Program seminarium
Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Skip to content