Konsultacje Programu FIO na lata 2014-2020

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać do dnia 28 lutego 2013 r.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest ściśle skorelowany ze Strategią Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015 oraz dokumentami projektowanymi: strategią długookresową, średniookresową oraz strategiami zintegrowanymi, w szczególności ze Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego. Ten jego horyzontalny wymiar pozwala na odgrywanie roli ważnego narzędzia realizacji polityki rozwoju w obszarach zwiększania znaczenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia partnerstwa publiczno-społecznego oraz dalszego rozwoju struktur społeczeństwa obywatelskiego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku zaprasza osoby niepełnosprawne z województwa podlaskiego (niepełnosprawność narządu wzroku, lub słuchu, lub ruchu), w wieku 18-64 lat do uczestnictwa w atrakcyjnym programie aktywizacji społeczno – zawodowej w ramach projektu „Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

projekt_niepelnosprawni_201

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

Organizatorzy zapewniają kompleksowe wsparcie towarzyszące: materiały edukacyjne, zwrot kosztów dojazdów, wyżywienie, stypendium szkoleniowe i stażowe, ubezpieczenie, opiekę nad osobą zależną, opiekę asystenta osoby niepełnosprawnej, tłumacza języka migowego.

Projekt „Integracja + kwalifikacje + Integracja = AKTYWIZACJA” to możliwość zdobycia ciekawego zawodu, poznania swoich mocnych strony i wypracowania ścieżki rozwoju zawodowego, poznania pracodawców i nabrania doświadczenia podczas praktyk i staży, nawiązania przyjaźni.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne  na stronie internetowej www.projektaktywizacja.pl

Kontakt telefoniczny:   85 651 58 55, kom. 721 812 763

lub osobisty: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5

(EM)

Po co te graty? Wyrzuć je z chaty!

konkurs_lop_1

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Sokółce w ramach III edycji Konkursu Ekologicznego „LOP kontra elektrośmieci” organizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody wspólnie z firmą recyklingową Serwisownia Sp. z o.o. organizuje zbiórkę zużytych i zniszczonych urządzeń działających na prąd lub baterie.

W ramach akcji zbierane będą również baterie, świetlówki, tusze i tonery do drukarek. Oddawany sprzęt nie może mieć usuniętych elementów elektronicznych oraz okablowania. Przyjęty zostanie każdy zniszczony sprzęt, jednak powinien on być w miarę kompletny.

Zachęcamy do posprzątania swoich domów ze zbędnego sprzętu elektrycznego i elektrycznego i dostarczenia go w dniach 10-11 stycznia 2013 r. do szkoły przy ul. Mickiewicza 11 w Sokółce.

(LO)

Na zakończenie projektu będzie Kinder Bal

logowki_utw

Od października 2012 roku trwa realizacja projektu „Akademia Przedszkolaka i Seniora” w ramach „Seniorzy w Akcji”. Zadanie realizuje Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce. Projekt został dofinansowany przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę.

Zajęcia odbywają się w Sokółce, Starej Kamionce i Starej Rozedrance. Do tej pory zorganizowano po trzy spotkania w każdej grupie z zakresu sztuki ludowej i kulinarnej oraz zajęcia literacko – historyczne.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wygrała dekoracja z ulicy Piaskowej w Sokółce

Na konkurs ogłoszony przez Burmistrza Sokółki Stanisława Małachwieja i Sokólski Ośrodek Kultury wpłynęło osiem zgłoszeń.

Już po raz kolejny pod koniec roku w Sokółce został zorganizowany Konkurs na Świąteczno – Noworoczną Dekorację Posesji. Jego celem było podtrzymywanie tradycji dekorowania domów i posesji w okresie Bożego Narodzenia, a także inspirowanie mieszkańców miasta i gminy do współtworzenia świątecznej atmosfery.

Do wzięcia udziału w konkursie zdecydowali się właściciele ośmiu posesji. Wszystkie dekoracje obejrzała trzyosobowa komisja pod przewodnictwem Ewy Petelczyc z Sokólskiego Ośrodka Kultury. Oceny dokonano w piątek 28 grudnia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zmiana rachunku bankowego Urzędu Miejskiego

Od 1 stycznia 2013 roku obsługę bankową Urzędu Miejskiego wykonuje Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Wpłaty podatków i opłat można dokonywać bez prowizji w Oddziale Banku w Sokółce, Plac Kościuszki 6 (budynek GS).

Wpłaty podatków i opłat można dokonywać na poniżej podany rachunek:
Adres urzędu: Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1.
Numer rachunku bankowego dla wpłat krajowych: 46 2030 0045 1110 0000 0252 2150

ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Skip to content