Menu / szukaj

Wykazy nieruchomości

Po kliknięciu na numerze pisma nastąpi przekierowanie do Biuletynu Informacji Publicznej.

GR.6840.21.2017.JŻ Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokółka przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

GR.6840.20.2017.JŻ Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokółka przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.