Menu / szukaj

Zwołanie XI Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XI Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 30 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 10.00, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (Kawiarnia Lira).

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/2718

Zaproszenie do konsultacji

Burmistrz Sokółki, działając na podstawie Uchwały Nr LIV/429/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego, zaprasza do konsultacji rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) projektu uchwały:

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród Burmistrza Sokółki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Uwagi prosimy wnosić na załączonym formularzu w terminie 10 dni od opublikowania niniejszej informacji na adres e-mail oswiata@sokolka.pl lub sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1. Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji jest Pani Anna Żemajduk, pokój 304, tel. 857110935.

DO POBRANIA: Informacja wraz z załącznikami

Anna Żemajduk

Spotkanie z Gabrielem Maciejewskim

Sokólski Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej zaprasza 25 kwietnia (sobota) 2015 r. o godz. 18:00 na spotkanie z Gabrielem Maciejewskim – uznawanym za najbardziej kontrowersyjnego autora książek historycznych w Polsce.

Gabriel Maciejewski jest autorem najbardziej kontrowersyjnych obecnie esejów historycznych. W swoich książkach porusza kwestie omijane przez innych, dotyczące głównie wpływu gospodarki na politykę w czasach poprzedzających nowoczesność. Urodził się w roku 1969, pracował jako dziennikarz w tytułach regionalnych i ogólnopolskich.

Krzysztof Oszer

Informacja wyborcza

Burmistrz Sokółki informuje, że został sporządzony spis wyborców na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.

Spis jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sokółce, ul. Pl. Kościuszki 1, pokój nr 301 do 4 maja 2015 r. w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30 oraz wtorek od 8.00 do 16.00.

Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Podsumowanie projektu „Wstań i idź”

W poniedziałek, 20 kwietnia 2015 r. podsumowano projekt „Wstań i idź”, w ramach którego 25 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w różnych formach wsparcia: poradnictwo psychologiczne i zawodowe, szkolenia z przedsiębiorczości i komputerowe, szkolenia i praktyki zawodowe (Opiekunka dziecięca, Opiekunka osób starszych, Florystyka, Rękodzieło ludowe, Ogrodnictwo), warsztaty komunikacji społecznej, rehabilitacja ruchowa, spotkania integracyjne, wycieczki krajoznawcze, Punkt Aktywizacji Zawodowej, staże zawodowe, zatrudnienie wspomagane.

Odbiorcy projektu zdobyli szereg nowych umiejętności, znacznie zwiększających ich szanse na pokonywanie barier wynikających z niepełnosprawności. Sześć osób uzyskało zatrudnienie. Zawiązały się bliskie relacje i przyjaźnie, pozwalające na wzajemne wspieranie się, a także wspólne organizowanie czasu wolnego, wychodzenie z izolacji i samotności.

CZYTAJ DALEJ

Zaproszenie na Targi Ekonomii Społecznej

W sobotę 25 kwietnia w godzinach 11.00- 15.00 na placu przed Kinem „Sokół” w Sokółce odbędą się Targi Ekonomii Społecznej. Jest to świetna okazja, aby zaprezentować działalność stowarzyszeń, fundacji, klubów, organizacji pozarządowym mieszkańcom Sokółki i okolic.

W Targach mogą uczestniczyć: stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej z terenu powiatu sokólskiego.

CZYTAJ DALEJ

Morsy z Biskupca na Sokólszczyźnie

W sobotę 18 kwietnia na Ziemi Sokólskiej gościliśmy grupę morsów z Biskupca koło Olsztyna. Amatorzy zimowych kąpieli poznali okoliczne zabytki i wzięli udział w dorocznym rytuale mycia Dziewanny nad zalewem w Ozieranach.

Zwiedzanie Sokólszczyzny grupa rozpoczęła od wizyty w kościele kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce, gdzie w 2008 roku doszło do Cudu Eucharystycznego. Do gości z Biskupca dołączyły morsy z Sokółki, Białegostoku, Lipska i Dąbrowy Białostockiej. CZYTAJ DALEJ

Zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i §15 pkt. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz. 538; z 2004 r. Nr 14, poz. 292, Nr 188, poz. 2499; z 2005 r. Nr 261 poz. 2993; z 2010 r. Nr 236 poz. 2875; z 2012 r. poz. 161; z 2015 r. poz. 370) Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje X Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 22 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 15.00, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1.

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/2694

20 medali UKS Omega

W sobotę, 18 kwietnia 2015 r. odbyły się w Hajnówce Międzynarodowe Klubowe Zawody Pływackie. W zawodach wzięły udział reprezentacje 8 klubów z naszego regionu oraz białoruski klub z Prużan. Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach wiekowych: rocznik 2004 i młodsi, 2003-2002 oraz 2001-2000.

UKS Omega reprezentowała 22 osobowa grupa pływaków. Zawodnicy potwierdzili znakomite przygotowanie i zdobyli 20 medali w poszczególnych kategoriach wiekowych.

CZYTAJ DALEJ