Menu / szukaj

Spis zamówień i przetargów

Poniżej zamieszczono chronologiczny spis ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz przetargach prowadzonych przez Urząd Miejski w Sokółce. Po kliknięciu na numerze pisma nastąpi przekierowanie do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ROK 2016

 • 2016-05-24 GR.271.28.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Nadbudowa łącznika w budynku ZSO w Sokółce.
 • 2016-05-19 GR.271.27.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa.
 • 2016-05-17 GR.271.25.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego, Tarasewicza, Mościckiego, Sikorskiego.
 • 2016-05-17 GR.271.24.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozbudowa linii kanalizacji sanitarnej i linii wodociągowej w ul. M. Konopnickiej i ul. bez nazwy nr działek 4278, 4279, 4280.
 • 2016-04-28 GR.271.23.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci ciepłowniczych w ul. Polnej, Warszawskiej, Białostockiej, 1-go Maja.
 • 2016-04-28 GR.271.22.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boisk wielofunkcyjnych przy SP Nr 1, ZSO w Sokółce, ZSI w Sokółce, Gimnazjum Nr 1 wraz z budową infrastruktury lekkoatletycznej.
 • 2016-04-22 GR.271.21.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 103718B Wysokie Laski – Igryły oraz drogi gminnej wewnętrznej na dz. geod. Nr 116 i 120 obręb Igryły.
 • 2016-04-18 GR.271.20.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci ciepłowniczych w ul. Polnej, Warszawskiej, Białostockiej, 1-go Maja.
 • 2016-04-18 GR.271.19.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw, elementów siłowni plenerowej i zagospodarowania terenów zielonych na działce nr 2381/5 w Sokółce.
 • 2016-03-18 GR.271.18.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Mickiewicza na odcinku od Mickiewicza do cmentarza wraz budową kanalizacji deszczowej.
 • 2016-03-18 GR.271.17.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg na terenie Gminy Sokółka.
 • 2016-03-15 GR.271.16.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Nr 103729B w m. Gliniszcze Wielkie.
 • 2016-03-14 GR.271.15.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej.
 • 2016-02-18 GR.271.14.2016 Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na: Zaprojektowaniu integracji układu komunikacyjnego ul. Nowej wraz z kładka nad torami łączącą ul. Nową z ul. Kolejową …
 • 2016-02-10 GR.271.13.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia dróg we wsi Wierzchłowce.
 • 2016-02-08 GR.271.12.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo – rowerowego wokół Zalewu Sokólskiego wraz z oświetleniem hybrydowym, pomostem i infrastrukturą towarzyszącą.
 • 2016-02-08 GR.271.11.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy siłowni plenerowej wraz z placem zabaw Osiedle Zielone (Nad Zalewem).
 • 2016-02-08 GR.271.10.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy miejskiego placu zabaw przy pomniku Józefa Piłsudskiego.
 • 2016-02-08 GR.271.09.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Mickiewicza na odcinku od Mickiewicza do cmentarza wraz budową kanalizacji deszczowej.
 • 2016-01-28 GR.271.08.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników w ciągu dróg gminnych ul. Cicha, Nadrzeczna, Poprzeczna, Spokojna, Stawowa, Wierzbowa, Wspólna.
 • 2016-01-28 GR.271.07.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Bogusze- Boguszowski Wygon oraz wykonanie dokumentacji projektowej dokończenie budowy drogi gminnej we wsi Bogusze.
 • 2016-01-28 GR.271.06.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu rolniczego przez rzekę Sokołda w m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi dojazdowej nr działki 613 i 666 w km. 20+480.
 • 2016-01-28 GR.271.05.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej we wsi Nomiki.
 • 2016-01-22 GR.271.04.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej we wsi Moczalnia Stara.
 • 2016-01-22 GR.271.03.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej we wsi Podkamionka.
 • 2016-01-22 GR.271.02.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych ul. Władysława Reymonta, Żwirki i Wigury, Stanisława Skarżyńskiego, Dywizjonu 303.
 • 2016-01-22 GR.271.01.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych ul. Cypriana Kamila Norwida, Bolesława Prusa, Zofii Nałkowskiej, Henryka Sienkiewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Władysława Reymonta.

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ROK 2015

 • 2015-12-07 GR.271.40.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym w ul. Zygmunta Starego w Sokółce.
 • 2015-12-03 GR.271.39.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej Nr 103726B Bogusze – Żuki.
 • 2015-11-30 GR.271.38.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej Nr 103711B Wilcza Jama – Stara Rozedranka.
 • 2015-11-27 GR.271.37.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Udzielenie kredytu bankowego inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 4 800 000,00 zł.
 • 2015-11-25 GR.271.36.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sokółka w 2016 roku.
 • 2015-11-23 GR.271.35.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej o łącznej powierzchni 1 458 m2 na terenie miasta Sokółka w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
 • 2015-11-23 GR.271.34.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Utrzymanie czystości na chodnikach o łącznej powierzchni 34 424 m2 na terenie miasta Sokółka w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
 • 2015-10-28 GR.271.33.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Starej Kamionce.
 • 2015-10-28 GR.271.32.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych ul. Nadrzecznej i ul. Zdrojowej w Sokółce.
 • 2015-10-26 GR.271.31.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia hybrydowego w postaci 11 lamp na terenie gminy Sokółka.
 • 2015-10-13 GR.271.29.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Nr 103721B na odcinku od Nowej Kamionki do drogi wojewódzkiej Nr 674.
 • 2015-10-12 GR.271.30.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka w sezonie 2015/2016 o łącznej długości 94 km.
 • 2015-10-12 GR.271.28.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kresowej w Sokółce.
 • 2015-09-30 GR.271.26.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii oświetlenia.
 • 2015-09-29 GR.271.27.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sokółce.
 • 2015-09-23 GR.271.25.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Mikołajczyka w Sokółce.
 • 2015-09-22 GR.271.24.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie linii kanalizacji deszczowej w ul. Norwida w Sokółce.
 • 2015-09-22 GR.271.23.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Wąskiej w Sokółce.
 • 2015-09-03 GR.271.22.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym w ul. Batorego.
 • 2015-07-24 GR.271.21.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego ul. Broniewskiego 5A, 5B, 5C w Sokółce.
 • 2015-07-24 GR.271.19.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Wąskiej w Sokółce.
 • 2015-07-23 GR.271.20.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 103733 B.
 • 2015-07-16 GR.271.18.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ul. Kłopotowskiego w Sokółce etap I.
 • 2015-07-16 GR.271.17.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg na terenie Gminy Sokółka.
 • 2015-07-08 GR.271.16.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w gminie Sokółka, linii wodociągowej i linii kanalizacji sanitarnej w mieście Sokółka.
 • 2015-07-08 GR.271.14.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie linii kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa i ul. Nałkowskiej oraz wykonanie linii wodociągowej w ul. Niemena w Sokółce.
 • 2015-07-08 GR.271.13.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie chodnika na ul. Piaskowej w Sokółce.
 • 2015-06-26 GR.271.12.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Zygmunta Starego w Sokółce.
 • 2015-06-25 GR.271.15.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Wąskiej w Sokółce.
 • 2015-05-26 GR.271.11.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Modernizacja pomieszczeń Przedszkola nr 5 na oddziały specjalne.
 • 2015-05-26 GR.271.10.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Remont pomieszczeń Przedszkola Nr 5 celem adaptacji na oddziały Żłobka.
 • 2015-05-13 GR.271.08.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Starej Kamionce.
 • 2015-05-11 GR.271.09.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ul. Torowej w Sokółce.
 • 2015-04-16 GR.271.07.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy pomnika Sokoła wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 989 w Sokółce.
 • 2015-04-07 GR.271.06.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Usługi transportu odpadów.
 • 2015-03-25 GR.271.05.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej we wsi Gliniszcze Wielkie.
 • 2015-03-23 GR.271.04.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej we wsi Kamionka Nowa.
 • 2015-02-27 GR.271.03.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie nawierzchni na ul. Królowej Bony – II etap.
 • 2015-02-27 GR.271.02.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa ul. Pocztowej w Sokółce – II etap.
 • 2015-02-06 GR.271.01.2015 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach Geniusze, Wierzchłowce, Zawistowszczyzna.

PRZETARGI – ROK 2015

 • 2015-04-22 GR.6848.9.2015.RS Burmistrz Sokółki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sokółka, położonej na terenie obrębu Sokółka w rejonie ul. Nowej.
 • 2015-03-05 GR.6848.9.2015.RS Burmistrz Sokółki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sokółka, położonej na terenie obrębu Sokółka w rejonie ul. Nowej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Spis zamówień i przetargów – Archiwum ROK 2014