Menu / szukaj

Spis zamówień i przetargów

Poniżej zamieszczono spis chronologiczny ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz przetargach prowadzonych przez Urząd Miejski w Sokółce. Po kliknięciu na numerze pisma nastąpi przekierowanie do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ROK 2014

 • 2014-04-16 GR.271.19.2014 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ulicy Leśnej i ulicy Ptasiej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
 • 2014-04-04 GR.271.18.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.
 • 2014-04-02 GR.271.17.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Modernizacja kuchni, zaplecza kuchennego i socjalnego Przedszkola Nr 5 w Sokółce.
 • 2014-03-20 GR.271.16.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Urzędu Miejskiego w Sokółce.
 • 2014-03-12 GR.271.15.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Dostawa kompletnej mobilnej sceny estradowej.
 • 2014-03-12 GR.271.14.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowę drogi gminnej ul. Królowej Bony w Sokółce.
 • 2014-03-12 GR.271.13.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa drogi gminnej ul. Malmeda w Sokółce.
 • 2014-02-28 GR.271.12.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Ubezpieczenie majątku i interesów Urzędu Miejskiego w Sokółce wraz z jednostkami organizacyjnymi.
 • 2014-02-26 GR.271.11.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Dostawa kompletnej mobilnej sceny estradowej wraz z podestem scenicznym i wyposażeniem.
 • 2014-01-30 GR.271.10.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Remont tarasu widokowego przy zalewie sokólskim od ul. Kryńskiej.
 • 2014-01-30 GR.271.09.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa linii kablowej komunalnej i linii energetycznej oświetleniowej na Placu Kościuszki i Placu Kilińskiego w Sokółce.
 • 2014-01-30 GR.271.08.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa linii energetycznej i linii energetycznej oświetleniowej na ul. Pocztowej w Sokółce i w miejscowości Bohonniki.
 • 2014-01-30 GR.271.07.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni na ul. Armii Krajowej, ul. Reja, ul. Hubala.
 • 2014-01-30 GR.271.06.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.
 • 2014-01-15 GR.271.05.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mikołajczyka.
 • 2014-01-14 GR.271.04.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta i Norwida.
 • 2014-01-13 GR.271.03.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w 2014 r.
 • 2014-01-07 GR.271.02.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa drogi gminnej ul. Tuwima w Sokółce.
 • 2014-01-02 GR.271.01.2014 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Wykonywanie remontów cząstkowych mieszanką mineralno-bitumiczną na zimno na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka w roku 2014.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ROK 2013

 • 2013-12-12 GR.271.52.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa wodociągu do szkoły podstawowej w Geniuszach.
 • 2013-12-12 GR.271.51.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Sokółce.
 • 2013-12-12 GR.271.50.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sokółka w roku 2014.
 • 2013-11-22 GR.271.49.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Utrzymanie czystości na chodnikach o łącznej powierzchni 27 333 m2 na terenie miasta Sokółka w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
 • 2013-11-22 GR.271.48.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej o łącznej powierzchni 1458m2 na terenie miasta Sokółka w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
 • 2013-10-22 GR.271.47.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa ul. E. Plater w Sokółce.
 • 2013-10-16 GR.271.46.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.
 • 2013-09-25 GR.271.45.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego ul. Witosa w m. Sokółka.
 • 2013-09-24 GR.271.44.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka w sezonie 2013/2014 o łącznej długości 94 km.
 • 2013-09-23 GR.271.43.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa ul. Pięknej w Sokółce.
 • 2013-09-23 GR.271.42.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Utwardzenie nawierzchni jezdni w miejscowości Bobrowniki.
 • 2013-09-19 GR.271.41.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Sokółce.
 • 2013-09-19 GR.271.40.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Matejki w Sokółce.
 • 2013-09-19 GR.271.39.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dywizjonu 303, Skarżyńskiego, Żwirki i Wigury w Sokółce.
 • 2013-08-27 GR.271.38.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Królowej Bony w Sokółce.
 • 2013-08-27 GR.271.37.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego ul. Witosa w m. Sokółka.
 • 2013-07-31 GR.271.36.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Utwardzenie nawierzchni jezdni w miejscowości Bobrowniki.
 • 2013-07-29 GR.271.35.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Dostawa nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4×4 dla OSP Stara Rozedranka.
 • 2013-07-25 GR.271.34.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tuwima w Sokółce.
 • 2013-07-24 GR.271.33.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa ul. Wróblewskiego i ul. Letniej w Sokółce.
 • 2013-07-22 GR.271.32.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Dostawę i montaż elementów placu zabaw w Sokółce.
 • 2013-07-18 GR.271.31.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Modernizacja części pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.
 • 2013-06-25 GR.271.30.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Modernizacja kuchni, zaplecza kuchennego i socjalnego Przedszkola Nr 5 w Sokółce.
 • 2013-06-24 GR.271.29.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy Modernizacji Kina Sokół w Sokółce.
 • 2013-06-18 GR.271.28.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa urządzeń oświetleniowych w Sokółce na ulicach: 1-go Maja, Plac Kościuszki, Wojska Polskiego, Lelewela, Bohaterów Monte Cassino, Grodzieńska.
 • 2013-06-17 GR.271.27.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSO w Sokółce.
 • 2013-06-10 GR.271.26.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Modernizacja budynku kina Sokół w Sokółce – III etap.
 • 2013-06-05 GR.271.25.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Modernizacja kuchni, zaplecza kuchennego i socjalnego Przedszkola Nr 5 w Sokółce.
 • 2013-05-29 GR.271.24.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa dróg gminnych ul. Kruczej i Turystycznej w Sokółce.
 • 2013-05-27 GR.271.23.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Dostawa szerokopasmowego łącza internetowego w ramach realizacji Projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka.
 • 2013-05-16 GR.271.22.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Rozbiórka i budowa linii napowietrznej energetycznej i oświetleniowej nn, rozbiórka i budowa przyłączy napowietrznych nn przy ul. Turystycznej w Sokółce. Budowa linii kablowej oświetleniowej, kanalizacji kablowej, przyłącza kablowego oraz demontaż słupów oświetleniowych przy ul. Kryńskiej w Sokółce.
 • 2013-05-16 GR.271.21.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Bieżące utrzymanie czystości nawierzchni dróg (ulic) gminnych na terenie miasta Sokółka o łącznej długości 33 095 m.
 • 2013-05-14 GR.271.20.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa poddasza w budynku wielorodzinnym na pomieszczenia mieszkalne Sokółka ul. Majowa.
 • 2013-05-14 GR.271.19.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.
 • 2013-05-10 GR.271.18.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w mieście Sokółka oraz świadczenie usług związanych z obsługą systemu monitoringu.
 • 2013-05-06 GR.271.17.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sokółce ul. Skłodowskiej – ul. Nowa.
 • 2013-04-18 GR.271.16.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka.
 • 2013-04-18 GR.271.15.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Opracowanie koncepcji oraz przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi powierzonych zestawów komputerowych, podstawowej obsługi urządzeń służących do odbioru Internetu oraz korzystania z udostępnionych usług elektronicznych dla 500 Beneficjentów Ostatecznych Projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka.
 • 2013-04-18 GR.271.14.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce oraz kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Kamionka.
 • 2013-03-28 GR.271.13.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Sokółce.
 • 2013-03-28 GR.271.12.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej na terenie miasta Sokółka poprzez przebudowę ul. Kolejowej i remont ulic Warszawskiej i 1-go Maja o dł. 1705 mb.
 • 2013-03-27 GR.271.11.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Usługi transportu odpadów.
 • 2013-03-14 GR.271.10.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Demontaż i budowa urządzeń energetycznych kolidujących z przebudową układu drogowego ul. Kolejowej w Sokółce.
 • 2013-03-11 GR.271.09.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Urzędu Miejskiego w Sokółce.
 • 2013-03-07 GR.271.08.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży drogowej.
 • 2013-03-07 GR.271.07.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży sanitarnej przy budowie wodociągów wiejskich we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce oraz kanalizacji we wsi Nowa Kamionka.
 • 2013-03-07 GR.271.06.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży sanitarnej.
 • 2013-02-11 GR.271.05.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa ulicy Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
 • 2013-02-06 GR.271.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: ubezpieczenie majątku i interesów Urzędu Miejskiego w Sokółce wraz z jednostkami organizacyjnymi.
 • 2013-01-17 GR.271.03.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa ul. Roski Małe w Sokółce.
 • 2013-01-09 GR.271.02.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Sokółce.
 • 2013-01-09 GR.271.01.2013 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: opracowanie dokumentacji projektowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sokółka oraz opracowanie ekofizjografii dla obszaru gminy Sokółka.

PRZETARGI – ROK 2014

 • 2014-04-07 GR.6848.9.2014.RS Burmistrz Sokółki ogłasza przetarg ustny nieograniczony nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej własność Gminy Sokółka, położonej na terenie obrębu Malawicze Górne.
 • 2014-03-21 GR.6840-28.1.2013.2014GF Burmistrz Sokółki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5, stanowiącego własność Gminy Sokółka, położonego w Sokółce, os. Centrum 7.
 • 2014-03-06 GR.6848.2.2014.RS Burmistrz Sokółki ogłasza przetarg ustny nieograniczony nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej własność Gminy Sokółka, położonej na terenie obrębu Sokółka w rejonie ul. Nowej.
 • 2014-01-28 GR.7125.9.2013.2014GF Burmistrz Sokółki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Sokółka, położonego w Sokółce, os. Centrum 8 …
 • 2014-01-23 GR.6848.2.2014.RS Burmistrz Sokółki ogłasza przetarg ustny nieograniczony nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sokółka, położonej na terenie obrębu Sokółka w rejonie ul. Nowej, przeznaczonej do dzierżawy.

PRZETARGI – ROK 2013

 • 2013-12-13 GR.6848.16.2013.RS Burmistrz Sokółki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Sokółka, położonych na terenie obrębu Sokółka, przy ul. Dąbrowskiego …
 • 2013-10-10 GR.7125.9.2013GF Burmistrz Sokółki ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7, stanowiącego własność Gminy Sokółka, położonego w Sokółce na os. Centrum 8, o powierzchni użytkowej 30,00m2 …
 • 2013-08-21 GR.6848.8.2013.RS Burmistrz Sokółki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sokółka, położonej na terenie obrębu Miejskie Nowiny …
 • 2013-08-13 GR.7125.9.2013GF Burmistrz Sokółki ogłasza wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Sokółka, przeznaczonej do trwałego rozdysponowania w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 • 2013-08-08 GR.6840.13.2013.RS Burmistrz Sokółki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie obrębu Drahle, stanowiącej własność Gminy Sokółka.
 • 2013-08-01 GR.6848.11.2013.RS Burmistrz Sokółki ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych na terenie obrębu Gliniszcze Wielkie, będących własnością Gminy Sokółka.
 • 2013-06-13 GR.6848.8.2013.RS Burmistrz Sokółki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Sokółka, położonych na terenie obrębu Miejskie Nowiny …
 • 2013-05-17 GR.6840.8.2013.RS Burmistrz Sokółki ogłasza wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych na terenie obrębu Orłowicze, będących własnością Gminy Sokółka, przeznaczonych do trwałego rozdysponowania w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.
 • 2013-05-14 GR.6840.27.2013.RS Burmistrz Sokółki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sokółka, położonej na terenie obrębu Sokółka.
 • 2013-04-26 GR.6848.8.2013.RS Burmistrz Sokółki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Sokółka, położonych na terenie obrębu Miejskie Nowiny …
 • 2013-03-21 GR.6840.27.2012.2013.RS Burmistrz Sokółki ogłasza wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie obrębu Sokółka, stanowiącej własność Gminy Sokółka, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 • 2013-01-31 GR.6840.31.2012.RS Burmistrz Sokółki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Sokółka, położonej na terenie obrębu Poniatowicze.
 • 2013-01-21 GR.6848.25.2012.RS Burmistrz Sokółki pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokółka, położonej na terenie obrębu Mićkowa Hać …
 • 2013-01-18 GR.6848.20.2012.RS Burmistrz Sokółki pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokółka, położonej w obrębie Geniusze …
http://sokolka.pl/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css