Menu / szukaj

Spis zamówień publicznych

Poniżej zamieszczono chronologiczny spis ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz przetargach prowadzonych przez Urząd Miejski w Sokółce. Po kliknięciu na numerze pisma nastąpi przekierowanie do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ROK 2017

 • 2017-12-15 GR.271.60.2017 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na: Utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej o łącznej powierzchni 1458 m2, na terenie
  miasta Sokółka w 2018 r.
 • 2017-12-14 GR.271.59.2017 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na: Bieżące utrzymanie czystości na chodnikach o pow. 40 163 m2 na terenie miasta Sokółka.
 • 2017-12-13 GR.271.57.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej. Przebudowa i rewitalizacja północnej i południowej części Placu Kościuszki w Sokółce.
 • 2017-11-29 GR.271.56.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Budowa ul. C. K. Norwida w Sokółce.
 • 2017-11-28 GR.271.55.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej w Sokółce.
 • 2017-11-28 GR.271.54.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej.
 • 2017-11-21 GR.271.53.2017 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na: Budowę kanału głównego kanalizacji deszczowej w ul. OS. Zielone w Sokółce.
 • 2017-11-16 GR.271.52.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Sokółka w roku 2018.
 • 2017-11-10 GR.271.51.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Modernizacja budynku gminnego we wsi Kraśniany II Etap.
 • 2017-11-10 GR.271.50.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze – Boguszowski Wygon, Budowa drogi gminnej w miejscowości Puciłki.
 • 2017-11-07 GR.271.49.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej w Sokółce.
 • 2017-11-06 GR.271.48.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ul. J. K. Putry, Budowa ul. Wąskiej, Przebudowa ul. Królowej Bony w Sokółce.
 • 2017-11-02 GR.271.42.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej.
 • 2017-09-21 GR.271.47.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji Budowa bloku komunalnego i socjalnego w Sokółce.
 • 2017-09-19 GR.271.46.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ul. J. K. Putry w Sokółce.
 • 2017-09-13 GR.271.45.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa ul. Królowej Bony w Sokółce III etap.
 • 2017-09-07 GR.271.44.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej we wsi Puciłki.
 • 2017-09-07 GR.271.43.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 15 000 000 zł.
 • 2017-08-10 GR.271.41.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa bloku komunalnego i socjalnego w Sokółce.
 • 2017-08-03 GR.271.40.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rewitalizacji północnej i południowej części Placu Kościuszki w Sokółce.
 • 2017-08-02 GR.271.39.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida.
 • 2017-07-25 GR.271.38.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rewitalizacji Parku i miasteczka ruchu drogowego na Os. Zielonym.
 • 2017-07-25 GR.271.37.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rewitalizacji północnej i południowej części Placu Kościuszki w Sokółce.
 • 2017-07-25 GR.271.36.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej przebudowy ulic: Wasilkowskiej, ul. Jodłowej, ul. Sosnowej, ul. Żytniej, ul. Przemysłowej, ul. Pawłowskiego.
 • 2017-07-18 GR.271.35.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Modernizacja Przedszkola Nr 2 w Sokółce.
 • 2017-07-11 GR.271.34.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej ul. Wąska w Sokółce.
 • 2017-07-07 GR.271.32.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce na potrzeby przedszkola – opracowanie dokumentacji.
 • 2017-07-06 GR.271.33.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku gminnego we wsi Kraśniany.
 • 2017-06-28 GR.271.31.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ul. Baczyńskiego, budowa ul. Prusa w Sokółce, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida.
 • 2017-06-19 GR.271.30.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Modernizacja Przedszkola Nr 2 w Sokółce.
 • 2017-06-14 GR.271.29.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozbudowa miejskiego placu zabaw przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 • 2017-06-08 GR.271.28.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa ul. Pawłowskiego na Os. Zielonym w Sokółce – opracowanie projektu.
 • 2017-06-05 GR.271.27.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozbudowa węzła cieplnego do podłączenia budynków przy ul. Polnej II etap, ul. Kopernika, ul. Witosa, ul. Kasztanowej – opracowanie dokumentacji.
 • 2017-06-05 GR.271.26.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa odcinka ul. Dąbrowskiego w Sokółce.
 • 2017-06-05 GR.271.25.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Przemysłowej.
 • 2017-06-05 GR.271.24.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej.
 • 2017-05-31 GR.271.23.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku gminnego we wsi Kraśniany.
 • 2017-05-25 GR.271.22.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Dworzysk.
 • 2017-05-25 GR.271.21.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej ul. Wąska w Sokółce.
 • 2017-05-17 GR.271.20.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej ul. Nadrzeczna w Sokółce.
 • 2017-04-26 GR.271.19.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg na terenie Gminy Sokółka.
 • 2017-04-25 GR.271.18.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej.
 • 2017-04-25 GR.271.17.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej ul. Wąska w Sokółce.
 • 2017-04-24 GR.271.16.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku gminnego we wsi Kraśniany.
 • 2017-04-10 GR.271.15.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Sokółka.
 • 2017-03-31 GR.271.14.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie.
 • 2017-03-31 GR.271.12.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku gminnego we wsi Kraśniany.
 • 2017-03-17 GR.271.13.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa mostu rolniczego przez rzekę Sokołda w m. Ostrówek, gmina Sokółka.
 • 2017-03-10 GR.271.11.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Sokółka wraz z jednostkami organizacyjnymi.
 • 2017-03-10 GR.271.10.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej.
 • 2017-03-06 GR.271.09.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Biblioteki Publicznej w Sokółce i przebudowy budynku przy ul. Dąbrowskiego 12 na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • 2017-02-14 GR.271.08.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Broniewskiego w Sokółce.
 • 2017-02-14 GR.271.07.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Modernizacja Przedszkola Nr 3 w Sokółce.
 • 2017-02-08 GR.271.06.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Przebudowa ul. Mikołajczyka wraz z dojazdem do ul. Tarasewicza w Sokółce – II etap.
 • 2017-01-31 GR.271.05.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej ul. Wąska w Sokółce.
 • 2017-01-27 GR.271.04.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej ul. Zdrojowa w Sokółce.
 • 2017-01-27 GR.271.03.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej ul. Nadrzeczna w Sokółce.
 • 2017-01-13 GR.7234.03.2017.ML Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka.
 • 2017-01-12 GR.271.02.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej we wsi Moczalnia Stara.
 • 2017-01-12 GR.271.01.2017 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Budowa drogi gminnej we wsi Podkamionka.
 • 2017-01-12 GR.7234.02.2017.ML Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie usług w zakresie bieżącego utrzymania czystości na chodnikach na terenie miasta Sokółka.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Spis zamówień i przetargów – Archiwum ROK 2016

Spis zamówień i przetargów – Archiwum ROK 2015

Spis zamówień i przetargów – Archiwum ROK 2014