Menu / szukaj

Uczniowie SP w Geniuszach obejrzeli „Czarodziejski flet”

29 września 2016 roku uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Geniuszach wraz z wychowawcami wybrali się do Opery i Filharmonii Podlaskiej na szkolny spektakl opery Wolfganga Amadeusza Mozarta „Czarodziejski flet”.

Przed wyjazdem do Białegostoku Pani Helena Borowska na lekcji muzyki, zapoznała uczniów z librettem opery oraz arią Królowej Nocy, co było namiastką tego co na własne oczy zobaczyli i usłyszeli na miejscu. „Czarodziejski flet” to baśniowa opera, która ukazuje historię księcia i córki Królowej Nocy. Podstawowym przesłaniem jest dążenie do poznania siebie samego. Opowieść zwraca uwagę na niezwykłe przeżywanie bólu, miłości, rozpaczy i samotności. Mozart starał się pokazać poprzez baśniowy świat, że we wszystkim co robimy należy zachować umiar i być człowiekiem, a dążąc do celu powinniśmy być wyrozumiali w stosunku do innych ludzi. Za sprawą nowoczesnych technologii multimedialnych baśniowa historia zyskała na scenie niesamowity obraz. Uczniowie z zapartym tchem obejrzeli cały spektakl. Dodatkowymi atrakcjami były: przejazd pociągiem i McDonald’s.

Dzięki temu aktywnemu uczestnictwu w życiu kulturalnym dzieci stały się świadomymi odbiorcami sztuki, zintegrowały się i rozwinęły wrażliwość artystyczną. Jesteśmy bardzo dumni z rodziców, którzy zadbali o odpowiedni ubiór młodzieży do filharmonii.

SP w Geniuszach

Poszukiwanie początków państwa polskiego

21 września 2016 r. uczniowie klas V i IVb ZSI w Sokółce wyruszyli na 3-dniową wyprawę w poszukiwaniu początków państwa polskiego zorganizowaną przez p. Ewę Krasnodębską, Elżbietę Suszczyńską , Elżbietę Konieczko i Katarzynę Szerszeń. Była to też wspaniała lekcja patriotyzmu zgodna z ideą Wychowanie dla wartości. Uczniowie mieli możliwość poznawania ziemi ojczystej, historii Polski oraz legend związanych ze zwiedzanymi miejscami.

Biskupin

W trakcie wyprawy wycieczkowicze zwiedzili Katedrę w Gnieźnie – gdzie podziwiali wspaniałe Drzwi Gnieźnieńskie i srebrny relikwiarz św. Wojciecha. Przepłynęli promem na Ostrów Lednicki – siedzibę Mieszka I i prawdopodobnie miejsce jego chrztu. Mogli również zwiedzić Muzeum Wsi Wielkopolskiej i poczuć, jak 100 lat temu wyglądało życie na wsi. Cofnęli się w czasie i poczuli w Biskupinie atmosferę sprzed 4 tysięcy lat. Uczestniczyli w Festynie Archeologicznym odbywającym się pod hasłem Archeo – fashion week. Uczniowie mogli zobaczyć, jak wyglądało wytwarzanie tkanin, naczyń, ozdób, broni. Oglądali pokazy walk, tańców oraz mody sprzed wieków. Mogli strzelać z łuku i kuszy, walczyć na miecze, jeździć konno, wytwarzać papier, naczynia itp. Zakupili cały arsenał broni – m.in. miecze, kusze, łuki, topory.

ZOBACZ WIĘCEJ

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Malawiczach Dolnych

29 września to Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to ma w naszym kraju już 15-letnią tradycję, zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki.

Zdjęcie grupowe

W szkole w Malawiczach Dolnych ten dzień obchodzony był po raz pierwszy. Była to okazja do wprowadzania uczniów w magiczny świat bajek, opowiadań i ulubionych powieści. Podczas czytania wytworzył się wyjątkowy klimat i prawdziwie domowa, rodzinna atmosfera. Niewątpliwie przyczyniła się do tego obecność mam i tatusiów, którzy bardzo chętnie włączyli się w akcję czytania.

ZOBACZ WIĘCEJ

Z książką im do twarzy

20 września 2016 r. Filia Biblioteki Publicznej w Starej Kamionce gościła grupę 22 uczniów klas I–V z miejscowej szkoły podstawowej. Od września obie placówki kontynuują współpracę poprzez cykl spotkań w ramach programu „Z książką nam do twarzy”.

Zdjęcie z zajęć

Każde zajęcia poświęcone są innej tematyce i składają się z części czytelniczej, plastyczno-technicznej oraz relaksacyjnej. Spotkania prowadzone są przez bibliotekarkę – panią Marię Bach-Waleszczyk oraz nauczycielkę/wychowawczynię świetlicy szkolnej – panią Joannę Gejdel. Dodatkową opiekę nad dziećmi sprawują panie Ewa Lewoniewska i Dorota Gudalewska.

Wrześniowe spotkanie upłynęło pod hasłem Świat zamknięty w poezji Ewy Szelburg-Zarembiny. 28 września przypada 30 rocznica śmierci pisarki, dlatego pani bibliotekarka postanowiła przypomnieć dzieciom jej postać i przedstawić ciekawe pozycje książkowe. Ewa Szelburg – Zarembina jest dobrze znana z twórczości dla dzieci i młodzieży. Najbardziej znanym tomikiem wierszyków jest „Idzie niebo ciemną nocą” o czym można było się przekonać podczas spotkania. Dzieci z zainteresowaniem oglądały książki, które przygotowała i przyniosła pani bibliotekarka.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Burmistrz Sokółki zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Sokółka i określenia granic ich obwodów.

Konsultacje

Do konsultacji zapraszamy rady działalności pożytku publicznego, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi prosimy wnosić na załączonym formularzu, w terminie do 5 października 2016 r., przesyłając na adres e-poczty oswiata@sokolka.pl lub składając w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1. Kontakt w sprawie konsultacji: Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, pokój 306, tel. 85-7110942.

DO POBRANIA W BIP: Projekt uchwały oraz formularz konsultacji

(OS)

Witaj szkoło!

1 września 2016 r. o godz. 9.00 w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2016/2017. Akademię rozpoczęło wprowadzenie Pocztu Sztandarowego Szkoły i odśpiewanie hymnu.

Inauguracja roku szkolnego

Dyrektor szkoły pani Bożena Łazarewicz powitała zebranych i poinformowała, że w tym roku szkolnym w szkole będzie uczyło się 436 uczniów w 17 oddziałach. Zajęcia z nimi będzie prowadziło 43 nauczycieli, a zadania administracyjno–gospodarcze wykonywać będzie 26 pracowników. Szczególnie serdecznie powitała 137 uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają kolejny etap edukacji. Do nich skierowała te słowa: ,,Z pewnością towarzyszy Wam dzisiaj wiele obaw związanych ze zmianą środowiska szkolnego, jak też nowymi, zdecydowanie wyższymi wymaganiami. Tutaj odkryjecie i rozwiniecie swoje zainteresowania (…). Zapewniam Was, że będzie to czas owocny w cenne doświadczenia, które pozwolą na realizację zamierzeń, a czas nauki w gimnazjum okaże się dla Was niezapomniany i po latach z sympatią będziecie go wspominać.” Pani dyrektor wszystkim gimnazjalistom życzyła dużo wytrwałości, zapału, energii do pracy oraz samych sukcesów; nauczycielom i pracownikom – zdrowia i wielu powodów do satysfakcji, a rodzicom – zadowolenia z rozwoju i osiągnięć dzieci. ZOBACZ WIĘCEJ

Burmistrz Sokółki zaprasza do korzystania z wyprawki szkolnej

985511-przybory-szkolne-shutterstock-wyprawka-szkolna-2016

W roku 2016 po raz kolejny będzie realizowany rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów poprzez dofinansowanie zakupu podręczników, a także zakupu materiałów edukacyjnych.

W dniu 19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045 ) oraz uchwała nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. ,,Wyprawka szkolna’’.

ZOBACZ WIĘCEJ

Uczniowie odebrali stypendia

– Pamiętajcie, że wiedza, którą zdobywacie w szkole, w przyszłości z pewnością zaprocentuje – powiedział do uczniów Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk podczas uroczystości wręczenia stypendiów naukowych. Odbyła się ona we czwartek 23 czerwca 2016 roku w sokólskim Gimnazjum nr 1. Stypendia naukowe otrzymały 192 osoby.

Stypendyści

Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk podkreślił, że to pierwsze takie wydarzenie w historii Sokółki.

– O ufundowanie stypendiów naukowych zabiegała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Pomysł Pani Burmistrz zyskał akceptację sokólskich radnych. Mam nadzieję, że w przyszłości również będziemy nagradzali w ten sposób uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki nauczania – powiedział Adam Kowalczuk.

ZOBACZ WIĘCEJ

Dzień rodziny w ZSO

14 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce odbył się Dzień Rodziny. Impreza, która stanowi już stały punkt kalendarza szkolnych uroczystości, została zorganizowana przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy.

Dzień Rodziny w ZSO

Zebranych licznie gości: rodziców, dziadków, rodzeństwo, ciocie i wujków, powitała pani dyrektor Anna Andrzejewska. W swoim wystąpieniu przywołała piękne słowa, stanowiące motto spotkania: „Rodzina to kolebka, to początek wszystkich cnót. W niej wyrasta człowiek. Żadne miejsce nie jest milsze nad domowe pielesze.”

Tegoroczny festyn składał się z dwóch części. Pierwszą stanowiły występy poszczególnych klas z piosenkami dedykowanymi dla wszystkich członków rodziny, prezentacja taneczna dziewczynek z zespołu „Rytm” oraz recytacja wierszy o dziadkach, powstałych na potrzeby konkursu literacko-plastycznego. Druga część to zabawa z rodzinami, polegająca na wspólnym tworzeniu rodzinnych rymowanek, mini-zawody sprawnościowe dla dzieci i dorosłych oraz improwizacja taneczna prowadzona przez formację taneczną „Rytm”. Festyn był też okazją do wręczenia dyplomów i nagród uczestnikom Gminnego Konkursu na Eko-zabawkę.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozstrzygnięcie konkursów EKO-Zabawka i EKO-Reporter

EKO zabawki

12 czerwca 2016 r. na stadionie OSiR w Sokółce zostały wręczone dyplomy oraz bony upominkowe laureatom konkursów EKO-ZABAWKA i EKO REPORTER. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem wśród uczniów, wzięło w nich udział 107 dzieci z 10 szkół z gminy Sokółka. Organizatorami konkursów byli: Burmistrz Sokółki i Zespół Szkół Ogólnokształcących.

Konkurs EKO REPORTER adresowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych gminy Sokółka. Zadaniem uczestnika było sfotografowanie lub narysowanie to, czego nie wolno robić z zużytym sprzętem RTV/AGD i napisać krótki artykuł.

Na konkurs wpłynęło 30 prac z 5 szkół podstawowych z gminy Sokółka. 7 czerwca 2016 roku spośród wszystkich prac komisja wyłoniła zwycięzców konkursu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Na scenie Zespołu Szkól Integracyjnych

2 i 3 czerwca 2016 r. uczniowie klas IV–VI oraz gimnazjum prezentowali swoje talenty artystyczne przed rodzicami i kolegami.

Przedstawienie w ZSI

Odbyły się przedstawienia „Kopciuszek” i „Misja Specjalna” przygotowane przez Panią Dorotę Domin wraz z kołem teatralnym „Miraż”. Pod kierunkiem Pani Elżbiety Buraczyk uczniowie prezentowali talenty językowe w przedstawieniu „Cinderella”. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami. 2 czerwca na spektaklach obecny był Zastępca Burmistrza Sokółki Pan Adam Kowalczuk.

„Teatr uczy dostrzegania piękna, wzrusza nas, wywołuje w nas niezapomniane, emocje, możemy doznać dreszczu z przejęcia, poza tym aktor ma z widzem bezpośredni kontakt” – tak komentowali spektakle uczniowie ZSI i zaproszeni goście.

ZOBACZ WIĘCEJ

Młode Talenty w Gimnazjum nr 1

W Dniu Dziecka w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce odbyła się I Edycja Młodych Talentów. Celem przedsięwzięcia było wyłonienie „ukrytych” talentów młodzieży, która wcześniej z różnych powodów nie miała okazji bądź odwagi zaprezentować swoich szczególnych uzdolnień.

Nie ma ludzi bez talentu, każdy posiada choć jeden, czasami nierozpoznany bądź stłumiony. Młodzież potrzebuje wsparcia, zaufania i czasu. Pedagodzy starają się, by młodzież w gimnazjum mogła w poczuciu bezpieczeństwa i z profesjonalną pomocą rozwijać i ujawniać swoje talenty. Odbywa się to na różne sposoby: podczas festiwali, akademii, sztuk teatralnych bądź wystaw. Celem Edycji Młodych Talentów jest rozpoznawanie ich w ciągu całego roku, organizowanie zajęć w tym kierunku i motywowanie do dzielenia się swoim darem ze społeczeństwem – szkolnym, ale też naszej gminy.

ZOBACZ WIĘCEJ

XV Tydzień Czytania Dzieciom w SP w Geniuszach

XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom ph. „Czytanie uskrzydla” przypadł w dniach 29 maja – 5 czerwca 2016 r. Szkoła Podstawowa w Geniuszach po raz kolejny przyłączyła się do akcji, w której udział bierze ponad 3470 miast i miejscowości.

Jak co roku uczniowie przez cały tydzień podczas długich przerw czytali książki w bibliotece. Uczniowie klas 0 – VI chętnie przychodzili by posłuchać przygód Matyldy. Starsi uczniowie włączyli się czynnie w akcję poprzez czytanie młodszym koleżankom i kolegom.

Działania w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” rozwijają aktywność, spostrzegawczość, pamięć, zwiększają zasób słownictwa oraz zdolność wypowiadania się dzieci na dany temat.

Aleksandra Klimczak – Radkiewicz

Dzień Rodziny w SP Geniusze

25 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej w Geniuszach zorganizowano Dzień Rodziny, w ramach którego odbyła się III edycja Konkursu Piosenki o Rodzinie.

Dzień Rodziny w SP Geniusze

Na uroczystość przybyli rodzice, którzy wysłuchali występów swoich pociech. Spotkanie było idealną okazją na podsumowanie akcji wolontariuszy, która polegała na napisaniu przez uczniów naszej szkoły wierszy lub opowiadań o swojej rodzinie.  Wykonane utwory literackie zostały zebrane w małe tomiki i rozprowadzone przez wolontariuszy klubu „Młodzi Geniusze” w czasie konkursu. Dochód ze sprzedaży został  przeznaczony na Fundację „Pomóż Im” w Białymstoku.

Na zakończenie konkursu jury wyłoniło zwycięzców: Aleksandra Wysocka – miejsce I, Ewelina Kirpsza – miejsce II, Julia Paszko – miejsce III. Wyróżnienie wyśpiewały: Aleksandra Kuryłowicz kl. VI, Klaudia Cholewska kl. V, Kinga Cholewska kl. III.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki. Uroczystość zakończyła się wspólnym śpiewaniem piosenek i słodkim poczęstunkiem.

SP Geniusze

VII Szkolny Festiwal Talentów w ZSI

31 maja 2016 r. w Zespole Szkół integracyjnych w Sokółce miał miejsce VII Szkolny Festiwal Talentów. Festiwal Talentów jest cykliczną imprezą organizowaną z myślą o wszelakich talentach, jakie drzemią w naszych uczniach: muzycznych, tanecznych, sportowych, kulinarnych oraz wszystkich pozostałych.

Talenty 2016

Każdy, kto zechce zaprezentować na scenie swoje wybitne umiejętności, może to zrobić. Dlatego za każdym razem występy są ciekawe i różnorodne. Prezentują się całe klasy, soliści, zespoły. W tym roku mogliśmy podziwiać wybitnych piosenkarzy, tancerzy , muzyków , ale także karateków, mistrzów w boksie,  mistrza w kręceniu hula-hop oraz primabalerinę. Po raz pierwszy na scenie zagościł „Cups song”. Na Festiwalu  zaprezentowały się grupy taneczne „Kadryl” i TANMUZ”.

ZOBACZ WIĘCEJ