Menu / szukaj

Gminni mistrzowie poprawnej polszczyzny wyłonieni!

Laureaci 2018

VII edycja Międzyszkolnego Konkursu o tytuł „Mistrza Poprawnej Polszczyzny” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Starej Kamionce już za nami. Konkurs ten kolejny raz objęła swoim patronatem Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Do rywalizacji przystąpiło dziewiętnaścioro uczniów z sześciu szkół podstawowych. Nowością podczas tegorocznej edycji konkursu było zastosowanie na tak szeroką skalę technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK). Oprócz prezentacji multimedialnych nauczyciele wykorzystali aplikacje z portalu Wordwall, LearnigApps, ale najbardziej do gustu przypadła platforma quizowa „Kahoot!”. ZOBACZ WIĘCEJ

Wiedzą co czytają

7 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, co czytam”. Wzięło w nim udział 47 uczestników z siedmiu szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Sokółka.

Zdjęcie grupowe

Organizatorzy konkursu, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy z SP3, w tym roku przygotowali do analizy fragmenty literatury dla dzieci. Mimo, że pytania testowe były dość trudne, to uczniowie poradzili sobie z nimi bardzo dobrze i wszystkie prace oceniono wysoko. W oczekiwaniu na wyniki pracy komisji konkursowej, uczestnicy turnieju wraz z rodzicami i nauczycielami obejrzeli inscenizację w wykonaniu uczniów z Koła Teatralnego oraz występ grupy tanecznej dziewczynek z klasy czwartej. ZOBACZ WIĘCEJ

Jak wspomagać dziecięce talenty?

W jaki sposób pracować z dzieckiem zdolnym, które obszary jego rozwoju wymagają szczególnej troski?. To przykładowe pytania, na które 44 nauczycielki z pięciu sokólskich przedszkoli mogły uzyskać odpowiedzi podczas szkolenia zorganizowanego w Przedszkolu nr 4 przez Referat Oświaty Urzędu Miejskiego w Sokółce w dniach 16-17 maja 2018 r. w ramach projektu „Nowoczesne Przedszkole”.

Szkolenie

Szkolenie prowadziła Jadwiga Czyżewska – doświadczona trenerka, była konsultantka Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Można śmiało powiedzieć, że każde dziecko ma jakieś wyjątkowe cechy czy umiejętności, jest w czymś lepsze od innych, ma talent! Jednak w wielu przypadkach nie potrafi się tego zauważyć czy docenić, a pasję dziecka traktuje się jako chwilową fascynację, zabawę czy modę, która zniknie tak szybko, jak się pojawiła. Więc jak rozwijać talent u dziecka, jego kreatywność?. ZOBACZ WIĘCEJ

Rekrutacja do szkoły muzycznej

Plakat

Trwa rekrutacja do Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokółce! Osoby zainteresowane informujemy, że trwa rekrutacja do Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokółce.

Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane do 31 maja 2018 roku w godzinach pracy sekretariatu w budynku szkoły ul. Mickiewicza 2A, pok. 17.

Wymagane dokumenty:
– zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do nauczania szkole muzycznej,
– deklaracja rodziców,
– kwestionariusz zgłoszenia kandydata do szkoły Kwestionariusz do pobrania

SSM I st. w Sokółce kształci dzieci i młodzież w cyklu czteroletnim i sześcioletnim. Oznacz to, że program nauczania jest realizowany w ciągu 4 lub 6 lat. W cyklu sześcioletnim mogą rozpocząć naukę dzieci w wieku 6 do 10 roku życia, a w cyklu czteroletnim w wieku 8 do 16 roku życia. ZOBACZ WIĘCEJ

Pomoce dydaktyczne dla sokólskich przedszkoli

11 maja 2018 r.  Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska przekazała do pięciu sokólskich przedszkoli pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Nowoczesne przedszkole”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdjęcie grupowe

Podczas spotkania Pani Burmistrz zachęcała dyrektorki przedszkoli, aby dla dobra dzieci, ich prawidłowego rozwoju, wspólnie ubiegać się o dotacje unijne. Podkreśliła, że gmina Sokółka ma ogromny potencjał i doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy z różnych programów, więc należy przygotowywać nowe projekty oświatowe. Tym razem placówkom przekazano pomoce logopedyczne, pomoce do integracji sensorycznej, gry i zabawki do zajęć przedszkolnych, na które w sumie wydano 20 tys. złotych. ZOBACZ WIĘCEJ

Uczniowie z Geniusz znają hymn

11 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Geniuszach odbył się quiz ze znajomości „Mazurka Dąbrowskiego”.

Uczniowie SP w Geniuszach

W quizie wzięli udział uczniowie klas IV-VII. Dla każdej drużyny przygotowany był zestaw 10 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności oraz zadanie muzyczne. Zawodnicy losowali pytania, które były im głośno odczytane przez prowadzącą quiz. Czas na udzielenie odpowiedzi wynosił 1 minutę. Po przeprowadzonym quizie komisja, w której skład wchodzili nauczyciele, podsumowała zdobyte punkty i określiła uzyskane miejsca.

I miejsce – klasa VII,
II miejsce – klasa IV,
III miejsce – klasa VI,
IV miejsce – klasa V.

SP w Geniuszach

Turniej wiedzy ekologicznej „Jestem Eko i Logiczny”

10 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce odbył się II Gminny Turniej Wiedzy Ekologicznej „Jestem Eko i Logiczny” zorganizowany przez Burmistrz Sokółki we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3 w Sokółce i Strażą Miejską w Sokółce. Startowało 8 drużyn ze szkół podstawowych gminy Sokółka.

Zwycięzki smok

W pierwszej części uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu ekologii i ochrony środowiska odpowiadając na wylosowane pytania.
W drugiej części turnieju drużyny prezentowały stroje wykonane z surowców wtórnych. Komisja oceniała nazwę stroju, wykonanie oraz prezentację. Poziom prac był bardzo wysoki, drużyny wykazały się dużą pomysłowością i humorem – stroje wzbudziły zachwyt komisji i zgromadzonej publiczności. Autorzy przepięknych prac otrzymali gromkie brawa, a po burzliwych obradach komisji nagrody ufundowane przez Burmistrza Sokółki. Komisja brała pod uwagę sumę zdobytych punktów z I i II części turnieju. Rozgrywki uatrakcyjnił występ artystyczny uczennic klas czwartych. ZOBACZ WIĘCEJ

Majowe Dni Książki w Boguszach

Wieloletnią tradycją Szkoły Podstawowej w Boguszach jest uroczyste obchodzenie Majowych Dni Książki. W tym czasie są organizowane różne akcje, konkursy, apele i inscenizacje, które mają na celu zachęcić uczniów do częstego sięgania po książki i systematycznego korzystania z zasobów szkolnej biblioteki i czytelni.

Zdjęcie grupowe

9 maja 2018 r., zorganizowano konkurs recytatorski pt. „Rodzinne bajanie”. Jego celem była integracja społeczności lokalnej, rozbudzenie dziecięcej wyobraźni oraz rozwój zainteresowań literackich i poetyckich pasji uczestników. W konkursie wystąpiło 11 rodzin, w tym uczniowie, ich mamy oraz młodsze rodzeństwo. Recytatorzy prezentowali zarówno znane, jak i te mniej popularne wiersze polskich poetów: Jana Brzechwy, Ignacego Kraszewskiego i Juliana Tuwima.

Jury miało niełatwe zadanie z wyborem najpiękniejszych interpretacji tekstów. ZOBACZ WIĘCEJ

Wyniki konkursu o tytuł „Króla Ortografii”

Już po raz osiemnasty Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce była gospodarzem Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Klas I-III o tytuł „Króla Ortografii”. W konkursie uczestniczyło 54 uzdolnionych polonistycznie uczniów z dziewięciu szkół z terenu miasta i gminy Sokółka. Uroczystego otwarcia konkursu dokonali dyrektorzy szkoły – pan Zbigniew Laszuk oraz pani Krystyna Pakuła, którzy życzyli uczestnikom powodzenia.

Zdjęcie grupowe

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań pięknem języka ojczystego, motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz zachęcanie dzieci do „zdrowej” rywalizacji.

W oczekiwaniu na wyniki konkursu wszyscy zgromadzeni mogli obejrzeć przedstawienie „Leśne duszki i Zielony Kapturek” przygotowane przez uczniów z koła teatralnego pod kierunkiem pań Pauli Dowgiert i Danuty Koryckiej. ZOBACZ WIĘCEJ

Przedszkolny konkurs recytatorski

25 kwietnia 2018 r. w Przedszkolu nr 5 w Sokółce po raz kolejny odbył się przedszkolny konkurs recytatorski. Konkurs przygotowały i poprowadziły nauczycielki- panie Agnieszka Olechno i Agnieszka Puszko. W konkursie wzięło udział 11 przedszkolaków z różnych grup wiekowych.

Zdjęcie grupowe

Jak co roku decyzja o przyznanie I, II i III miejsca była bardzo trudna, gdyż wszystkie dzieci swoje wiersze deklamowały znakomicie. Jury w składzie: Dyrektor przedszkola pani Lucyna Jolanta Szymańska, Dyrektor Biblioteki Publicznej pani Joanna Bienasz, rodzice pani Agnieszka Prokopczuk, pani Marta Andrukiewicz i pan Jarosław Sawoń po naradach zadecydowało: I miejsce Rafał Kasjaniuk – lat 4,  II miejsce Dawid Danilczyk, III miejsce Dorota Troć –  6 lat, pozostałe dzieci otrzymały wyróżnienia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Geniuszach

7 maja 2018 roku uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Geniuszach wzięli udział w szkolnych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja.

Święto Konstytucji 3 Majw Szkole Podstawowej w Geniuszach

Uczniowie klas IV i V przygotowali krótką inscenizację, która przybliżyła wszystkim zgromadzonym okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Młodzi artyści wcielili się rolę duchów z przeszłości, które opowiadały o historii naszego kraju. Nie zabrakło chochlika, który przekręcał wskazówki w zegarze i zmieniał kartki w kalendarzu.

Przedstawieniu towarzyszyły pieśni patriotyczne wykonane przez uczniów klas IV-VII, które podkreśliły znaczenie tej uroczystość.

ZOBACZ WIĘCEJ

Warsztaty z programowania w sokólskich przedszkolach

W ramach projektu „Nowoczesne przedszkole”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w sokólskich przedszkolach prowadzone są warsztaty z programowania.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i pozwalają na aktywne poznawanie świata, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dziecka. Na zajęciach wykorzystywane są gry, klocki, klocki LEGO WeDo 2.0, mata edukacyjna, roboty Photon, tablica interaktywna, różne aplikacje mobilne i programy multimedialne. Zajęcia rozwijają umiejętność myślenia logicznego, kreatywność, pomysłowość, dbałość o szczegóły, powodują wzrost różnorodności pomysłów dzieci.

P4

Kotyliony już gotowe

25 kwietnia 2018 r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Geniuszach tworzyli kotyliony.

Zbliżające się święta majowe są doskonała okazją do tego, by wspólnie wykonywać kotyliony. Ich przygotowywanie wprowadziło całą szkołę w podniosły nastrój. Uczniom towarzyszyły pieśni patriotyczne, wspólnie słuchane i śpiewane. Wykonane kotyliony będą dumnie zdobiły uczniów szkoły podczas obchodów majowych i przypominały wszystkim o patriotyzmie.

Nauczyciele SP w Geniuszach

Środki finansowe na wspieranie czytelnictwa w szkołach

Książki

11 kwietnia 2018 r. między Panią Ewą Kulikowską Burmistrzem Sokółki, a Wojewodą Podlaskim (Skarbem Państwa), z którego upoważnienia działa Podlaski Kurator Oświaty została podpisana umowa dotycząca realizacji Priorytetu 3 ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa’’, którego celem jest wspieranie w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W związku z powyższym Wojewoda Podlaski przekazał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 38 480 zł z przeznaczeniem na zakup książek, niebędących podręcznikami w celu wzbogacenia zasobów bibliotek szkolnych, zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia z dnia 15 listopada 2017 r. Należy podkreślić, że również Gmina Sokółka przekazuje na realizację zadania jako wkład własny kwotę 9 620 zł. ZOBACZ WIĘCEJ

Dzień Ziemi i maraton czytelniczy w Geniuszach

22 kwietnia 2018 r. odchodzimy Światowy Dzień Ziemi. W tym dniu sprzątamy nasza planetę i dbamy o to, żeby była zadbana i nie wyglądała jak wysypisko.  

Dzień Ziemi w SP Geniusze

Szkoła Podstawowa w Geniuszach celebrowała ten dzień w wyjątkowy sposób. 17 kwietnia 2018 uczennice z klasy VI wygłosiły krótką prezentację na temat ekologii, następnie uczniowie klasy VI-VII wykonali układ taneczny do piosenki Majki Jeżowskiej „Moja Planeta”. Całe spotkanie zakończyło się konkursem na najciekawszy strój ekologiczny oraz wspólnym śpiewem piosenek o ziemi. Była to doskonała okazja na refleksje dotyczące przyrody, każdy mógł docenić jej walory i zrozumieć jaka jest dla nas ważna.

ZOBACZ WIĘCEJ

Czyste środowisko to najlepsze uzdrowisko!

22 kwietnia 2018 r. obchodzimy Światowy Dzień Ziemi – jest to coroczna akcja na rzecz promowania ekologicznych postaw. Z tej okazji warto dowiedzieć się, jakie domowe przyzwyczajenia powinniśmy zmienić, by nasza planeta była piękna również dla przyszłych pokoleń.

Happening w Boguszach

Uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej w Boguszach postanowili przygotować na lekcjach plastyki happening ekologiczny. Do planowanej akcji włączyli całą społeczność szkolną. Każda z klas zaprojektowała plakat promujący ochronę środowiska oraz zaprezentowała piosenkę związaną z tym tematem. Uczniowie klasy VII dodatkowo stworzyli transparenty z hasłami, które miały zachęcać do dbałości o naszą planetę oraz uczyć, od najmłodszych lat, postaw proekologicznych. Trasa happeningu prowadziła przez wieś. Każdy z mieszkańców otrzymał przygotowane wcześniej materiały informujące o sposobach dbania o środowisko, gdyż podczas przemarszu uczniowie rozdawali samodzielnie wykonane ulotki. ZOBACZ WIĘCEJ