Menu / szukaj

Spotkanie grupy wsparcia projektu „Stop przemocy w rodzinie”

Punkt-Konsultacyjny-dla-osób-doznających-przemocy-w-rodzinie-plakat-a3---v2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, iż w dniu 24.09.2016 r. (sobota) o godz. 10.00 odbędzie się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie. Spotkanie odbędzie się w Punkcie Konsultacyjnym dla osób doznających przemocy w rodzinie w siedzibie Ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 7 w Sokółce w ramach realizowanego projektu „Stop przemocy w rodzinie”.

Ponadto informujemy, iż zmienił się termin konsultacji psychologicznych. Konsultacje odbędą się w dniu 27.09.2016 r. w godz. 16.00 – 20.00.

Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji pod nr tel. 85 711 20 64.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce

www.opssokolka.pl

 

Syreny w rocznicę inwazji sowieckiej na Polskę

Niemcy i Sowieci

77 lat temu Armia Sowiecka wkroczyła do Polski, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego 17 września o godzinie 12:00 zostaną włączone syreny alarmowe, które upamiętnią to wydarzenie.

Włączenie trzyminutowego, ciągłego sygnału dźwiękowego syreny będzie również praktycznym sprawdzianem systemu alarmowego dla Sokółki.

(UM)

Zapraszamy na Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych

Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych

W najbliższy poniedziałek 12 września w Sokółce odbędzie się konferencja “Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych” dotycząca innowacyjnych rozwiązań dla samorządów, wsparcia działań samorządu oraz wyrównywania szans społeczności lokalnej.

Konferencja została objęta patronatem Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej oraz Starostwa Powiatowego w Sokółce.

“Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych” to cykl 10 regionalnych konferencji poświęcony upowszechnieniu dobrych i innowacyjnych praktyk realizowanych przez samorządy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych wspólnot oraz dotychczasowej działalności samorządów, które starają się swoimi działaniami nie tylko wykonywać obowiązki, ale także działać na rzecz lokalnej wspólnoty.

Zapraszamy do udziału w konferencji i dokonania rejestracji poprzez stronę internetową forum-rozwoju.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu 884 790 796.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie forum-rozwoju.pl oraz na stronie sokolka.pl

Fundacja Rozwoju

Terminy przyjęć w Punkcie Konsultacyjnym we wrześniu 2016 r.

Punkt-Konsultacyjny-dla-osób-doznających-przemocy-w-rodzinie-plakat-a3---v2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o terminach przyjęć w Punkcie Konsultacyjnym dla osób doznających przemocy w rodzinie:

  • psycholog: 7, 21, 28 września 2016 r. w godz. 16.00-20.00,
  • prawnik: 15, 29 września 2016 r. w godz. 16.30-19-30,
  • pedagog: 08, 22 września 2016r w godz. 16.00-18.00,
  • psychiatra: 5,19 września 2016 r. w godz. 15.00-17.00.

Zapraszamy również kobiety dotknięte przemocą w rodzinie do uczestnictwa w grupie wsparcia.

Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Kruchelska oraz Pani Julita Puczkielewicz pod nr tel. 85 711 20 64.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce

www.opssokolka.pl

Fundacja SFL realizuje program pomocy żywnościowej

po_pomoc_zywn_2014_2020[1]

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” – jako partner lokalny Programu (OPL) Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym 2014-2020 Unii Europejskiej – w dniu 23 sierpnia 2016 r. podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Suwałkach – jako Partnerem o zasięgu terytorialnym (OPR) – na dystrybucję żywności w terminie do 30 maja 2017 r.

Pierwszą dostawę żywności zaplanowano na wtorek 6 września 2016 r.

Osoby pragnące otrzymać żywność z Gminy Sokółka, spełniające kryteria programu tj.

  • dochód na 1 osobę samotną nieprzekraczający 951 zł,
  • dochód na 1 osobę w rodzinie nieprzekraczający 771 zł,

powinny uzyskać skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.

Pierwszeństwo w otrzymaniu skierowania mają rodziny wielodzietne, rodzice dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych, osoby udzielające się w pracach społecznie użytecznych np. pomoc w rozładunku, udział w szkoleniach na temat zdrowego odżywiania, udział w akcjach charytatywnych: zbiórki żywności, itp.

ZOBACZ WIĘCEJ

Komunikat Burmistrza Sokółki dot. wycinki drzew

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, iż w ramach rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 (ul. Grodzieńska) z ulicami Piłsudskiego i Plac Kościuszki w Sokółce na odcinku od km 17+035 do km 17+400 wraz z budową sygnalizacji świetlnej oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, wykonawca robót UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży wykona w dniu 27 sierpnia 2016 r. (sobota) wycinkę drzew przy zatoce autobusowej naprzeciwko Cerkwi.

W następnym tygodniu w dalszym ciągu będą wykonywane roboty polegające na poszerzeniu ul. Grodzieńskiej na odcinku ok. 60 m. od strony Urzędu Miejskiego. Chodnik na tym odcinku będzie zamknięty.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Spotkanie hodowców trzody chlewnej z ministrem rolnictwa

Burmistrz Sokółki informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2016 r. o godz. 13:00 w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku (sala konferencyjna, ul. Mickiewicza 5) odbędzie się spotkanie rolników zajmujących się chowem i hodowlą trzody chlewnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem.

W spotkaniu wezmą również udział: Sekretarz Stanu w MRiRW Jacek Bogucki oraz Główny Lekarz Weterynarii Włodzimierz Skorupski.
Zapraszamy zainteresowanych rolników do udziału w spotkaniu.

Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych w Sokółce

Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych

Jak skutecznie korzystać z unijnych środków i jak dzięki nim osiągnąć rozwój gospodarczy gmin – na tego typu pytania odpowiedzą eksperci konferencji „Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych”, która odbędzie się 12 września br. w Sokółce. 

Konferencja została objęta patronatem Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej oraz Starostwa Powiatowego w Sokółce. Forum w Sokółce będzie czwartą konferencją w ramach „Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych”, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju.

„Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych” to cykl 10 regionalnych konferencji poświęcony upowszechnieniu dobrych i innowacyjnych praktyk realizowanych przez samorządy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych wspólnot oraz dotychczasowej działalności samorządów, które starają się swoimi działaniami nie tylko wykonywać obowiązki, ale także działać na rzecz lokalnej wspólnoty.

ZOBACZ WIĘCEJ

Burmistrz Sokółki zaprasza do korzystania z wyprawki szkolnej

985511-przybory-szkolne-shutterstock-wyprawka-szkolna-2016

W roku 2016 po raz kolejny będzie realizowany rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów poprzez dofinansowanie zakupu podręczników, a także zakupu materiałów edukacyjnych.

W dniu 19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045 ) oraz uchwała nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. ,,Wyprawka szkolna’’.

ZOBACZ WIĘCEJ